Vizyoner Önerilerimiz Hayata Geçiyor

  • Arşiv

Çalışmalarımızı ve projelerimizi; uzun vadeli, geniş bir sanayi vizyonuyla, Türkiye’nin güçlü bir endüstri ülkesi olması hedefiyle yürütüyoruz. Bunu yaparken İSO olarak her zaman çözümün bir parçası olmaya önem veriyoruz. Böyle bir anlayıştan hareketle hükümetimizin önüne zaman zaman vizyoner öneriler koyduk.

Ne mutlu bizlere ki bu önerilerimiz tek tek hayata geçiyor. İşte bunlardan bazıları:

Orta-uzun vadeli ihracat kredilerinin artırılması ve uygun faiz oranı ve kolay teminat koşulları ile kullandırılması gerektiğini dile getirdik. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınan kararlara göre, ihracat kredilerinde yüzde 100 teminat uygulanmasına karar verildi.

İstikrarlı ve sorunsuz bir şekilde ihracat yapan firmalar için Eximbank kredilerinin teminat mektupsuz kullandırılmasını talep ettik. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınan kararlara göre Türk Eximbank kredilerindeki bankalar üzerinden alınan teminat mektupları artık bankacılık kesiminden değil Kredi Garanti Fonu üzerinden verilecek.

Yeni nesil kalkınma bankası ihtiyacını gündeme getirdik. Hükümetimiz tarafından mevcut kalkınma bankasının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Özel sektörün yeni büyük yatırımlarının desteklenmesini istedik. 2017-2019 Orta Vadeli Programda ve TBMM’ye sunulan 2017 taslak bütçesinde bu önerimiz yer aldı. Türkiye Varlık Fonu Kanunu, 26 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şirketlerin krediye ulaşmada yaşadığı kefalet sorununun çözülmesini talep ettik. KGF üzerinden bu konunun çözümünü hedefleyen çalışmaların en önemli ve somut adımı İSO olarak bizim de maddi katkı yaptığımız, Aralık 2016’da başlayan “Nefes Kredisi” kampanyasıdır.

Sektörlerde farklı KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ettik. Tekstil ana ve yan sanayi arasındaki KDV uyumsuzluğunu gidermek amacıyla yan sanayi ve fason üretimdeki KDV uygulamalarında düzenleme yapıldı ve ana sanayi ile uyumlu hale getirildi.

Bölge bazlı kalıplaşmış teşvikler yerine, adeta terzi modeli gibi, firmaların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, firma ve proje bazlı yeni bir modelin benimsenmesini önerdik. Önerimiz doğrultusunda proje bazlı teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışanların ücret alacakları ile kıdem ve ihbar tazminatlarına dair kanunda öngörülen zaman aşımı sürelerinin çok uzun olması nedeniyle kanunda zaman aşımı sürelerinin iki yıl ile kısıtlanması gerektiğini dile getirdik. İş Mahkemeleri Kanunu taslağında ücret dışındaki tazminat, izin gibi alacaklarda zaman aşımı süresinin beş yıldan iki yıla düşürülmesi öngörüldü.

İstinaf Mahkemeleri’nin yargı sürecini kısaltacak şekilde, etkili ve verimli bir mekanizma olarak işlemesi gerektiğini ifade ettik. İstinaf Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 20 Temmuz 2016 itibarıyla faaliyete geçti.

Daha pek çok vizyoner önerimiz hayata geçiyor. Bunları 2016 yılı faaliyet raporumuzda görebilirsiniz. Sanayimiz ve sanayicimiz için ne yapsak az…

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı