Sanayiciler, Alacakların Yeniden Yapılandırılması Semineriyle Bilgilendirildi

  • Diğer Haberler
tuzla-verigler-seminer-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) işbirliğinde vergilerin yeniden yapılandırılması ile ilgili bir seminer düzenlendi. Tuzla’daki İAYOSB’de gerçekleşen seminerde 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ele alındı.

İAYOSB Başkanı ve İSO 6.Grup Meslek Komitesi Başkanı Murat Çökmez, seminerin açılış konuşmasında 6736 sayılı kanunun firmalara, bilhassa vergi borçlarının yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi ve yurt dışı ile yurt içi varlıkların kayıtlara alınması konularında büyük avantajlar getirdiğini söyledi.

Sanayiciler, Alacakların Yeniden Yapılandırılması Semineriyle Bilgilendirildi

Açılış konuşmasının ardından İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü İsmail Bilici, kanun kapsamındaki vergi uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı. Bilici, borçluların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme imkanı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması konularında bilgilendirmeler yaptı. Daha sonra katılımcılar alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili soruları kendisine yöneltti.