Organ Seçimlerine İlişkin Duyuru

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 83 üncü maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Oda Meslek Komiteleri ve Meclise üye olarak seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından; üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek hatalı kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir.

Aynı Kanun hükümleri uyarınca, Odamıza olan aidatlarını ödememeleri nedeniyle Odamız meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinmiş olan üyelerimizin de seçimlere katılmaları mümkün olmayacaktır.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ve borç durumlarına ilişkin Oda kayıtları 15 Eylül 2017 CUMA mesai saati bitimine kadar hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında Odamız Mali İşler Şubesinde incelemeye açık olacaktır.

Kayıtlarda düzeltme yapılabilmesi için Genel Sekreterliğe hitaben dilekçe ve vergi kaydına ilişkin belgeler ile 15 Eylül 2017 CUMA mesai saati bitimine kadar BİZZAT ELDEN başvuru yapılması gerekecektir. Posta veya diğer tebligat vasıtaları ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden ODA sorumlu tutulamayacaktır.

Bu süre içinde vergi kayıtlarını düzeltmeyen üyelerimiz tarafından Oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybı yaşamaması için gerekli düzenlemeleri yapmaları önemle duyurulur.