İSO - Sanayi Dijital Dönüşüm Ofisi Projesi İçin Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “İSO-Sanayide Dijital Dönüşüm Projesi” yürütmektedir.

Proje ile; akıllı üretim ve dijitalleşme gelişmeleri ile dünyada üretim dinamiklerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, İSO üyelerinin dijitalleşme yol haritasını çıkararak sanayinin rekabet gücünü artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla değer yaratmak, sanayi firmalarının dijital dönüşümün önemini kavrayabilmeleri ve bu konuda gerekli adımları atabilmelerine katkı sağlamak, akıllı üretim teknolojilerinde çalışacak insan kaynağı yetiştirerek bu alanda şehrin altyapısını güçlendirmek, dijital dönüşüm uygulamalarında hizmet verebilecek yerli teknoloji tedarikçilerini destekleyerek İstanbul'un bu alanda sadece teknolojiyi kullanan değil, teknoloji üreten konumuna da yükselmesine katkı sağlamak, ülkemizin yabancı teknoloji üreten şirketlere bağımlılığını azaltmak ve böylelikle döviz kaybının engellenmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 3 lot halinde

  1. Lot: Dijital ve basılı tanıtım materyalleri
  2. Lot: Onlıne halkla ilişkiler ve (pr) hizmetleri
  3. Lot: Web portalı, danışmanlık metodolojisi ve envanter

için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyasını görüntülemek için lütfen aşağıdaki tıklayınız.

İhaleye teklif verecek olanların istekli firmaların onaylı ihale dosyasını Odakule İş Merkezi Meşrutiyet Cad. No:63 34430 Beyoğlu / İstanbul adresinden bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur.

Teklif Teslimi için Son Tarih ve Saati: 30.11.2018 / 09:00

Teklifler, 30.11.2018 tarihinde, saat 09:30’da ve Odakule İş Merkezi Meşrutiyet Cad. No:63 34430 Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyası Attach