AR-GE Yönetimi Mini MBA
AR-GE Yönetimi Mini MBA
2 Eylül - 26 Eylül 2019
Haftada 3 Gün 18:30-21:30

İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul projesi kapsamında düzenlenen Ar-Ge Yönetimi Mini MBA Programı; firmalarda Ar-Ge yönetimi altyapısını güçlendirmeyi, daha sistematik bir hale getirmeyi, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki gelişmeleri izleyebilme, uygulama ve liderlik yapabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program; Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi alanlarında çalışan veya çalışmak isteyen orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak tasarlanmış olup, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji yönetimi konularının yanında strateji yönetimi, pazarlama ve marka yönetimi, kurumsal finans gibi temel konuları da içermektedir.

Eğitim programı hafta içi 3 gün saat 18:30-21:30 saatleri arasında yürütülecek olup, 2 Eylül 2019 Pazartesi Günü başlayacak ve 26 Eylül 2019 Perşembe Günü sona erecektir.

Odakule, Beyoğlu, İstanbul

Eğitmenler

Prof. Dr. Halit Keskin

I. Strateji Yönetimi

Prof. Dr. Halit Keskin

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim üyesidir. Prof. Dr. Keskin’ in uzmanlık alanı Yönetim ve Organizasyondur. Örgüt Teorisi, Kompleks adaptif sistemler, adaptif yönetim sistemleri, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, örgütlerde duygu yönetimi ve duygusal hafıza, Örgütlerde duygusal yetenekler, Kollektif empati, Teknoloji ve Yenilik yönetimi, teknolojik öğrenme, Ürün geliştirme takımları, Bilgi yönetimi, öğrenen örgütler konularında önemli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, örgütlerde adaptasyon yeteneği ve örgütlerin duygusal yetenekleri, teknolojik yenilik yetenekleri, teknolojik öğrenme konularında Tübitak projeleri kapsamında çalışmalar yapmıştır. Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan en prestijli “teknoloji ve inovasyon” dergilerinde çok sayıda önemli yayınlar yapmıştır. Uluslararası literatüre Kurumsal duygusal yetenekler, kurumsal duygusal hafıza, teknolojik anlamlandırma yeteneği, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, kollektif empati, örgütsel bilgelik vb. bir çok çalışmasıyla direkt olarak katkı sunmuştur. 2016 yılında Uluslararası prestiji oldukça yüksek olan Journal of Product Innovation Management dergisi tarafından bu dergide 1984-2013 arasında yayımlanan 1008 makale içinden yaptığı çalışmalar dolaysıyla “yenilik yönetimi ve örgütsel öğrenme” alanının ana akım araştırmacısı seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin’ in bilimsel çalışmalarına birçok uluslararası ödül verilmiştir. Bunlar arasında; en iyi makale ödülü, en iyi yazar ödülü, en fazla tavsiye edilen makale ödülü, mansiyon ödülü ve en fazla kaynak gösterilen makale ödülü bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi, 2015 yılından itibaren de TÜBA GEBİP Sosyal Bilimler Komite Üyesi ve 2017 yılında da TÜBA Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu üyesi seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin kariyer hayatında Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Prof. Dr. Keskin halen Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Yönetimden sorumlu Rektör Başdanışmanlığı, Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Keskin, Üniversite Kalite Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yürütücülüğü görevlerini de yürütmektedir.

Yekta Özözer

II-III. İnovasyonun Matematiği

Yekta Özözer

Sürekli Eğitim Danışmanlık

1965 İzmir doğumludur. 1982 yılı ÖSS sınavında ilk 50 öğrenci arasına girerek Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girmiş, bu bölümden mezun olmuştur (BSc). British Council Bursu ile okuduğu Strathclyde Business School’dan (Glasgow) lisansüstü derecesini (MSC in Finance) almıştır.

Pratiğe dayalı uzun süreli iş tecrübesi nedeniyle kurumların birçok fonksiyonu, yöneticiliği alanlarında derin bilgiye ve bütüncül bir bakış açısına sahiptir. Profesyonel iş yaşamında en az 10-15 yıl deneyimlediği, pratiğe aktardığı bilgilerin teorik ve pratik bilgilerini aktarır.

