Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Mini MBA
Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Mini MBA
4 Şubat - 28 Şubat 2019
Haftada 3 Gün 18:30-21:30

Firmaların patron, yönetici, çalışan vb. kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleri olarak tanımlanabilecek kurumsallaşma olgusu firmalar için her daim önemli ve eskimeyen bir konudur.

Belirli bir büyüklüğe kadar kurucu ve onun kontrolü ve vizyonuyla hızlı gelişim gösteren firmalar ölçekleri arttıkça sorunlar yaşamaya başlarlar. Bu sorunlar başlangıçta ortaya çıktıkları vakit genellikle tek tek çözülürler lakin bu anlayışla uzun vadede kapsamlı ve sistematik olarak çözülmeleri mümkün değildir. Bu durum da firmaların sürekliliği, sağlıklı nesil geçişleri açısından, büyük bir sorun alanı oluşturmaktadır.

Firmaların gelişmesi, sürekliliğinin ve nesillere devrinin sağlanabilmesi için, kurumsallaşması zorunludur. Kurumsallaşma bu yönüyle, firmaların tüm süreç ve kurallarını tanımlayan ve disipline ederek sistem haline getiren bir anlayıştır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Mini MBA Programı, kurumsallaşma hususunu kapsamlı şekilde ele alarak, firmalara kurumsal yönetim ile ilgili temel vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitim programı hafta içi 3 gün saat 18:30-21:30 saatleri arasında yürütülecek olup, 4 Şubat 2019 Pazartesi Günü başlayacak ve 28 Şubat 2019 Perşembe Günü sona erecektir.

TÜYAP Palas. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 34500 Büyükçekmece, İstanbul

Eğitmenler

Tolga Acarlı

I. Kurumsallaşma, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Tolga Acarlı
Consulta Yönetici Ortak

Tolga ACARLI, 1974 İstanbul doğumludur. Orta ve lise öğrenimi Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimine ABD’de devam etmiştir. Boston Üniversitesi’nde MBA ve MIS master eğitimimi tamamladıktan sonra danışmanlık sektöründe çalışmaya başlayan Tolga ACARLI, 20 yıla yakın süredir yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Yönetim danışmanlığı kariyerine ABD’de Deloitte’da başlayan ACARLI, 12 yıl ABD’de kaldıktan sonra 2004’de Türkiye Deloitte’a transfer olmuştur ve 2009 yılında da Consulta’ya Yönetim Danışmanlığı Yönetici Ortağı olarak katılmıştır. Danışmanlık kariyeri boyunca Amerika, Avrupa ve Türkiye’de başta perakende, hızlı tüketim ve üretim olmak üzere yeniden yapılanma, strateji, aile şirketlerinde kurumsallaşma, kurumsal gelişim gibi konularda 400’den fazla firmada danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Halit Keskin

II. Strateji Yönetimi

V. Liderlik

VIII. Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

XI. İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Halit Keskin
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim üyesidir. Prof. Dr. Keskin’ in uzmanlık alanı Yönetim ve Organizasyondur. Örgüt Teorisi, Kompleks adaptif sistemler, adaptif yönetim sistemleri, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, örgütlerde duygu yönetimi ve duygusal hafıza, Örgütlerde duygusal yetenekler, Kollektif empati, Teknoloji ve Yenilik yönetimi, teknolojik öğrenme, Ürün geliştirme takımları, Bilgi yönetimi, öğrenen örgütler konularında önemli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, örgütlerde adaptasyon yeteneği ve örgütlerin duygusal yetenekleri, teknolojik yenilik yetenekleri, teknolojik öğrenme konularında Tübitak projeleri kapsamında çalışmalar yapmıştır. Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan en prestijli “teknoloji ve inovasyon” dergilerinde çok sayıda önemli yayınlar yapmıştır. Uluslararası literatüre Kurumsal duygusal yetenekler, kurumsal duygusal hafıza, teknolojik anlamlandırma yeteneği, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, kollektif empati, örgütsel bilgelik vb. bir çok çalışmasıyla direkt olarak katkı sunmuştur. 2016 yılında Uluslararası prestiji oldukça yüksek olan Journal of Product Innovation Management dergisi tarafından bu dergide 1984-2013 arasında yayımlanan 1008 makale içinden yaptığı çalışmalar dolaysıyla “yenilik yönetimi ve örgütsel öğrenme” alanının ana akım araştırmacısı seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin’ in bilimsel çalışmalarına birçok uluslararası ödül verilmiştir. Bunlar arasında; en iyi makale ödülü, en iyi yazar ödülü, en fazla tavsiye edilen makale ödülü, mansiyon ödülü ve en fazla kaynak gösterilen makale ödülü bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi, 2015 yılından itibaren de TÜBA GEBİP Sosyal Bilimler Komite Üyesi ve 2017 yılında da TÜBA Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu üyesi seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin kariyer hayatında Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Prof. Dr. Keskin halen Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Yönetimden sorumlu Rektör Başdanışmanlığı, Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Keskin, Üniversite Kalite Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yürütücülüğü görevlerini de yürütmektedir.

