İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Kasım 2017 Raporları Açıklandı

  • Diğer Haberler
PMI-kasim2017-01

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) kasım ayında 52,9’a yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında üst üste dokuz ay iyileşme yaşandığını gösterdi. Bu aynı zamanda 2014 yılından beri gözlenen en uzun kesintisiz büyüme trendi oldu.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da kasımda 51,5 oldu. Ekime göre gerileyen PMI, bununla birlikte İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının iyileştiğine ve iyileşme trendinin sekizinci aya taşındığına işaret etti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Kasım 2017 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, geçen ekim ayında 52,8 olarak gerçekleşen PMI kasım ayında 52,9’a yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü iyileşme yaşandığını gösterdi. Son anket verileriyle birlikte iyileşme eğilimi üst üste dokuzuncu aya taşınırken, bu aynı zamanda 2014 yılından beri gözlenen en uzun kesintisiz büyüme trendi oldu. Ayrıca endeks uzun dönem ortalaması olan 50,8 düzeyinin belirgin bir şekilde üzerinde ölçüldü.

Güçlü talebin etkisiyle Türk imalat sektörünün üretimi üst üste 10. ay olacak şekilde kasımda arttı. Anket verileri toplam yeni siparişlerin yeni ihracat siparişlerinden daha yüksek hızda büyümeye devam ettiğini gösterdi. Türk imalat sektörünün kapasitesi kasımda genişlemeye devam etti. Firmalar, artan yeni sipariş hacmini karşılamak amacıyla istihdamı son üç yılın en yüksek hızında büyüttü. Ayrıca satın alma faaliyetleri üst üste dokuzuncu ay olacak şekilde ve güçlü düzeyde arttı. Üretim öncesi stoklar kasımda gerilerken, Türk imalatçıları üzerindeki enflasyonist baskılar ise arttı. Firmalar girdi maliyetlerindeki artışın büyük ölçüde döviz piyasasındaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi: “Üretim, yeni siparişler ve ihracatta süren artışların etkisiyle Türk imalat sektöründeki güçlü iyileşme kasımda da devam etti. Bunun yansıması olarak firmalar istihdamı son 34 ayın en yüksek hızında büyüttüler. Talepteki artışa paralel olarak firmalar satın alma faaliyetlerini de artırdı.”

İstanbul İmalat PMI kasım ayında 51,5 oldu

Ekim ayında 53,0 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da kasımda 51,5’e geriledi ancak İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının iyileştiğine ve iyileşme trendinin sekizinci aya taşındığına işaret etti. Ayrıca endeks uzun dönem ortalaması olan 50,6’nın üzerinde kaydedildi. İstanbul imalatçılarının üretimi kasımda büyümeye devam etti. Ekime kıyasla hafif çapta yavaşlasa da büyüme hızı güçlü ve uzun dönem ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Üretimde kesintisiz büyüme trendi de dokuzuncu aya ulaştı ve son altı yılın en uzun büyüme trendi olarak gerçekleşti. Anket katılımcıları üretimdeki artışın büyük ölçüde daha yüksek talepten kaynaklandığını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporu (Kasım 2017) Attach İstanbul Sanayi Odası İstanbul PMI İmalat Sanayi Raporu (Kasım 2017) Attach