Özgelecek Hedefi: 2 ana hedefi vardır ve yaptığı tüm çalışmalar bu hedeflere yöneliktir:

1.Türk insanımızın daha yaratıcı, yenilikçi düşünmesine, problemleri daha etkin çözmesine, ayrıca kişisel/toplumsal gelişimine somut katkılarda bulunmak.

2.Değişik disiplin ve bilim dallarındaki bilgileri farklı perspektiflerle bir araya getirerek evrenin sistemini ve yaşamın anlamını bütüncül bir şekilde daha iyi kavrayabilmek.

25 yılı aşan çalışma yaşamının çoğunda yaratıcı düşünme ve problem çözme konusunda firmalarda iç/dış eğitimcilik ve/veya danışmanlık yaparak deneyim kazanmıştır. Behçet’in Kübü, Shakira, Matriks gibi özgün bazı yöntemleri geliştirmiştir. Firmalara Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme, İnovasyon, Çatışma Yönetimi, Motivasyon ve Yöneticilik konularında eğitimler, seminerler vermekte, koçluk, danışmanlık yapmaktadır.

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

IV. Pazarlama ve Marka Yönetimi

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

Selçuk Tuzcuoğlu İstanbul Erkek Lisesi’ nin bitirdikten sonra, lisans eğitimini İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümünde tamamlanmıştır. Yükseklisans eğitimlerinden ilkini İTÜ İşletme Fakültesi’ nde İşletmecilik alanında, ikincisini de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm Yöneticiliği Bölümü’ nde almıştır. 2000 yılında İTÜ İşletme Fakültesi’ ndeki eğitimini tamamlayan Tuzcuoğlu Doktor ünvanını kullanmaya hak kazanmıştır.

20 yıl kadar turizm sektöründe değişik işletmelerde ve görevlerde çalışan Selçuk Tuzcuoğlu, 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’ nin eğitim kadrosunda görev yapmaya başlamıştır. Pazarlama, Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama ve Inovasyon Yönetimi konularında dersler veren Tuzcuoğlu başta Türk Telekom, Turkcell, Akbank, TEB, Alarko, Acıbadem Grubu, Anadolujet, Digiturk, Orhan Holding başta olmak üzere Türkiye’ nin önde gelen şirketlerinde ve KOSGEB’ de eğitimler vermiş ve danışmanlık görevleri üstlenmiştir…

Av. Cahit Suluk

V. Fikri Haklar Yönetimi

Av. Cahit Suluk

Patent Marka Vekili

1971 Ordu doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1992 yılında bitirdi. Tasarımların hukuken korunması konulu teziyle 2000 yılında doktora derecesi aldı. 2001 yılından beri İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Özel çalışma alanları Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku’dur. Bilgi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve İstanbul Ticaret Odası gibi kurumlarda halihazırda tecrübelerini paylaşmaya devam eden Suluk’un on üzere kitabı ve 25 civarı makalesi yayınlanmıştır. Suluk aynı zamanda İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri Bilirkişisi ve Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Patent ve Marka Vekili görevlerini de yerine getirmektedir. Suluk İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Oktay Taş

VI. Kurumsal Finans

Prof. Dr. Oktay Taş

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

2001 Yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Finans Alanında Doktora derecesi almıştır. Halen İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Finans Anabilim Dalı Başkanlığı ve İTÜ Executive MBA Program Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Akademisyenliğinin yanı sıra Bankacılık ve reel sektöre yönelik eğitim, yeniden yapılandırma, sistem kurulumu, danışmanlık, denetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu danışmanlıkları gibi çalışmalarda bulunmuştur.

