Mülteciler İçin Özel Sektör İle İş Birliği

Sayın Üyemiz,

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİ ÖRGÜTÜ tarafından mültecilerin geçim kaynakları ve iş olanaklarına erişimi ile illgili 6 Mayıs 2016 tarihinde Conrad İstanbul Otel’de özel sektör ve kamu paydaşlarını bir araya getiren bir toplantı organize edilmiştir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Davet, Mülteciler için Özel Sektör ile İşbirliği Attach