İstanbul Sanayi Odası - Mesleki ve Teknik Eğitim Programlarını Tasarlamak İçin Tarihi İmzalar Atıldı

İstanbul’da Mesleki ve Teknik Eğitim Programlarını İlgili Sektörlerle Birlikte Tasarlamak İçin Tarihi İmzalar Atıldı

  • Etkinlikler
teknik-egitim-imza-toreni-01_v2

2023 Eğitim Vizyonu’nun mesleki ve teknik eğitimdeki paradigma dönüşümü kapsamında, bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında, ülkemizin gururu ve markası olarak nitelendirilen birçok dev kurum ve kuruluşla işbirliği çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası arasında imzalanan ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolün amacı, İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını ilgili sektörlerle birlikte tasarlamak ve mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlamayı sağlamak.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın katıldığı törenle Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün tarihe not düşülmesini isteyerek çok uzun yıllardır konuşulan ama hayata geçirilemeyen bir yapının gerçekleştirilmesinde büyük bir adım atıldığını söyledi. Geçmişte mesleki ve teknik eğitimin belirli nedenlerden dolayı düşüşe geçtiğini ancak bugünlerde şahlandığını belirten Selçuk, 2023 hedefleri doğrultusunda ortaya konulan çerçeveye büyük bir hizmet yaptıklarını kaydetti. Selçuk uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin arttığı ve talebin yükseldiği bir döneme şahitlik edeceklerini dile getirdi. Teknolojinin yükselmesinin eğitim konusunda bir mesaj verdiğini ve kendisini takip etmeyen bir eğitim sisteminin tekillik çağında işe yaramayacağını aktaran Selçuk, protokol ile oluşturulan sistemin tüm Türkiye hatta uluslararası düzeyde örnek oluşturacağını belirtti. Selçuk, ara eleman yerine aranan eleman kelimesinin kullanılmasının önererek bu yönde gençleri teşvik etmeleri gerektiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da küresel ekonomide dijitalleşmenin öncülüğünde üretimin kodlarının değiştiğini söyledi. Buna ayak uydurmadaki hızlarının işgücünün adapte olma kabiliyetiyle ilişkili olduğuna değinen Varank, eğitim politikalarının yönlendirici rolünün öne çıktığını dile getirdi. Protokol ile farklı tarafların tek bir amaç uğrunda toplanmasının çok anlamlı olduğuna değinen Varank, getirilen model ile gençleri iş hayatında çok daha üretken olmaya teşvik edeceklerini anlattı. Varank, en büyük yatırımın insana olan yatırım olduğunu vurgulayarak gençlere ve mevcut çalışanlara esneklik kazandırmaları gerektiğinin altını çizdi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, mesleki eğitimde bugün içinde bulundukları ve eleştirdikleri noktanın aslında uzun yıllara dayanan bir ihmaller zincirinin sonucu olduğunu söyledi. Binalarıyla, öğretmenleriyle ve mezunlarıyla Mesleki Eğitimin aslında Cumhuriyet döneminin bir markası, Türk eğitim hayatının da en önemli unsurlarından biri olduğunu hatırlatan Bahçıvan, böyle olduğu halde, eğitim hayatının bir zamanlar en güçlü markası olan Mesleki Eğitimin, son yıllarda farklı sebeplerden dolayı, ulaşmış olduğu o başarı noktalarından çok çok gerilere düştüğünü dile getirdi.

Bugün toplumun, ailelerin ve öğrencilerin “Mesleki Eğitim”den hızla uzaklaştığını hatırlatan Bahçıvan, azalan bu ilgiye de bağlı olarak ortaya çıkan sonuçların belki de eğitim ve istihdam hayatındaki en önemli açmazlardan biri olduğunu belirtti.

