İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitim

 • 1-2 Gün süreli bilgi ve beceri odaklı
 • Alanında en yetkin akademisyen ve profesyonellerden eğitim

Seminer

 • Belli bir konuda tüm yönleriyle en kapsamlı farkındalık etkinlikleri
 • Alanında en yetkin akademisyen ve profesyonellerden bilgi alma imkanı
 • Ufuk açıcı, derin, vizyoner

Eğitimler ve Seminerler

 • 05-06-07 Şubat 2020, Odakule

  Veri Bilimine Giriş Eğitimi

  Eğitim çerçevesinde, katılımcıların veri bilimine ilk adımı atmaları, makine öğrenmesi algoritmalarını gerçek veriler ile uygulamalı olarak öğrenmeleri, veri görselleştirmeleri yapmaları, Gözetimli(Supervised) ve Gözetimsiz(Unsupervised) Öğrenme kavramlarını öğrenmeleri, R dilini aktif olarak kullanmaları, ggplot2 ve dplyr paketlerini aktif olarak kullanmaları, veriyi istedikleri formata getirip analitik çalışmaya hazır hale getirmeyi öğrenmeleri, verideki eksik hücreleri doldurmayı öğrenmeleri, bir veri bilimi projesinin baştan sona ne gibi adımlardan oluştuğunu ve bu adımların uygulanmasını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 • 06-07 Şubat 2020, Odakule

  Pazarlama Yönetimi Eğitimi

  Ülkemizin her geçen gün genişleyen pazar olanakları, uluslararası pazarlama alanındaki istikrarlı büyüme ve bu büyümeye paralel olarak artış gösteren yoğun rekabet, pazarlama konusunda daha fazla uzmanlık gerektirmektedir.

  İSO’da hayata geçirilecek olan eğitim programımız, genel pazarlama prensipleri konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, modern ve bütünleşik pazarlama yaklaşımları ışığında planlama ve yönetme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 10 Şubat 2020, Odakule

  Online İtibar Yönetimi Eğitimi

  Online itibar yönetiminde katılımcılar dijital mecrada kurumsal ve kişisel itibarın kaynaklarını, bunların ölçümlenme ve yönetim şekillerini, Konvansiyonel mecra ile online itibar yönetiminin farklılıklarını öğrenecekler.

  Online itibar krizlerinde, kurum içinde hızlı kontrol için yapılması gerekenleri, bu alanda çalışacak olan danışman, SEO yöneticisi ve konvansiyonel iletişim araçlarını asıl senkronize kullanacaklarını, vakalar üzerinden anlayacaklar.

 • 10-11 Şubat 2020, Odakule

  Proje Yönetimi Prensipleri ve Standartları Eğitimi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen, Project Management Institute (PMI) standartları temelinde geliştirilmiş olan bu eğitim programı, proje yönetiminin temel süreçlerinin, bilgi alanlarının, proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

 • 12-13-14 Şubat 2020, Odakule

  Çevik (Agile) Proje Yönetimi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz kapsamında düzenlenecek eğitim ile katılımcıların çevik yaklaşım pratiklerini öğrenmeleri, eğitim sırasında geliştirmeleri, deneysel yaklaşımın gereklerini ve uygulamadaki kazanımları, değer bazlı önceliklere odaklanmayı, yüksek kalitede sürekli teslimat yapmayı, çevik iş analizi ile çözüm üretmeyi, çevik yaklaşımlar ile ürün geliştirmenin kurallarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 • 12-14 Şubat 2020, Odakule

  Temel Yapay Zeka Eğitimi

  Temel Yapay Zeka Eğitimi ile katılımcılara, Yapay Zeka Kavramları, Derin Öğrenme & Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka Kullanım Alanları, Yapay Zeka Uygulamaları Geliştirmek İçin Kullanılan Teknolojiler, Yapay Öğrenme ve Derin Öğrenme Algoritmaları hakkında bilgiler verilmesi, eğitim sırasında yapay zeka uygulamaları geliştirilmesi, yapay zekaya dair tüm detaylar hakkında katılımcılara gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 • 17-18 Şubat 2020, Odakule

  Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking) Eğitimi

  Tasarımcı Düşünce (Design Thinking) son yıllarda iş dünyasını hızla etkisi altına alan ve firmalarda “yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması” ve “yaratıcı çözümlerin geliştirilmesi gibi alanlarda uygulanan bir metodolojidir.

 • 18 Şubat 2020, Odakule

  Profesyoneller İçin Hitabet Eğitimi

  Bu eğitim günümüz iş dünyasında her gün ihtiyacımız olan etkili sunum yapma, dinleyici kitlemizi etkileme, hazırlık sürecini iyi öğrenme ve pratik yapma konularında katılımcıların beceri ve deneyim düzeylerini arttırmayı amaçlamaktadır. Konuşmanın hazırlık sürecine zaman ayırarak, dinleyici analizi yaparak ve her katılımcının kendi konuşmasını hazırlayacağı deneyime dayalı bir içerikle katılımcıların daha iyi konuşma yapmanın püf noktalarını görecekleri ve birbirlerini değerlendirerek bu yolda becerilerini arttıracakları bir eğitim hedeflenmektedir.

 • 24 Şubat 2020, Odakule

  Türbülansta Değişim Yönetimi

  Şirketlerin mevcut ekonomik durumdaki amaçları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen bu eğitim programı, Şirketin maksimum potansiyelini ortaya çıkarmak için değişim sürecinin anlaşılmasını kolaylaştırmak. Yönetim terimleri üzerinde ortak anlayış geliştirmek.

  Üst düzey yöneticiler ile ekip üyelerinin yönetim stillerini anlamak.

  Dönüşüme liderlik etmek için olumlu ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

 • 24-25 Şubat 2020, Odakule

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Eğitimi

  Eğitimin Amacı, Firmaların, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, güvenilir ve mevzuata uygunluk kapsamında çalışmalarının dokümante edilmesi ve uygunluk denetimine hazırlanmasını sağlamak.

 • 26-27-28 Şubat 2020, Odakule

  Nesnelerin İnterneti (IOT) Eğitimi

  Nesnelerin İnterneti (IoT) Eğitimi ile katılımcılara, IoT uygulama alanları, protokolleri, mimarisi ve çalışma mantığı hakkında bilgiler verilmesi, eğitim sırasında IoT uygulamaları geliştirilmesi, nesnelerin internetine dair tüm detaylar hakkında katılımcılara gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 • 27-28 Şubat 2020, Odakule

  Satış ve İkna Becerileri Eğitimi

  Bu eğitim kapsamında; satışın planlanması, müşteri analizi, nasıl bir güvenilir danışman olmaya, fiyat-değer arasındaki ilişkide karlı satış yapabilmek ve neden satın alırlar üzerine katılımcıların becerilerini ve yeni satış kavramları geliştirmeye yönelik beceri kazandırma hakkında bakış açısı kazandırılacaktır.