Melek Evirgen

VII. Ar-Ge Proje Destekleri

Melek Evirgen

Novicor

2012 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra NoviCor Technology Partners ailesine Proje Danışmanı olarak katılmıştır. Temel sorumlulukları arasında Ar-Ge odaklı projeleri analiz etme, TÜBITAK ve diğer ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik olarak kurgulama, başvuru dosyalarını hazırlama ve süreçlerin yönetilmesi; akademi-sanayi işbirliği geliştirme, Ar-Ge Merkezi danışmanlık süreçleri bulunmaktadır. Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında özel sektör, TTO gibi farklı kuruluşlara yönelik Ar-Ge projeleri oluşturma, uzun vadeli Ar-Ge stratejilerinin geliştirilmesi konularında çalışmaktadır. Novicor bünyesinde çalıştığı süre boyunca 140’a yakın Ar-Ge Merkezi Analizi ve Denetimi gerçekleştirmiş, Teknik proje yöneticisi olarak içlerinde farklı sektörlerden farklı büyüklüklerde firmaların da bulunduğu Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Başvurusunun tüm operasyon işlemlerini anahtar teslim şekilde yürütmüştür. Novicor olarak hibe almaya hak kazanan TEYDEB projelerinin yaklaşık 100'ünün yönetiminde yer alarak, başarı ile tamamlamıştır.

Prof. Dr. Tufan Vehbi Koç

VIII-IX. Teknoloji ve Ürün Geliştirme Süreci

Prof. Dr. Tufan Vehbi Koç

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Lisans eğitimini İTÜ Makine Fakültesinde tamamlamıştır. Halen yüksek lisansından itibaren çalışmalarını sürdürdüğü İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanı Teknoloji ve Yenilik Yönetimidir. Konusuyla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları vardır.

Ergi Şener

X. Teknoloji Trendleri

Ergi Şener

Teknoloji Girişimcisi & Teknoloji ve İnovasyon Danışmanı

Türkiye'de teknoloji alanında takip edilmesi gereken 20 kişiden biri olarak gösterilen Ergi Şener, 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Mikro Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Yine aynı üniversitede Telekomünikasyon ve Yönetim alanında Sanayi Liderleri Programı çift yüksek lisans derecesini tamamlayan Ergi Şener halen İşletme alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Kariyerine 2007 yılında, Sabancı Üniversitesi'nin Yatırım Fonu, Inovent destekli New Tone Technology Solutions kurucu ve yönetici ortağı olarak başlayan Ergi Şener, sonrasında 2009-2013 yılları arasında sırasıyla Garanti Ödeme Sistemleri’nde CRM uzmanı, Turkcell'de Yeni Teknolojiler Bölümü'nde Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2013 yılında MasterCard bünyesinde Güney Doğu Avrupa İş Geliştirme ve İnovasyon Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2014 yılında Metamorfoz adlı Fintech Start-Up'ına kurucu ortak olarak katılan Ergi Şener, halen IoT, Big Data, AI gibi teknolojileri odaklı girişimlerini sürdürmektedir. Ergi Şener, kariyeri boyunca geliştirdiği ve yönettiği ürün ve servisler ile "Retail Innovation Award", "Global Telecoms Business Innovation Award", "MasterCard Europe President's Award for Innovation" ve "Payment System of the Year Award" gibi farklı ödüllere layık görülmüştür. 3 yılı aşkın, Dipnot.tv teknoloji editörlüğünü de yürüten Ergi Şener, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi MBA Programı Danışma Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, Türkiye Bankalar Birliği, Türk Telekom Akademi Eğitmeni; WeMore Strategic Disrupters teknoloji danışmanı ve Hollanda merkezli bir kuluçka merkezi olan IdeaField BV'nin yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir.

M. Şekip Karahan

XI-XII. Proje Yönetimi

M. Şekip Karahan

Makro Danışmanlık

Tarsus Amerikan Koleji ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Türkiye İş Bankası’nda ve Osmanlı Bankası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. Bu görevleri sırasında şube uygulamaları yenilenmesi, kurumsal müşteriler için hazırlanan finansal program paketlerinin hazırlık ve uygulamaları, ISO 9001 kalite belgelendirme süreci, donanım-yazılım ve iş akışı alt yapısı, pazarlama ve operasyonel süreç yenilenmesi gibi birçok yeni ürün geliştirmesi projesinde proje ekip üyesi ve proje yöneticisi olarak çalıştı. Garanti Bankası ile diğer grup bankaları Osmanlı Bankası ve Körfezbank arasındaki yeniden yapılanma projesinde, Proje Yöneticisi ve daha sonra Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi olarak görev yaptı.

