Küresel Düzensizlik

  • Arşiv

Düzen, istikrar ve öngörülebilirlik 2008 yılında ABD’de başlayan küresel ekonomik krize kadar dünyada yaşanan olaylara ve küresel gelişmelere dair yapılan yorumlara yön veren kavramlar oldu. Yaşı genç olanların bilmediği bir kavram da çeyrek yüzyıl önce tedavüle girmişti. Bu kavram, Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra ortaya atılan “Yeni Dünya Düzeni” kavramıdır.

“Yeni Dünya Düzeni” bugün hatırlanmazken; istikrarsızlık, düzensizlik ve belirsizlik sözcükleri artık giderek daha fazla kullanılıyor. Sorunlara yönelik fikir ve çözüm üretmenin, yarınlar için plan yapmanın çok zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Meğer her şey geçmişte ne kadar kolaymış. Uzun vadeli planlar, tartışılmayan doğrular, geleceğe dair kolayca yapılan tahminler dönemi artık mazi oldu. Oysa mazi olan bu dönem; insanlara güven, zihinsel konfor ve analiz kolaylığı sağlıyordu.

Günümüzde küresel ve bölgesel olaylar peş peşe, çok hızlı bir şekilde dünyayı etkisi altına alırken, insanların zihninde “çivisi çıkmış dünya” fotoğrafı canlanıyor. Irak, Suriye, Yemen barış ümidinden her geçen gün daha da uzaklaşırken Kuveyt, Tunus ve Fransa’da yaşanan terör olayları şiddetin globalleştiğini bir kere daha ortaya koydu.

Küresel ve bölgesel ekonomilerde de maalesef durum hiç iç açıcı değil. Yunanistan’ın içinde bulunduğu borç krizinden çıkamaması, Çin borsalarında yaşanan hızlı değer kaybı, Rusya ve Suudi Arabistan gibi petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerindeki azalma ekonomi alanında da herkese düzensizlik hissini verirken küresel riskler de giderek artıyor.

Fakir coğrafyalar Afrika ve Orta Doğu’da genç nüfusun hızla artması, kaynak sıkıntısı, işsizlik, göç gibi faktörler küresel istikrarsızlığı perçinliyor. İşte bu ürkütücü küresel istikrarsızlığa bir de insani trajediler eşlik ediyor. Kaçak göçmenleri taşıyan tekne ve gemilerin Akdeniz sularındaki batışı vicdanlarımızı derinden yaralıyor.

Bu global gidişat ve düzensizlik hayra alamet değil. Küresel liderlik, küresel vicdan, küresel adalet ve küresel dayanışma öne çıkmalı.

Aksi halde herkes kaybedecek…

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı