İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitim

 • 1-2 Gün süreli bilgi ve beceri odaklı
 • Alanında en yetkin akademisyen ve profesyonellerden eğitim

Seminer

 • Belli bir konuda tüm yönleriyle en kapsamlı farkındalık etkinlikleri
 • Alanında en yetkin akademisyen ve profesyonellerden bilgi alma imkanı
 • Ufuk açıcı, derin, vizyoner

Eğitimler ve Seminerler

 • 6 - 7 Mayıs 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 13 - 14 Mayıs 2019, Odakule

  Proje Yönetimi Prensipleri ve Standartları Eğitimi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen, Project Management Institute (PMI) standartları temelinde geliştirilmiş olan bu eğitim programı, proje yönetiminin temel süreçlerinin, bilgi alanlarının, proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

 • 20 - 21 Mayıs 2019, Odakule

  Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

  Stratejik Yönetim eğitimi kapsamında; Strateji, ilgili kavramlar, stratejik bilinç, stratejik analiz, stratejik yönlendirme, Strateji alternatiflerinin belirlenmesi ve stratejilerin seçimi, stratejik planlama, stratejilerin uygulanması ve stratejik kontrol aşamaları hakkında bakış açısı kazandırılacaktır.

 • 23 Mayıs 2019, Perşembe 09:00 – 17:30, Odakule

  Dış Ticarette Gümrük Mevzuat Uygulamaları

  İstanbul Sanayi Odası Mustafa Caner Sevimli ( Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ) tarafından verilecek seminer çerçevesinde katılımcılara; gümrük mevzuatı ile ilgili tanımlar, gümrük mevzuatında...

 • 11 - 12 Haziran 2019, Odakule

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  Bu eğitim kapsamında; entegre insan kaynakları yönetimi: tanımı, önemi ve çevresel faktörler, iş analizlerinin rolü, insan kaynakları planlaması ve seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, ücret ve ücret yönetiminin önemi hakkında bakış açısı kazandırılacaktır.

 • 20 Haziran 2019, Perşembe 09:00 – 17:30, Odakule

  Ödeme ve Teslim Şekilleri

  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Yüksek Lisan programı "Dış Ticaret Süreç Yönetimi" eğitmeni ve Kocaeli Ticaret Odası İhracat Danışmanı Cengiz Özcan tarafından verilecek seminer...

 • 8 - 9 Temmuz 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 9 - 10 Eylül 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 4 - 5 Kasım 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 14 - 15 Kasım 2019, Odakule

  Pazarlama Yönetimi Eğitimi

  Ülkemizin her geçen gün genişleyen pazar olanakları, uluslararası pazarlama alanındaki istikrarlı büyüme ve bu büyümeye paralel olarak artış gösteren yoğun rekabet, pazarlama konusunda daha fazla uzmanlık gerektirmektedir.

  İSO’da hayata geçirilecek olan eğitim programımız, genel pazarlama prensipleri konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, modern ve bütünleşik pazarlama yaklaşımları ışığında planlama ve yönetme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.