Bahçıvan, herkesin üzerinde mutabık olduğu bu olumsuz tablo karşısında umutsuz olmadığını çünkü bu problemli durumun artık çözülmesi gerektiği noktasında tüm paydaşların başta Cumhurbaşkanı ve Hükümet olmak üzere hemfikir olmasını, gelecek adına çok önemli bir fırsat olarak gördüğünü kaydetti.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Bugün artık üretim toplumu ve sanayi toplumu olma hedeflerimiz, devletimizin en üst organları tarafından da çok net bir şekilde ifade edilmekte ve bu bağlamda güçlü adımlar atılmaktadır. İşte bu motivasyonun tekrar güçlendiği bir dönemde şunu net olarak tekrarlamak isterim ki; nitelikli istihdam, nitelikli eğitim, nitelikli mesleki eğitim, sanayi ve üretim toplumu olmanın en değerli anahtarı ve çözümü olacaktır. Çünkü günümüzde, üretime odaklı gelişmiş ülke ekonomisinin insan kaynağı profili; optimali yakalayabilen, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ve bunların yol açtığı değişime uyum sağlayabilen, uzun vadeli düşünebilen, sürekli kendisini yenileyebilen, bilgi sahibi olmak kadar yetkinlik sahibi de olan, birlikte iş yapabilen, dünya ölçeğinde düşünebilme becerisine sahip, bilinçli ve üretken insan profilidir. Böyle bir insan ve iş gücü profiline sahip ülkelerin eğitim yapılarına baktığımızda mesleki eğitimin son derece itibarlı ve ağırlıklı bir yer tuttuğunu görüyoruz. Sanayi üretiminin de omurgasını oluşturan ve mesleki-teknik eğitimi içeren ortaöğretim seviyesinin genel istihdam içindeki payı Almanya için yüzde 58, Güney Kore için yüzde 39 iken bu oran ülkemizde yüzde 20’dir. Bu tablo, mesleki eğitimde yapılacak iyileştirmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca da ülkemizde bu konuda gidecek yolumuzun çok olduğunu bizlere açıkça göstermektedir. Çinlilerin ünlü bir deyişini paylaşmak istiyorum: ‘Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Ama yüz yıl sonrasını düşünüyorsan halkı eğit.’

Projenin fikriyattan icraata dönüyor olmasının sanayicileri ve tüm meslektaşlarını heyecanlandırdığını vurgulayan Bahçıvan, heyecanlarının sadece bugün değil, bu proje yaşadığı müddetçe artarak, gelişerek devam edeceğinin altını çizdi. Bahçıvan, kararlı, ısrarlı ve takipçi oldukları müddetçe, bugün burada altına imzalarını attıkları sanayi-eğitim işbirliği projesinin başarısının Türkiye'nin diğer şehirlerine de aynı güçlü ışığı saçarak katkı vereceğine inandıklarını dile getirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, çok önemli bir eşikten geçtiklerini kaydederek reel sektör ile eğitim arasında bir türlü tesis edemedikleri bir konunun geçmişte kalacağını söyledi. Türkiye’nin 200 yıllık modernleşememesinde yaşadıkları başarısızlıkların tamamının bu eşiği geçememelerinden kaynaklandığını belirten Avdagiç, sadece öğrencilerin yüzde 4-5’lik bir oranının meslek lisesine giderek o mesleği icra ettiğini anlattı. Avdagiç, İstanbul içinde projeye henüz dahil olmayan okulların da dahil edilmesini istediklerini ekledi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca
İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise “İTÜ olarak bu projeye destek veriyoruz ve sanal gerçeklik laboratuvarlarımızı açıyoruz. İngilizce eğitiminde sanal gerçeklik teknolojisini kullanacağız. Ayrıca eğitmenlerin eğitimi konusunda da yardımlar aktaracağız. Mesleki okullardan gelip de üniversiteye gidenler oldukça başarılı oluyorlar. İSO aynı zamanda İTÜ Çekirdek kuluçka merkezimizi de destekliyor ve beraber çalışıyoruz. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’a bu konuda teşekkür ederim” şeklinde konuştu.