İSO - Danışmanlık

Hakkımızda

İstanbul Sanayi Odası tarafından İSO üyelerine rekabet gücü kazandıracak alanlarda:

  • danışmanlık alanları belirlenmesi,
  • danışmanlık süreçlerinin tanımlanması ve
  • danışmanların yetkinliğinin

derecelendirilerek nitelikli hizmet alınmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Hakkımızda Görsel