Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik

Engellilerin toplumsal hayata katılımı için temel gerekliliklerden biri olan erişebilirliği sağlamak üzere, 01.07.2005 tarih 5378 sayıl Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. Maddesine dayanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” 13.01.2017 tarih ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TOBB kanalıyla alınan yazıda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yayımlanan Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili 5378 sayıl Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. Maddesi kapsamında işlem yapılabileceği hususu ifade edilmekte olup, konu bilgi ve değerlendirilmelerinize sunulmaktadır.

Yönetmelik İçin Tıklayınız.