İSO-KOZA: Kapanış Etkinliği ve İstanbul Girişim Festivali Hizmet Alım İhalesi İlanı

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “İSO-KOZA Girişim Hızlandırma Programı” projesi yürütmektedir. İlgili proje kapsamında hizmet alımı ihalesine çıkılmıştır.

Projenin hedefleri arasında; İstanbul’un, tematik alanlarda kurulacak ekosistem ile ulusal ve bir süre sonra uluslararası girişim ekosisteminde önemli bir merkeze dönüşümüne katkı sağlamak, İstanbul girişim ekosisteminin girişim ve yatırım derinliğini artırmak, girişimlerin geliştirecekleri yerli teknolojiler vasıtası ile uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak, girişimci hızlandırma yaklaşımı ile; hali hazırda var olan ön kuluçka / kuluçka merkezlerinin etkilerini tamamlayıcı bir rol üstelenerek, buralardan mezun olmuş girişimleri bir sonraki aşamaya taşıyarak girişimler için itici bir güç olmak, sanayinin inovasyon yetkinliğini artırmak bulunmaktadır.

İSO, söz konusu projeyi bir kapanış etkinliği ile tamamlamayı hedeflemekte ve bu çerçevede “İSO-KOZA: Kapanış Etkinliği ve İstanbul Girişim Festivali”nin etkinlik organizasyonu işi için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyasını görüntülemek için lütfen aşağıdaki ihale dosyasını tıklayınız.

İhale Kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin, %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İhaleye teklif verecek istekli firmaların onaylı ihale dosyasını Odakule İş Merkezi Meşrutiyet Cad. No:63 34430 Beyoğlu / İstanbul adresinden bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur.

Teklif Teslimi için Son Tarih ve Saat: 10.03.2020 / 09:00

Teklifler, 10.03.2019 tarihinde, saat 09:30’da Odakule İş Merkezi Meşrutiyet Cad. No:63 34430 Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyası Attach