Aykut Yalçın

III. Satış Organizasyonu ve Yönetimi

Aykut Yalçın
E-Satıs Factory

28/09/1969 yılında doğdu. ODTU Gıda Mühendisliği’ni 1994 yılında bitirdikten sonra satış sektöründe farklı sektörlerde ulusal; Superonline, ve uluslararası şirketlerde; Coca-Cola, Danone, Altra Optik - tüm satış kanallarında - Bayi Yönetimi, Zincir Mağazalar Yönetimi, Dış Ticaret, Çağrı Merkezi operasyon kurulum ve yöneticiliği - satış şefliğinden başlayarak genel satış müdürlüğü pozisyonlarında görev aldı.

Farklı sektör ve pozisyonlarda başarılarıyla, satışın ürün temelli değil, ilişki, eğitim ve tutum temelli olduğunu tecrübe etti. Koç ve Sabancı Üniversitelerinde yetenek geliştirme ve yönetici liderlik programlarında dış eğitmen olarak görev almaktadır.

Aykut Yalçın’ın müşterileri arasında Samsung, Philips, Chemetall, Apple, Caterpillar, BMW, Türk Telekom, LG, Sony, HP, KIA, Hyundai, Avea, Hedef Filo, Renault, Symantec, Vdf, Avis, Otokoç, Ekol lojistik, Tatil sepeti, Callpex, CMC gibi 200’e yakın kurum vardır.

Doç. Dr. Hanife Öztürk

IV. Şirketler Hukuku

Doç. Dr. Hanife Öztürk
Kültür Üniversitesi Tic. Hukuku Anabilm Dalı

05.12.1964 tarihinde Biga/Çanakkale’de doğdu. 1970-1978 yıllarında ilk ve ortaokulu Çan/Çanakkale’de okudu. 1981 yılında Biga Ticaret Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. 1981-1985 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudum ve birincilikle mezun oldu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1985-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladı. “Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali” başlıklı yüksek lisans tezi, kitap olarak basıldı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde doktoraya başladı. 1989-1991 yıllarında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) burslusu olarak Almanya’da bulundu. “Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Damping ve Antidamping Önlemler” başlıklı doktora tezi 1994 yılında tamamladı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999 yılında DAAD burslusu olarak Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (eski adı Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht) bilimsel çalışmalar yaptı. 2004 yılında “Tanınmış Markanın Korunması” başlıklı doçentlik tezimi verdi ve doçentlik sınavını kazandı. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli oldu ve aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2007-2011 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halihazırda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. 2012-2015 yıllarında, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bochum Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği çerçevesinde yürütülen “Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda görev aldı ve Türkçe ve Almanca olarak hazırlanan tezlerde, yüksek lisans tez danışmanlığı yaptı. Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek Lisans dersleri vermekte. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans düzeyinde şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, banka hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, haksız rekabet hukuku, ticari işletme hukuku derslerini verdi. Halihazırda şirketler hukuku dersini vermekte. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde, “Anonim Şirketler Hukuku”, “Pay Sahipleri Sözleşmesi”, “Anonim Şirkette Hisse Devri” derslerini vermekte. Banka, şirketler, sermaye piyasası, kıymetli evrak, fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile rekabet hukuku alanında hazırlanan çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Yurt dışı ve yurt içi dergi ve kitaplarda çok sayıda makale yayımlanmıştır. Bilirkişilik ve hakemlik yapmakta. Banka devirleri de dahil olmak üzere, özellikle halka açık ve kapalı şirketlerde birleşme, bölünme, hisse devri alanında faaliyet gösteren hukuk bürolarına, bu işlemlerinde hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Dr. Fatih Anıl

