İstanbul Sanayi Odası - Eximbank’tan Rusya Federasyonu ve Irak’a Yönelik Kullandırılan Krediler Kapsamında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Eximbank’tan Rusya Federasyonu ve Irak’a Yönelik Kullandırılan Krediler Kapsamında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda; Türk Eximbank’tan Rusya Federasyonu ve Irak’a ihracat taahhüdü ile kredi kullanmış olan firmaların kullandıkları kredilerin;

  • Firmalar tarafından Türk Eximbank’a yazılı olarak talepte bulunulması,
  • Kredi için Türk Eximbank nezdinde mevcut teminatların gözden geçirilerek, yeni vadelerde uyumlu olacak şekilde teminat yeterliliğinin korunması,

koşullarıyla ödemesiz dönemlerinin ve nihai vadelerinin azami 1 yıla kadar uzatılabileceği belirtilmektedir.