İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitim

 • 1-2 Gün süreli bilgi ve beceri odaklı
 • Alanında en yetkin akademisyen ve profesyonellerden eğitim

Seminer

 • Belli bir konuda tüm yönleriyle en kapsamlı farkındalık etkinlikleri
 • Alanında en yetkin akademisyen ve profesyonellerden bilgi alma imkanı
 • Ufuk açıcı, derin, vizyoner

Eğitimler ve Seminerler

 • 28 Şubat 2019, İstanbul Anadolu Yakası OSB Eğitim Salonu

  Sürdürülebilir Büyüme İçin Güçlü Bilanço Yönetimi Semineri

  Finansal koşulların giderek zorlaştığı günümüzde sürdürülebilir büyüme için güçlü bilanço yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Güçlü bilanço yönetimi, şirketleri kriz ve risklere karşı korurken, aynı...

 • 28 Şubat 2019, Beylikdüzü OSB Müdürlüğü

  Rekabet Gücünü Arttırmak İçin Üretim Verimliliği Uygulamaları ve Maliyet Düşürme Semineri

  İstanbul Sanayi Odası tarafından Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi işbirliği ile, sanayicilerimizin önde gelen problemlerinden biri olan üretim verimliliğinin konuşulacağı “Rekabet Gücünü Arttırmak İçin Üretim Verimliliği Uygulamaları ve Maliyet Düşürme” Semineri düzenlenecektir.

 • 4 - 5 Mart 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 4 - 5 Mart 2019, Odakule

  Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Eğitimi

  Enerji maliyeti endüstrinin rekabeti için en önemli faktör konumundadır. Firmalarımızın rekabet güçlerini kaybetmemeleri için enerji maliyetlerini düşürmeleri elzemdir. Enerji yönetimi ile önemli faydalar sağlanabilir. Bununla birlikte üretimi kısıtlamadan enerji miktarını düşüren enerji verimliliği önlemlerinin zaman kaybetmeden alınması gerekmektedir. Mevcut durumla devam etmek ile enerji verimliliği uygulamalarına karar verilmesi arasında geçen süre aslında boşa giden enerji demektir.

 • 11 - 12 Mart 2019, Odakule

  Pazarlama Yönetimi Eğitimi

  Ülkemizin her geçen gün genişleyen pazar olanakları, uluslararası pazarlama alanındaki istikrarlı büyüme ve bu büyümeye paralel olarak artış gösteren yoğun rekabet, pazarlama konusunda daha fazla uzmanlık gerektirmektedir.

  İSO’da hayata geçirilecek olan eğitim programımız, genel pazarlama prensipleri konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, modern ve bütünleşik pazarlama yaklaşımları ışığında planlama ve yönetme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 12 Mart 2019, KOSGEB İstanbul İkitelli Müdürlüğü Eğitim Salonu

  Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi Semineri

  Belirsizliklerin arttığı günümüzde geleceği öngörebilme ve şirket yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Geleceği daha iyi öngörebilmek ve risklere karşı gerekli önlemleri alabilmek, şirketleri krizlere...

 • 18 - 19 Mart 2019, Odakule

  BT Yönetimi

   

 • 19 Mart 2019, Salı 09:00 – 17:30, Odakule

  Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü

  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nuray Ekşi tarafından verilen seminer çerçevesinde katılımcılara; Uluslararası Ticari Sözleşmelerin...

 • 19 Mart 2019, KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü Eğitim Salonu

  Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi Semineri

  Belirsizliklerin arttığı günümüzde geleceği öngörebilme ve şirket yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Geleceği daha iyi öngörebilmek ve risklere karşı gerekli önlemleri alabilmek, şirketleri krizlere...

