Türk Kızılayı İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mah. 5765 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 345,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine konut inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi idari, teknik ve mali şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin ilan metni ve şartnameler ekte yer almaktadır.

İlan Metni Attach İhale Dosyası Attach