Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı – KİGEP

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle Avrupa Birliği'nden finansman desteği alarak hayata geçirilen KİGEP - Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı; İstanbul, Bursa, Adana, Hatay ve Konya illerinde "geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKAS)" ile Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdamının işverenlere verilecek destekler yoluyla artırılmasını amaçlamaktadır.

Bu proje temel olarak kayıt dışı istihdama bağlı oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi, Suriyeli ve Türk işçilerin daha iyi koşullarda çalıştırılması, toplumdan dışlanmaması ve haksız rekabetin önlenmesini amaçlamaktadır. Proje ile Suriyeli işçilerin çalışma izin masrafları karşılanacak ve bunun yanında işverenlerin İstanbul, Adana, Bursa, Hatay ve Konya illerinde halen çalıştırmakta oldukları Türk işçiler ve ilave istihdam edecekleri Suriyeli ve Türk işçiler için belirlenmiş bir miktar destek ödemesi alacaktır.

Başvuru için: https://uyg.sgk.gov.tr/KigepBasvuru/index.xhtml
KİGEP Broşürü için: https://uyg.sgk.gov.tr/KigepBasvuru/brosur.xhtml
İlgili mevzuatlar için: https://uyg.sgk.gov.tr/KigepBasvuru/resources/reports/mevzuat.pdf
ILO Türkiye Ofisi için: https://www.ilo.org/ankara/lang--tr/index.htm