İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetleri

TOBB tarafından Odamıza iletildiği üzere,

  • İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2018 tarihli ve 30427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren ve işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç olmak üzere yürütebileceklerdir.
  • Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir.
  • İşveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol yapmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ve üniversiteler de verebilecektir.

Yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.