İstanbul Sanayi Odası - Çelik Depo İnşaat Yapımı İçin Projelerin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi İhalesi (Erzincan)

Çelik Depo İnşaat Yapımı İçin Projelerin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi İhalesi (Erzincan)

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, Erzincan İli, Akyazı Beldesi, Fatih Mahallesi, 145 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 249.796,93 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine ~7.200 m² alanlı çelik depo inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgiye http://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari/Detay/1106 adresinden ulaşabilirsiniz.