VI. Pazarlama ve Marka Yönetimi

Dr. Fatih Anıl
Perakende Stratejisti, Yönetim Danışmanı

Dr. Anıl, İTÜ’de İşletme Yüksek Lisansını, Amsterdam Üniversitesi’nde Ekonomi Yüksek Lisansını ve Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Ekonomist – AB Uzmanı olarak başlayan Dr. Anıl daha sonra Beymen’de Finansman ve Ticaret Müdürü olarak görev aldı. Sonrasında Orjin Holding firmalarından Elements Tekstil’in Genel Müdürlüğünü yürüttü. Ardından C5 Mobile firmasında COO görevini yerine getirdi. 2008-2011 yıllarında Orka Holding Damat Tween ADV – D’S Damat) Genel Müdürlüğünü yapmış olan Dr. Anıl, halen icra kurulu üyesi olarak devam ettiği görevinin yanı sıra, Barem Research, Sportive - Toksöz AŞ gibi firmalarda icra kurulu, yönetim kurulu üyesi veya yönetim danışmanı olarak görev almıştır. Dr. Fatih ANIL Mart 2018 yılı itibari ile Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) olarak görev yapmaktadır.

Dr. Fatih ANIL sektördeki işlerinin yanı sıra Nişantaşı Üniversitesi' nde öğretim üyesi olarak yönetim konularında ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA sınıflarında Perakende Yönetimi ve Stratejik Pazarlama konularında ders vermektedir.

Zeynep Şagar Özgür Gürses

VII. Dijitalleşme ve Dijital Strateji

Zeynep Şagar
Accenture Digital Yönetici

Zeynep Şagar, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile 2009 yılında mezun oldu, ardından İngiltere’ de University of Cambridge’de İleri Bilgisayar Bilimi (Advanced Computer Science) alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına Oracle Danışmanlık firmasında teknoloji danışmanı olarak başlayan Şagar, 2013 yılında Accenture Strateji Danışmanlığı bünyesine katıldı. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bankacılık, sigorta, sermaye piyasaları ve üretim sektörlerinde çeşitli strateji ve dijital dönüşüm projelerinde yer alan Şagar, Accenture Digital bünyesinde Yönetici olarak kariyerine devam etmektedir.

Özgür Gürses
Accenture Digital Yönetici

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun olarak iş hayatına başlayan Özgür Gürses, yazılım ürün hatları üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla aynı bölümde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılına kadar Aselsan’da savunma sistem teknolojileri grubunda sistem mühendisliği görevini yürüttü. 2013 yılında Koç Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlayan Gürses, aynı yıl içinde Accenture Finansal Hizmetler Yönetim Danışmanlığı bünyesine katıldı. Bankacılık, sigorta, üretim ve enerji sektörlerinde çeşitli dijital dönüşüm ve strateji projelerinde görev alan Gürses, Accenture Digital bünyesinde yönetici olarak kariyerine devam etmektedir.

Yekta Özözer

IX. İnovasyon'un Matematiği

Yekta Özözer
ABC Danışmanlık

1965 İzmir doğumludur. 1982 yılı ÖSS sınavında ilk 50 öğrenci arasına girerek Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girmiş, bu bölümden mezun olmuştur (BSc). British Council Bursu ile okuduğu Strathclyde Business School’dan (Glasgow) lisansüstü derecesini (MSC in Finance) almıştır.

Pratiğe dayalı uzun süreli iş tecrübesi nedeniyle kurumların birçok fonksiyonu, yöneticiliği alanlarında derin bilgiye ve bütüncül bir bakış açısına sahiptir. Profesyonel iş yaşamında en az 10-15 yıl deneyimlediği, pratiğe aktardığı bilgilerin teorik ve pratik bilgilerini aktarır.

Özgelecek Hedefi: 2 ana hedefi vardır ve yaptığı tüm çalışmalar bu hedeflere yöneliktir:

1.Türk insanımızın daha yaratıcı, yenilikçi düşünmesine, problemleri daha etkin çözmesine, ayrıca kişisel/toplumsal gelişimine somut katkılarda bulunmak.

2.Değişik disiplin ve bilim dallarındaki bilgileri farklı perspektiflerle bir araya getirerek evrenin sistemini ve yaşamın anlamını bütüncül bir şekilde daha iyi kavrayabilmek.

