Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi Kapsamında Sanayiciler İle Eğitimciler Bir Araya Geldi

  • Etkinlikler
meskom-meb-ortak-toplanti-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), mesleki ve teknik eğitimde sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamayı amaçlayan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi. Eğitim dünyası ile sanayicileri bir araya getiren Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi Adıyla Odakule’de gerçekleşen toplantıya, İSO’nun birçok Meslek Komitesi üyeleri ile, İstanbul’un proje kapsamındaki okul yöneticileri katıldı.

İSO’nun geçen ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası ile imzaladığı protokolün Odakule’deki tanıtım toplantısında sanayiciler ile eğitimciler arasında ikili görüşmeler de yapıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da protokole ilişkin gelişmeleri paylaştığı toplantıda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür de süreç ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Ayrıca toplantı, protokolün somut başlangıcı olarak okul müdürleri ile sektör temsilcilerinin ilk kez tanışma fırsatı bulduğu bir platform oldu. Böylece proje kapsamında her okulda oluşturulan Protokol Yürütme Kurulları’nın rehberliğinde, okulların ders programlarının güncellenmesi, öğretmenlerin geliştirilmesi, öğrencilerin staj programlarının belirlenmesi ve seçilen sektörle okulun gelecek planları artık birlikte ortaya konacak.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Ev sahibi olarak toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bundan üç ay önce, eğitim ve işgücü hayatımız ile ilgili çok ulvi bir amaç için Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ile bir araya geldiklerini ve “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü”ne imza attıklarını söyledi. Bahçıvan, bu imzaların kendilerine, Mesleki Eğitim ile üretim hayatımız arasında sağlam bir köprü inşası olarak gördükleri, dönem dönem üzerinde çalıştıkları ama bir türlü başaramadıkları bu projeyi finale taşımanın heyecan ve gurunu yaşattığını dile getirdi.

Nitelikli işgücünün temelini iyi bir eğitimin oluşturduğunu belirten Bahçıvan, aranan eleman konusunun da yetişmiş eleman konusunun da eninde sonunda gelip eğitime dayandığını aktardı. Sanayiden hizmet sektörüne kadar, bu gerçeğin ekonominin her alanı için geçerli olduğuna değinen Bahçıvan, özellikle sanayi alanında bu konuda son yıllarda çok ciddi bir darboğazla karşı karşıya oldukları bilgisini verdi. Özellikle genç nüfusta hak etmedikleri oranlarda bir işsizlik yaşandığını anlatan Bahçıvan, işgücü piyasaları ile işgücü arasında bu köprünün eksik olduğunu ve bu proje ile yola çıkarken “iki yaka” arasında bu köprüyü inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Mesleki eğitimde bugün içinde bulundukları ve eleştirdikleri noktanın aslında uzun yıllara dayanan bir ihmaller zincirinin ortaya çıkardığı bir sonuç olduğunu vurgulayan Bahçıvan, eğitim hayatlarının bir zamanlar en güçlü markası olan mesleki eğitimin ne yazık ki son yıllarda farklı sebeplerden dolayı, ulaşmış oldukları o başarı noktalarından çok çok gerilere düştüğünü dile getirdi. Bahçıvan, azalan bu ilgiye de bağlı olarak ortaya çıkan sonuçların belki de eğitim ve istihdam hayatımızda yaşamakta oldukları en önemli açmaz olduğunu kaydetti.

Bugün artık üretim toplumu, sanayi toplumu olma hedeflerinin, devletin en üst organları tarafından da çok net bir şekilde ifade edildiğini ve bu bağlamda güçlü adımlar atıldığını hatırlatan Bahçıvan, bu motivasyonun tekrar güçlendiği bir dönemde nitelikli eğitimin ve dolayısıyla nitelikli istihdamın, sanayi ve üretim toplumu olmanın en değerli anahtarı ve çözümü olacağını belirtti.

Üç ay kadar önce bu çok önemli sorunu çözme noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendilerini bir proje ortağı olarak gördüğünü ve evlatlarımızı geleceğe taşıyacak yolda tüm birikimlerini ve tecrübelerini katacakları bir yolculuğa çıkmaları için kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı.

Bahçıvan, böylece ortaya çıkan ve imzaladıkları Meslek Liseleri İşbirliği Protokolü ile gençleri yeniden üretime, yeniden verimliliğe kazandırmanın ilk adımını atmış olduklarını söyledi. Bu işbirliğinin İSO’da göreve geldiği yıldan bu yana kendisini en çok heyecanlandıran proje olduğunun altını çizen Bahçıvan, projenin fikriyattan icraata dönüyor olmasının sadece kendisini değil sanayicilerimizi ve tüm meslektaşlarını heyecanlandırdığını vurguladı. Bahçıvan, heyecanının sadece bugün değil, bu proje yaşadığı müddetçe artarak ve gelişerek devam edeceğinden emin olduklarını kaydetti.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Geldiğimiz noktada öncelikle şu ana kadar karşılıklı ve titiz bir çalışmayla belirlenen meslek komitelerimizin ve sanayi sektörlerimizin, belli meslek liseleriyle eşleştirildiğini bildirmek istiyorum. Ayrıca, bu meslek komitelerimiz içinde okullarda görev yapacak temsilcilerimiz de belirlemiş durumdayız. Bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz toplantının ise bir ilki teşkil ettiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü imzaladığımız protokolün yol haritası bağlamında eşleşen okulların müdürleri ile ilgili meslek komitelerimizi ilk defa ama toplu olarak bu toplantı vesilesiyle bir araya getirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla önceki protokol imza töreninden farklı olarak bu toplantımızı, eşleşme bağlamında yapılacak çalışmaların somut başlangıcını teşkil etmesi açısından da çok önemli bulduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İşbirliği protokolü kapsamında her okulda oluşturulan ve bir nevi okulların yönetim kurulu gibi görev yapacak olan Protokol Yürütme Kurullarının rehberliğinde; okulların ders programlarının güncellenmesi, öğretmenlerin geliştirilmesi, öğrencilerin staj programlarının belirlenmesi ve seçilen sektörle okulun adeta bir hücresel buluşma noktasında gelecek planları bundan sonra birlikte ortaya konacak.”

