Eximbank’tan Rusya Federasyonu ve Irak’a Yönelik Kullandırılan Krediler Kapsamında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda; Türk Eximbank’tan Rusya Federasyonu ve Irak’a ihracat taahhüdü ile kredi kullanmış olan firmaların kullandıkları kredilerin;

  • Firmalar tarafından Türk Eximbank’a yazılı olarak talepte bulunulması,
  • Kredi için Türk Eximbank nezdinde mevcut teminatların gözden geçirilerek, yeni vadelerde uyumlu olacak şekilde teminat yeterliliğinin korunması,

koşullarıyla ödemesiz dönemlerinin ve nihai vadelerinin azami 1 yıla kadar uzatılabileceği belirtilmektedir.