Enerji Mini MBA
Enerji Mini MBA
12 Mart - 12 Nisan 2018

2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kurulması ile başlayan süreç; “Enerji Sektörü”nü gelişen ve geniş fırsatlar sunan dinamik bir sektör haline getirmiştir.

Odamızca, enerji sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla “Enerji Mini MBA” eğitim programları düzenlenmektedir.

12 Mart – 12 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Sanayi Odası Odakule binasında verilen program dahilinde haftaiçi 18.30-21.30 saatleri arasında düzenlenecek olan eğitime; sanayi firmalarında enerji ile ilgili çalışan kişiler, enerji şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, enerji alanında serbest çalışan mühendisler, enerji sektöründe yer alan veya almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler ve girişimciler katılabilir.

Odakule, Beyoğlu, İstanbul

Eğitmenler

Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı

Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Pınar Büyükbalcı, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda doçentlik yapmaktadır.

Lisans eğitimini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde başarı listesinde tamamladıktan sonra 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek lisansını yüksek başarı listesinde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Doktora programını da 2010 yılında onur derecesi ile bitirmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörlüğü görevini yürüten ve Yıldız Teknik Üniversitesi “Finans, Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi” yönetim kurulu üyesi olan Büyükbalcı, lisans ve lisansüstü düzeyde Uluslararası Yönetim, İşletme Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Küresel İşletme Stratejileri, İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm, Girişim Yolculuğu ve Girişimcilik dersleri vermektedir.

Doç. Dr. Gresi Sanje

Doç. Dr. Gresi Sanje

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Yönetimi Bölümü

Gresi Sanje pazarlama iletişimi konusunda bir yandan akademik çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da işletmelere (Arçelik, Samsung, Vakko vb.) danışman sıfatıyla hizmet vermektedir. Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı direktörlüğü görevini de yürütmektedir. 2010-2015 yılları arasında TÜBİTAK ve BM Kalkınma Programı çatısı altında girişim pazarlaması ve sosyal girişimcilik konularında da çalışmış olan Sanje’nin sosyal çalışma alanı özellikle çevre konusunda yoğunlaşmaktadır. 2003-2008 yılları arasında özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışan Sanje, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin İletişim Yönetimi Bölümü’nde 2008 yılından bu yana öğretim üyesi olarak görev almaktadır. 2015 yılında seçildiği Avrupa Reklam Eğitimcileri Derneği EDCOM’un başkanlığını görevini ise 2017 yılına kadar sürdürecektir.

Doktora tezini “Organik Gıda Sektöründe Niş Pazarlama Stratejileri” konusunda yapan Sanje’nin yayınları arasında yazarı olduğu “Sektörün Penceresinden Reklam Süreci” ve editörlüğünü yaptığı “Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Örnekleri” kitapları; “Çizgi-altı İletişim Faaliyetlerinin Niş Pazarlardaki Önemi ve Bir Alan Çalışması”, “Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions: Istanbul Bilgi University Case” ve “The Importance of Online Behavioral Advertising for Online Retailers” gibi çeşitli bilimsel yayınları yer almaktadır.

Prof. Dr. Beril Tuğrul

Prof. Dr. Beril Tuğrul

İTÜ Enerji Enstitüsü

Bursa'da doğdu. Bursa Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1973’de Makina Mühendisi, 1975’te "Yüksek Mühendis" olarak mezun oldu. Mart 1995'de Profesör oldu. Enstitü Müdür Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlıkları yapmış olup, 3 Araştırma Grubunun koordinatörüdür. 2011-2015’de Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu üyeliği yapmıştır. İTÜ’de “Enerji Ekonomisi ve Politikaları” dersini 2006 yılından beri vermektedir. Harp Akademilerinde 5 yıl boyunca “Enerjinin Jeopolitiği ve Uluslararası Enerji Politikalarının Analizi” dersini vermiştir. Son olarak Milli Savunma Üniversitesi Yüksek Sevk ve İdare Akademisi’nde Enerji Politikaları ve Güvenliğe Etkileri” Konferans-Dersi vermiş bulunmaktadır. Ayrıca, Gebze Teknik Üniversitesi (ve GYTE)- Strateji Bölümünde, 1999 yılından beri “Enerji Politikaları” ve “Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri” derslerini vermektedir. Enerji Politikaları, Radyasyon Bilim ve Teknoloji ile Nükleer Güvenlik uzmanlık konuları arasında olup, ekibi ile birlikte Lagrangian Korelasyon Katsayısı için yeni bir korelasyon geliştirilmiştir. 58’i Uluslararası Indexler'de yer alan 350’yi aşkın yayını ve 1 Patenti bulunmaktadır. Danışmanı olduğu, 57 Yüksek Lisans ve 15 Doktora tezi tamamlanarak 72 lisansüstü öğrencisini mezun etmiştir. Farklı Bilimsel toplantılarda Bilim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslar arası meslek kuruluşlarının üyesi olup, 1995'de A.B.D.'de yayınlanan "Five Hundred Leaders in Influence"da yer almıştır ve “New York Academy of Science” üyeliği yapmıştır. Ayrıca, 2012’den beri, ICCI- Enerji Ödülleri Jüri üyeliği yapmaktadır. 2013 Ulaştırma Şurası Enerji Politikaları Grubunda yer almıştır. Mayıs 2011’de Enerji Piyasalarına yaptığı katkılardan ötürü ICCI Bilim Ödülü, Mart 2012’de (Kadınlar Günü’nde) Bilim Kadını Ödülünü almıştır.

