İstanbul Sanayi Odası - TSB Panelinde Konuşan İrfan Özhamaratlı: “Sigortacı, Sanayiciye Yeni Riskleri Anlatmalı”

TSB Panelinde Konuşan İrfan Özhamaratlı: “Sigortacı, Sanayiciye Yeni Riskleri Anlatmalı”

  • Etkinlikler
tsb-panel-01

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı yapıldı. Çalıştayın “Dağıtım kanalları durum değerlendirmesi, sektörün gelişimine ilişkin çözüm önerileri, reel sektör beklentileri” paneline İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı da katılarak sanayicinin bu konudaki değerlendirmelerini ve beklentilerini paylaştı. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Genç, SAİK Başkanı Levent Korkut, Brokerler Derneği Başkanı Ateş Çeber, TOBB Daire Başkanı Ozan Acar ve Kefalet Sigorta adına Meltem Bebekoğlu ile birlikte panele katılan Özhamaratlı sanayicinin sigortadan check up beklediğini dile getirdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı
İSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı

Sanayici için sigortanın üretimin devamı anlamına geldiğini vurgulayan Özhamaratlı, sanayi ile sigorta arasındaki ilişkiyi hekim hasta ilişkisine benzetti. Özhamaratlı panelde özetle şunları dile getirdi: "İkisi bir araya geldiği zaman sigortacı sanayiciye check-up yapmalı. Sanayicilere riskleriyle ilgili optimum sigorta paketleri sunmalı. Çünkü bugün sanayicinin değerinin altında ya da üstünde sigorta yaptırması önemli sorun. Sigortacı sanayiciyi takip etmeli ve yeni riskleri anlatmalı. Sanayici önlem aldıkça da primler ucuzlamalı" diye konuştu.