Özellikle süreç iyileştirme, değişim yönetimi, proje yönetimi, iş geliştirme ve dokümantasyon konularında çeşitli eğitim, sempozyum ve kongrelere katılan Karahan, 2001 yılından beri ABD’deki Project Management Institute tarafından verilen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahiptir.

Karahan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin, Avrupa Birliği Komisyon'u ile işbirliği içinde Haziran 2002 – Mayıs 2003 arasında yürüttüğü “Project Cycle Management” Metodolojisi Eğiticilerin Eğitimi Projesi”ne yardımcı uzman olarak katıldı.

2004'te Güney Doğu Anadolu kalkınma programı kültürel mirasın geliştirilmesi bileşeni kapsamında lider eğitmen olarak eğitim malzemesini hazırladı ve bölgede 3 ildeki (Şanlıurfa, Siirt, Mardin) eğitimleri yönetti. 2005'te Doğu Anadolu Kalkınma Programı sosyal kalkınma bileşeni kapsamında, bölgede yürütülecek eğitim programının hazırlanmasında ve Van, Bitlis, Ahlat-Bitlis ve Erciş-Van illerindeki eğitimlerin yürütülmesinde görev aldı. 2010’da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı için Van ve Bitlis, Karacadağ Kalkınma Ajansı için Diyarbakır ve Şanlıurfa’da, Zafer Kalkınma Ajansı için de Uşak, Turgutlu- Manisa’da eğitmen ve proje yazımı masası çalışmalarına danışman olarak katıldı.

Halen Makro Danışmanlık ile sürdürdüğü eğitim programlarının yanı sıra, çeşitli STK ve yerel kamu örgütlerine (Belediyeler, İstanbul İl Özel İdaresi) hibe fon çağrılarına yönelik proje geliştirme ve proje desteği vermektedir. Ayrıca TUBİTAK-TEYDEB, KOBİ ARGE destek programında proje teklifi hazırlama ve proje izleme alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Program
2 Eyl

2 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

I. Strateji Yönetimi

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

 • Tepe Yönetim
 • Misyon ve Amaçlar
 • Dış Çevre Faktörleri
 • Kaynaklar
3 Eyl
5 Eyl

3 Eylül & 5 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

II-III. İnovasyonun Matematiği

Eğitmen: Yekta Özözer, Sürekli Eğitim Danışmanlık

 • Ar-Ge Temel Kavramları
 • İnovasyon ile İlgili Temel Kavramlar
 • İnovasyonu Kurumda Yaygınlaştırmak için Değişim Yönetimi
 • İnovasyon’un Büyük Resmi ve Matematiği
 • İnovasyon Teknikleri
9 Eyl

9 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

IV. Pazarlama ve Marka Yönetimi

Eğitmen: Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

 • Pazarlamanın 4 P’si
 • Pazar Bölümlendirme, Hedef Kitle, Hedef Pazar Seçimi
 • Pazarlama Yaklaşımları, Müşteri-pazarlama Karşılaşmaları, Karar Verme Süreçleri
 • Markalaşma, Marka Konumlandırma, Marka Değeri, Dağıtım Kanalları, Fiyat
10 Eyl

10 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

V. Fikri Haklar Yönetimi

Eğitmen: Av. Cahit Suluk, Patent Marka Vekili

 • Fikri Mülkiyet Kavramı
 • Patent Koruması
  • Buluş ve patent
  • Koruma şartları
  • Tescil stratejileri
  • Çalışanların buluşları ve hak sahibi
  • Hükümsüzlük
  • Tecavüz
 • Faydalı Model Koruması
 • Tasarım Koruması
12 Eyl

12 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

VI. Kurumsal Finans

Eğitmen: Prof. Dr. Oktay Taş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Kurumsal Finans Tanımı
 • Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması
  • Bilanço Yönetimi, Nakit İşletme Sermayesi, Faaliyet Döngüsü
  • Ağırlıklı Ortalama Sermaye, Gelir Tablosu
  • Temel Değer Kavramları, Risk Çeşitleri
 • Yatırım Projesi Süreci
  • Finansal Analiz, Finansal Modelleme
  • Temel Oranlar, Du Pont Analizi, Fizibilite
16 Eyl

