Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

TOBB’dan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısına atfen Odamıza iletilen yazıda, “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”in 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri gönderenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu altyapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma birimleri ile ilgili bir dizi düzenleme yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğe, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde ( www.tmkt.gov.tr ) Mevzuat başlığı altında ulaşılabilir.