25 yılı aşan çalışma yaşamının çoğunda yaratıcı düşünme ve problem çözme konusunda firmalarda iç/dış eğitimcilik ve/veya danışmanlık yaparak deneyim kazanmıştır. Behçet’in Kübü, Shakira, Matriks gibi özgün bazı yöntemleri geliştirmiştir. Firmalara Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme, İnovasyon, Çatışma Yönetimi, Motivasyon ve Yöneticilik konularında eğitimler, seminerler vermekte, koçluk, danışmanlık yapmaktadır.

Emel Demirtaş Göral

X. Halka İlişkiler Yönetimi

Emel Demirtaş Göral
Bilgi Üniversitesi

1996 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo/TV /Sinema bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde İletişim Bilimleri Yüksek Lisansı ve yine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde İletişim Bilimleri Doktorasını yapmıştır. Halkla İlişkiler Derneği üyesidir. (TUHID) 1999 yılında /Sokak Çocukları Sosyal Sorumluluk projesi ile “Yılın İletişimcisi Ödülü’nü almıştır. Halen Adım Adım çatısı altında çeşitli derneklerle (“Koruyucu Ailelik” ve “Hayat Sende Derneği” vb. Derneklerle Sosyal Sorumluluk çalışmaları devam etmektedir. Sektörde Leo Burnett ve Saatci&Saatchi gibi reklam ajanslarında çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra; Goldaş Kuyumculuk Sanayi ve İthalat İhracat A.Ş/ “Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü” PUMA /A.C.K Spor A.Ş / “Marketing & PR Manager” DIGITURK / “Kurumsal İletişim Müdürü” MTV Türkiye “ Kurumsal İletişim Direktörü” görevlerini yürütmüştür.

Nihan Tarmur

XII. Kurumsal Finans

Nihan Tarmur
BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007 - 2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü Muhasebe Finansman master programında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları arasında Georgetown Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamlamıştır. Bankacılığa 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği ve portföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 – 2007 yılları arasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 – 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi Satış ve Kredi Destek Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı Yapılandırılmış Ticaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak bir çalışma yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012- 2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerinde Satış ve Pazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır. 2016 yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarak Besfin’e katılan Tarmur ayrıca proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konularında uzmandır.

Program
4 Şub

I. Kurumsallaşma, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

4 Şbuat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Tolga Acarlı, Consulta Yönetici Ortak

 • Aile Şirketlerine Bakış
 • Aile ve Şirket İlişkileri & Aile Anayasası
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim
 • Stratejik Bakış Açısı
 • İç Kontrol ve İç Denetim
 • Markalaşma
 • Gelişim Yol Haritası
5 Şub

II. Strateji Yönetimi

5 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Tepe Yönetim
 • Misyon ve Amaçlar
 • Dış Çevre Faktörleri
 • Kaynaklar
 • Stratejik Yönetim Araçları
7 Şub

III. Satış Organizasyonu ve Yönetimi

7 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Aykut Yalçın, E-Satış Factory

 • Satılan İlk Şey Satıcıdır:
  • Satış İşinde Ne Değişti?
  • Kişisel Satış Felsefeniz ve Güvenlir Danışman Olmak
  • Pazarlama Açısından Müşteri Kimdir?
 • Satmaya Hazırlanın - Satış Yönetimi:
  • Satış Gücünün Büyüklüğü
  • Personel Seçimi ve Eğitimi
  • Satış Gücünün Görev Tanımları ve Hedefleri
 • Neden Satın Alıyorlar?
  • Müşteri Kazanma ve Geliştirme Tüneli
  • Müşteri İhtiyaçlarını Anlama- Değer Süreci
  • Satış Kanalları Planlama
  • Motivasyon ve Sürdürülebilirlik
11 Şub

IV. Şirketler Hukuku

11 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Doç. Dr. Hanife Öztürk, Kültür Üniversitesi Tic. Hukuku Anabilm Dalı

 • Şirket türleri ve kuruluşu
 • Şirket birleşmeleri, bölünme, tür değiştirme
 • Şirketler topluluğu
 • Ortakların hakları ve borçları
 • Ortaklararası Sözleşmeler
 • Pay devirleri ve pay devir sınırlamaları
 • Yöneticilerin sorumluluğu
12 Şub

