İSTKA'nın "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Toplantısı Yapıldı

  • Etkinlikler
milli-teknoloji-toplantisi-01

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu, sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesine daha fazla katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya üniversite ve teknoparklardan temsilciler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden katılım sağlandı.

İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Odakule’de yapılan toplantıda konuşan Bahçıvan, “Günümüz dünyasında ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolu, milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçiyor” dedi.

Sanayi ürünlerinin yerli ve millileştirilmesine yönelik son dönemde artan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu, merkezi ve yerel düzeyde tüm kesimlerin sanayi ürünlerinin yerlileşmesine katkı sağlaması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Toplantıda 11 maddeden oluşan; finansmana erişimde karşılan sorunlar ile çözüm önerileri, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki alt yapı, ulusal ve uluslararası pazarlara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik konuları ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, günümüz dünyasında ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolunun milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçtiğini söyledi. Rekabet içinde kalabilmek, orta gelir tuzağını aşabilmek için sanayinin inovasyon yetkinliğinin artırılması, teknolojiye, AR-GE’ye daha fazla yatırım yapmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bahçıvan, “Bunu yaparken eğitimi ve yetişmiş nitelikli iş gücünü de unutmamak ve eş güdümlü olarak yazılım, bilişim teknolojileri, siber güvenlik, robotik, veri analizi ve mekatronik gibi ihtiyaç duyulan yeni meslek alanlarında nitelikli iş gücünü de yetiştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce bağımsız bir ülke için milli savunmanın arka planında yer alan sanayii ve teknoloji altyapısının da yerli ve milli kaynaklardan karşılanması hayati bir koşuldur” dedi.

Son dönemde bu vizyon doğrultusunda umut verici ve olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Bahçıvan, “Bu gelişmelerin odağında sadece savunma sanayi değil; katma değeri yüksek tüm diğer sektörlerde, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılması çok önemli” diye konuştu.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, kaynakların kısıldığı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bahçıvan, bu noktada üretim ve ihracat kavramlarının, gerekli olan kıt döviz kaynaklarını sağlamada, cari açığı kapatmakta ve bir ülkenin ekonomik büyüme sürecinde en kritik hususlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bahçıvan, şunları söyledi:

“Bu çerçevede, imalat sanayinin gelişiminin hızlandırılması ve katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretim ve ihracat içerisindeki payının artırılması gerekmektedir. Bu ürünlerin AR-GE ve tasarım aşamasından itibaren yerli kaynaklar ile geliştirilmeli ve üretilmelidir. Yerli üretim adına kaydedilecek ilerlemeler sadece ithalatı azaltmak ile kalmayacak, ihracat açısından da ülkemize ve firmalarımıza büyük katkılar sağlayacaktır.”

Erdal Bahçıvan’ın konuşmasının ardından söz alan katılımcılar sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Toplantıda 11 maddeden oluşan; finansmana erişimde karşılan sorunlar ile çözüm önerileri, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki alt yapı, ulusal ve uluslararası pazarlara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik konuları ele alındı. 

Toplantıdan çıkan görüş ve öneriler rapor olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak.