Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2018

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi-UKAY 2018 Organizasyon Komitesi tarafından TOBB’a iletilen kongre bilgileri aşağıya aktarılmıştır.

  • Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi tarafından çevre teknolojilerinin paylaşılması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile ülkemizde her yıl farklı bir şehirde, o şehirdeki üniversite ile işbirliği yapılarak düzenlenen “Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi”nin dokuzuncusu olan UKAY’2018 Kongresi Selçuk Üniversitesi ile 9 -11 Mayıs 2018’de Konya’da gerçekleştirilecektir.
  • Bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör yöneticilerini buluşturacak olan kongrenin, çevre konularına ilişkin güncel bilimsel bilgilerin aktarılması ve çevre bilincinin arttırılmasında etkili bir platform olacağı öngörülmektedir.
  • Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışılacağı, çözüm önerilerinin ortaya konulacağı ve karşılıklı deneyimlerin aktarılacağı paneller ile sanayi-üniversite – kamu-belediye- sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir.
  • Ayrıca belediyelerin sorunlarının, karşılaştıkları problemlerin tartışılıp, çözüm önerilerinin görüşüleceği bir “Belediye Sorunları Paneli” ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması, geri kazanılması ve uygun bir şekilde uzaklaştırılması konularının tartışılacağı “Özel Sektörde Atık Yönetimi Paneli” düzenlenecektir.
Broşür için lütfen tıklayınız Attach