İstanbul Sanayi Odası olarak sanayicilerden proje ile ilgili olarak ısrarlı ve kararlı olmasını isteyen Bahçıvan, “İSO Yönetimi olarak o görevlerin ifası, layığıyla yapılıp yapılmadığı konusunda sürekli bir değerlendirme içinde olacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm görev alan ve alacak olan arkadaşlarımızın üzerine düşen görevleri layığıyla yapacağınızdan kuşku duymadığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu proje, yıllardır üzerinde durduğumuz bir konunun fiiliyata geçmesi açısından çok büyük bir şans. Eğer bunu doğru yapabilirsek, benim ‘Meslek Lisesi Gelecek Meselesi’ dediğim bu kutsal konuda, gelecekte bir orman olacak olan fidanları da ekmiş olacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürü
Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu da kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Mesleki eğitim denildiğinde genelde olumlu şeyler duymadıklarını söyleyen Numanoğlu, buna karşın 7-8 asırdır bu coğrafyada ahilik ve lonca gibi mesleki eğitime ait yapılanmalar olduğunu hatırlattı. Numanoğlu, bu nedenle toplumun kodlarında mesleki eğitimin iyileştirilmesine yönelik bir şeyler yapma isteği olduğuna işaret etti ve değişimin her zaman yaşandığını ancak değişimi sürdürülebilir dönüşüme çevirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 2023 Vizyon Belgesi’nde mesleki eğitimin özel bir yer tuttuğunu hatırlatan Numanoğlu, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bu sürecin kendilerini ilgilendirdiğini dile getirdi. Eğitimde bugünden yarına değişimin mümkün olmadığını belirten Numanoğlu, sanayicilerdeki bu yüksek enerjinin doğru kullanılabilirse birkaç sene sonra meyveleri toplayacaklarını anlattı. Türkiye’nin geleceğine yönelik olarak bir tuğla koyduklarına işaret eden Numanoğlu¸ kazananın Türkiye olacağını kaydetti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon Belgesi’nin yol göstermesi ile harekete geçtiklerini söyledi. Yazıcı, bugünün ve geleceğin becerileriyle donanmış ve insanlığa fayda sağlayacak, bilime ve kültüre meraklı ahlaklı bireyler yetiştirmeye çalışırken işbirliklerinin buna ışık tuttuğunu kaydetti. Yazıcı İSO ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çok yönlü işbirlikleri kurduğunu ama böyle bir liderlik ve üst çatıya ihtiyaç duyulduğunu belirten Yazıcı, İSO Başkanı Bahçıvan’ın da kritik bir rolü olduğunu ifade etti. İSO üyesi sanayicilere projeye destek verdikleri için teşekkür eden Yazıcı, proje ile okulların etkin kullanılması, mevcut atölyelerin yeniden kurgusu, öğrencilerin yeni tesisatla buluşması hedeflenirken anlayış değişikliği, öğretmen eğitimi ve birlikte çalışma kültürünün de öne çıkacağını anlattı.

Bu okulları bitiren çocukların aranan meslek elemanı olarak istihdam edilmesi yönünde kolaylıklar sağlanacağını belirten Yazıcı, nihai olarak insanlığın da amaçlarından biri olan mutlu bir birey olmasını hedeflediklerini söyledi. “Mutlu çocuklar mutlu Türkiye” vurgusu ile hareket ettiklerini kaydeden Yazıcı, projenin bu ülkenin geleceğinde çok önemli misyonu olan İSO üyeleri ile bütünleştiğini ifade etti. Projenin İstanbul ve Türkiye’nin her köşesinde karşılık bulacağının altını çizen Yazıcı, yapılan protokollerde yazılı olmayan pek çok yeni yolların da açılmasını sağlayacağını dile getirdi.

Proje için ilk başta kurgunun yapılması gerektiğini ama bundan sonra gelişmesinin kendi içinde devam edeceğini anlatan Yazıcı, protokolün kendi içinde devam ederken kendilerinin de daha çok bir araya gelerek yeniden planlama yapmanın çok önemli olacağını anlattı. Projenin çocukların geleceğini aydınlatacağına işaret eden Yazıcı, çocukların yüreklerinin ve gözlerinin burada olduğunu ve gelecek iyi sonuçları beklediklerini vurguladı. Yazıcı, onların geleceğinin Türkiye’nin geleceğini de ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Serkan Gür

Sonrasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, projenin ayrıntıları ile ilgili bir sunum yaptı. Ardından yapılan panelde İSO üyesi sanayicilerden e eğitimcilerden gelen sorular İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından yanıtlandı. Panelden sonra okul müdürleri ile sektör temsilcilerini buluşacağı toplantıya geçildi.