Taşımacılık / Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli)

Yeni tip korona virüsün yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesini teminen, Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD Belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesi işlemlerinin 02.04.2020 tarihinden itibaren durdurulduğu, sonrasındaki düzenleme ile KTY çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin sadece elektronik müracaat dosyası taranarak Belge-Net üzerinden, TİO ve TMFB yetki belgelerinin fiziki olarak değerlendirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan TOBB’a iletilen 08.06.2020 tarihli yazılarda söz konusu talimatların yürürlükten kaldırıldığı ve daha önce işlem dosyası değerlendirmek üzere ilgili Bakanlığa gönderilmiş olanlar da dahil olmak üzere, gelen taleplerin mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği bildirilmektedir.