16 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

VII. AR-GE Proje Destekleri

Melek EVİRGEN, NOVICOR

 • Ar-Ge Desteklerinde Yenilik Kavramı
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu
 • Ulusal Ar-Ge Proje Teşvikleri
 • Uluslararası Ar-Ge Fonları
17 Eyl
19 Eyl

17 Eylül & 19 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

VIII-IX. Teknoloji ve Ürün Geliştirme Süreci

Eğitmen: Prof. Dr. Tufan Vehbi Koç, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Teknoloji Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar
 • Teknoloji ve Ürün Geliştirme Ortamı
 • Firmalarda Teknoloji Yönetimi
 • Teknoloji, Ürün Pazar İlişkisinin Kurulması
 • Ürün Geliştirmede Teknolojik Değişimlerin Etkisi
 • Teknolojinin Kullanıma Alınması
 • Yenilikçi Bir Firmanın Tasarımı
 • Firmada Ar-Ge Stratejisinin Belirlenmesi
 • Vaka Çalışması
23 Eyl

23 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

X. Teknoloji Trendleri

Eğitmen: Ergi Şener, Teknoloji Girişimcisi & Teknoloji ve İnovasyon Danışmanı

 • Teknoloji Trendleri ve Dijitalleşmeye Giriş
 • Yeni Teknolojiler ile İş Geliştirmede Müşteri Deneyiminin Önemi
 • Yeni Dünyada Big Data’nın Artan Önemi ve Başarılı Uygulama Örnekleri
 • IoT ve Başarılı Uygulama Örnekleri
 • Yapay Zeka ve Başarılı Uygulama Örnekleri, Yapay Zeka’nın İş Süreçlerine Etkisi
 • AR/VR ve Uygulama Alanları
 • Dijital Pazarlama
 • Yeni Teknolojiler İle İnovasyon Yönetimi
24 Eyl
26 Eyl

24 Eylül & 26 Eylül 2019, 18:30 - 21:30

XI-XII. Proje Yönetimi

Eğitmen: M. Şekip Karahan, Makro Danışmanlık

 • Proje Yönetimine Giriş
 • Proje Yönetiminde Temel kavramlar
 • Proje Başlangıcındaki Süreçler
 • Proje Uygulamadaki Süreçler
 • Proje Sürecinde Kontrol Mekanizmaları
 • Proje Kapanışı
 • Vaka Çalışması
Bitiş
Etkinlik Bilgileri
 • -
  Tarih

  2 Eylül - 26 Eylül 2019 tarihleri arasında haftada üç gün.

 • -
  Saat

  18:30 - 21:30 saatleri arasında

 • -
  Eğitim Yeri

  İSO Odakule Eğitim Salonu (Meşrutiyet Cad. No:63 Beyoğlu İstanbul)

 • -
  Ücret

  Eğitim bedeli kişi başına toplam 1.050 TL’dir

 • -
  Gerekli Bilgiler
  • Eğitimin verimli olması adına kontenjan 20 olarak belirlenmiştir.
  • Kontenjan dolduktan sonra kayıt alınmayacaktır.
  • Herhangi bir sebeple eğitimin gerçekleşmemesi durumunda yatırılan eğitim ücretleri katılımcılara geri ödenecektir.
  • Eğitimin sonunda katılan herkese katılım belgesi verilecektir.
 • -
  İritbat

  Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.
  Sorularınız için irtibat: 0212 252 29 00 / 305
  E-posta: egitim@iso.org.tr

Kayıt

Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır. Programa katılım ücreti 1.050 TL’dir.

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında on-line olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.

Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.

Banka havalesi için hesap bilgileri:

Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak "AR-GE Yönetimi Mini MBA" yazılması gerekmektedir.

Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:

Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (egitim@iso.org.tr) / faks ile tarafımıza iletmesi, ardından aşağıdaki link aracılığı ile kayıt olması gerekmektedir. On-line kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. On-line kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Ödeme bilgileri girilip kayıt tamamlanmadan kaydınız bize ulaşmamaktadır.