V. Liderlik

12 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Liderlik Nedir ve Liderliğin Rolü?
 • Liderlik Teorileri
 • Duygulara Dokunan Lider
 • Duygulara Dokunmak Öğrenilebilir mi?
 • Liderlerin Duyguları Neden Önemlidir?
 • Liderlerin Duygusal Yetenekleri
 • Liderlikte Pozitif ve Negatif Duygular
14 Şub

VI. Pazarlama ve Marka Yönetimi

14 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Dr. Fatih Anıl, Perakende Stratejisti, Yönetim Danışmanı

 • Pazarlamanın 5P’si
 • Pazarlama Yaklaşımları, Müşteri-Pazarlama Karşılaşmaları, Karar Verme Süreçleri
 • Rakip Analizi, Rakipleri Belirleme
 • Hedef Kitle Belirleme
18 Şub

VII. Dijitalleşme ve Dijital Strateji

18 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen 1: İlke Gelincik, Accenture Digital Kıdemli Yönetici

Eğitmen 2: Özgür Gürses, Accenture Digital Yönetici

 • Dijitalleşme İhtiyaçları
  • Teknolojide Üstel Büyüme ve Bolluk Ekonomisine Geçiş
  • 2018 Dijitalleşme Eğilimleri
 • Dijital Stratejinin Belirlenmesi
 • İnovasyonun Yapı Taşları ve Süreçlerinin Yönetimi
 • Endüstri 4.0 Dönüşümü ve Dönüşüme Uyum Sağlama
 • Örnek Endüstri Uygulamaları
19 Şub

VIII. Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

19 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Yönetim ve Yönetici Kavramı
 • Yönetim Süreci ve Özellikleri
 • Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Yönetsel Yetenekler
 • Yönetim Yaklaşımları
21 Şub

IX. İnovasyon'un Matematiği

21 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Yekta Özözer, ABC Danışmanlık

 • Ar-Ge Temel Kavramları
 • İnovasyon ile İlgili Temel Kavramlar
 • İnovasyon Çeşitleri
 • İnovasyon’un Arkasındaki İtici Güçlerin Yönetimi
 • İnovasyon Yeteneğinin Sürekli İyileştirilmesi
25 Şub

X. Halkla İlişkiler Yönetimi

25 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Emel Demirtaş Göral, Bilgi Üniversitesi

 • İletişim ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Nedir?
 • Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar
 • Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
 • Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Kavramı
 • Halkla İlişkiler Teknikleri
 • Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenme Yapısı
 • Halkla İlişkiler Kampanyaları
26 Şub

XI. İnsan Kaynakları Yönetimi

26 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Entegre İnsan Kaynakları Yönetimi: Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler
 • İş Analizlerinin Rolü
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Yönetimi
 • Ücret ve Ücret Yönetiminin Önemi
28 Şub

XII. Kurumsal Finans

28 Şubat 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Nihan Tarmur, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması
 • Finansal Analiz ve Bütçeleme
 • Proje ve Yatırım Değerleme Teknikleri
Bitiş
Etkinlik Bilgileri
 • -
  Tarih

  4 Şubat 2019 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında haftada üç gün.

 • -
  Saat

  18:30 - 21:30 saatleri arasında

 • -
  Eğitim Yeri

  TÜYAP Palas. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 34500 Büyükçekmece, İstanbul

 • -
  Ücret

  Eğitim bedeli kişi başına toplam 1.050 TL’dir

 • -
  Gerekli Bilgiler
  • Eğitimin verimli olması adına kontenjan 30 olarak belirlenmiştir.
  • Kontenjan dolduktan sonra kayıt alınmayacaktır.
  • Herhangi bir sebeple eğitimin gerçekleşmemesi durumunda yatırılan eğitim ücretleri katılımcılara geri ödenecektir.
  • Eğitimin sonunda katılan herkese katılım belgesi verilecektir.
 • -
  İritbat

  Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.
  Sorularınız için irtibat: 0212 252 29 00 / 313
  E-posta: arge@iso.org.tr.tr

Kayıt

Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır. Programa katılım ücreti 1.050 TL’dir.

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında on-line olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.

Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.

Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:

Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak “Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Mini MBA” yazılması gerekmektedir.

Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:

Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (arge@iso.org.tr.tr) ile tarafımıza iletmesi, ardından aşağıdaki link aracılığı ile kayıt olması gerekmektedir. On-line kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. On-line kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Ödeme bilgileri girilip kayıt tamamlanmadan kaydınız bize ulaşmamaktadır.