 • 20 - 21 Mart 2019, Odakule

  Çevik (Agile) Proje Yönetimi Eğitimi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz kapsamında düzenlenecek eğitim ile katılımcıların çevik yaklaşım pratiklerini öğrenmeleri, eğitim sırasında geliştirmeleri, deneysel yaklaşımın gereklerini ve uygulamadaki kazanımları, değer bazlı önceliklere odaklanmayı, yüksek kalitede sürekli teslimat yapmayı, çevik iş analizi ile çözüm üretmeyi, çevik yaklaşımlar ile ürün geliştirmenin kurallarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 • 28 Mart 2019, İstanbul Anadolu Yakası OSB

  Rekabet Gücünü Arttırmak İçin Üretim Verimliliği Uygulamaları ve Maliyet Düşürme Semineri (İMES)

  İstanbul Sanayi Odası tarafından İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile, sanayicilerimizin önde gelen problemlerinden biri olan üretim verimliliğinin konuşulacağı “Rekabet Gücünü Arttırmak İçin Üretim Verimliliği Uygulamaları Ve Maliyet Düşürme” Semineri düzenlenecektir.

 • 18 Nisan 2019, Perşembe 09:00 – 17:30, Odakule

  Dış Ticarette Akreditif Uygulamaları

  Cengiz Özcan tarafından verilen seminer çerçevesinde katılımcılara akreditif analizi, akreditif vesaik hazırlanması, akreditiflere ilişkin usuller ve uygulama kuralları, akreditif metninde bulunması...

 • 25 - 26 Nisan 2019, Odakule

  Çevik (Agile) Proje Yönetimi Eğitimi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz kapsamında düzenlenecek eğitim ile katılımcıların çevik yaklaşım pratiklerini öğrenmeleri, eğitim sırasında geliştirmeleri, deneysel yaklaşımın gereklerini ve uygulamadaki kazanımları, değer bazlı önceliklere odaklanmayı, yüksek kalitede sürekli teslimat yapmayı, çevik iş analizi ile çözüm üretmeyi, çevik yaklaşımlar ile ürün geliştirmenin kurallarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 • 6 - 7 Mayıs 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 13 - 14 Mayıs 2019, Odakule

  Proje Yönetimi Prensipleri ve Standartları Eğitimi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen, Project Management Institute (PMI) standartları temelinde geliştirilmiş olan bu eğitim programı, proje yönetiminin temel süreçlerinin, bilgi alanlarının, proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

 • 20 - 21 Mayıs 2019, Odakule

  Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

  Stratejik Yönetim eğitimi kapsamında; Strateji, ilgili kavramlar, stratejik bilinç, stratejik analiz, stratejik yönlendirme, Strateji alternatiflerinin belirlenmesi ve stratejilerin seçimi, stratejik planlama, stratejilerin uygulanması ve stratejik kontrol aşamaları hakkında bakış açısı kazandırılacaktır.

 • 23 Mayıs 2019, Perşembe 09:00 – 17:30, Odakule

  Dış Ticarette Gümrük Mevzuat Uygulamaları

  İstanbul Sanayi Odası Mustafa Caner Sevimli ( Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ) tarafından verilecek seminer çerçevesinde katılımcılara; gümrük mevzuatı ile ilgili tanımlar, gümrük mevzuatında...

 • 11 - 12 Haziran 2019, Odakule

  İnsan Kaynakları Yönetimi

   

 • 20 Haziran 2019, Perşembe 09:00 – 17:30, Odakule

  Ödeme ve Teslim Şekilleri

  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Yüksek Lisan programı "Dış Ticaret Süreç Yönetimi" eğitmeni ve Kocaeli Ticaret Odası İhracat Danışmanı Cengiz Özcan tarafından verilecek seminer...

 • 8 - 9 Temmuz 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 9 - 10 Eylül 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 7 - 8 Kasım 2019, Odakule

  TRIZ Eğitimi: Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yöntemi

  Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir.

 • 14 - 15 Kasım 2019, Odakule

  Pazarlama Yönetimi Eğitimi

  Ülkemizin her geçen gün genişleyen pazar olanakları, uluslararası pazarlama alanındaki istikrarlı büyüme ve bu büyümeye paralel olarak artış gösteren yoğun rekabet, pazarlama konusunda daha fazla uzmanlık gerektirmektedir.

  İSO’da hayata geçirilecek olan eğitim programımız, genel pazarlama prensipleri konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, modern ve bütünleşik pazarlama yaklaşımları ışığında planlama ve yönetme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.