Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Maden Atıkları Yönetmeliği”nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar Bakanlık tarafından hazırlanan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmektedir.

Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar için tıklayınız Attach