Ece Sevin

Ece Sevin

ESCARUS - TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş

Çevre Mühendisi olan ve Enerji ve Çevre Yönetimi alanında Yüksek Lisansı bulunan Ece Sevin’in projelerin çevresel ve sosyal risklerinin değerlendirilmesi ve etkilerinin analizi, emisyon azaltım projeleri geliştirilmesi ve proje yönetimi konularında yaklaşık 10 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Escarus ekibine katılmadan önce Alman bir danışmanlık şirketinde yurtiçinde ve yurt dışındaki enerji ve enerji verimliliği projelerinin çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışmalarını yürütmüştür. Escarus’ta yönetici olarak görev alan Sn. Sevin, finans kuruluşları ve özel sektör şirketleri için Sürdürülebilirlik ve Çevresel&Sosyal Yönetim Sistemleri kurulması, şirketlerin sürdürülebilirlik konularında stratejilerinin belirlenmesi alanlarında hizmet vermektedir.

Melis Bitlis

Melis Bitlis

ESCARUS - TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş

2015 yılından beri Escarus’ta görev alan Sn. Bitlis, uluslararası finans kuruluşları proje süreç ve kredi standartları, iklim değişikliği politikalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik raporlamaları konularında hizmet vermektedir. Sn. Bitlis Escarus ekibine katılmadan önce Amerika’da Dünya Bankası’nda analist danışman ve Türkiye’de faaliyet gösteren bir iş dünyası kuruluşunda koordinatör yardımcısı olarak görev almıştır. Melis Bitlis’in özellikle enerji verimliliği ve iklim değişikliği sektörlerinde analiz, raporlama alanlarında uluslararası tecrübesi bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimleri Bölümü’nden mezun olan Bitlis’in Johns Hopkins SAIS Üniversitesi’nden Uluslararası Ekonomi ve Enerji ve Çevre Politikaları alanlarında çift dal yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.

Anduvap Servet Akgün

Anduvap Servet Akgün

Enerji Ticareti Derneği

Anduvap Servet Akgün, Pure Energy kurucu ortağıdır. Pure Energy’nin enerji ticaret girişimi olarak temel iş alanları; B2B enerji ticareti, enerji piyasası ve müşteri ihtiyacına göre özelleştirilmiş ürün/hizmet geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji üretim portföylerine piyasa erişim ve ticari optimizasyon hizmetlerinin sağlanmasıdır. Şirket Türkiye’deki ilk ve tek gerçek-zamanlı Sanal Enerji Santralinin (VPP) operasyonunu yürütmektedir. Servet Akgün, 2012- 2016 yılları arasında, Statkraft’ın Türkiye’deki ticaret ve iş geliştirme aktivitelerinden sorumlu kurucu genel müdür olarak görev yapmıştır. Bunun öncesinde de yaklaşık 4 yıl Statkraft Trading Gmbh, Düsseldorf’ta sınır ötesi enerji ticareti sorumluluğunu üstlenmiş ve orta/batı Avrupa’daki yaklaşık 15 ülkede enerji ticaret yapmıştır. Servet, Dünya Enerji Konseyi’nin FEL-100 (Geleceğin Enerji Liderleri) programının üyesidir. Ayrıca Enerji Ticareti Derneği (ETD)’de yönetim kurulu üyeliği ve Borsa İstanbul’da Enerji Piyasaları Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sabancı ve Koç üniversitelerinde enerji değer zincirine ait fikirlerini ziyaretçi konuşmacı olarak paylaşmaktadır.

Servet Akgün, yüksek lisans eğitimlerini; Norwegian School of Economics, Norveç ve University of St. Gallen, İsviçre’de tamamlamış ve sırasıyla MSc in International Business ve CEMS MIM (Community of European Management Schools- MSc in International Management) programlarından mezun olmuştur. Lisans derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul’da Ekonomi alanında 2004 yılında tamamlamıştır.

Yrd. Doç. Dr. