İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Ocak Ayı Raporları Açıklandı

  • Diğer Haberler
PMI-ocak2016-01

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ocak 2016 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verisi, ocak ayında kritik eşik değer 50,0’nin üzerinde kalarak faaliyet koşullarındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etti. Böylelikle PMI, son üç aydır üst üste pozitif bölgede ölçüldü. Üretim, yeni siparişler, istihdam ve girdi stokları alt endeksleri PMI endeksini olumlu yönde etkilerken tedarikçilerin teslim süresi genel olarak nötr düzeyde kaldı. Aralık ayında 52,2 değeriyle son 13 ayın en yüksek değerine ulaşan PMI endeksi, ocak ayında 50,9’a gerileyerek imalat sektöründeki büyüme hızının yavaşladığını gösterdi.

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“Türk imalatçıları 2016’ya geçen yılın başına kıyasla daha iyi giriş yaptı. PMI üst üste üç ay eşik değer 50,0’nin üzerinde ölçüldü ve ocak ayında uzun dönemli ortalamasıyla aynı seviyede gerçekleşti. Ancak yeni iş hacmindeki büyüme hızının yavaşlaması imalat sanayi sektörünün yakın geleceğe ilişkin performansı konusunda şüphe oluşturdu. Jeopolitik faktör ve belirsizliklerden dolayı yeni ihracat siparişleri ocak ayında geriledi. Ayrıca Türk lirasının yeniden zayıflaması firmaların girdi maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.”

İstanbul’da daralma yeniden başladı

Aralık ayında 51,0 ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI verisi de ocak ayında 49,5’a gerileyerek 2016’nın başında İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında genel anlamda bozulma yaşandığına işaret etti. Ancak ocak ayındaki daralma sınırlı düzeyde kaydedildi. Geçen yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönem ile 2014’ün ortalarında yaşanan daralmaya kıyasla da daha düşük hızda gerçekleşti. Ocak ayında İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulma, alınan yeni iş hacmindeki düşüşten kaynaklandı. Ancak yeni iş hacmindeki düşüş çok hafif oldu ve 2015’in önemli bir kısmında gözlenen daralmaya kıyasla daha düşük hızda gerçekleşti. Yeni iş hacmindeki gerileme büyük ölçüde yeni ihracat siparişlerindeki azalmadan kaynaklandı. Bazı firmalar bu durumu jeopolitik gerilimlere bağladı.

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketine yönelik şu değerlendirmede bulundu: “Yeni siparişlerde Aralık ayında yaşanan kısa soluklu iyileşmenin ocak ayında devam etmemesi İstanbul imalat sanayinin faaliyet koşullarının yeniden bozulmasına neden oldu. Anket verileri, faaliyet koşullarındaki bozulmanın zayıf dış talepten kaynaklandığını gösterdi. Bazı firmalar bu durumun jeopolitik faktörlerden kaynaklandığını belirttiler. Üretim ve istihdamda kayda değer bir değişim yaşanmazken firmalar zayıf Türk lirasının etkisiyle daha yüksek girdi maliyeti baskısıyla karşılaştılar.”

İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporu (Ocak 2016) Attach İstanbul Sanayi Odası İstanbul PMI İmalat Sanayi Raporu (Ocak 2016) Attach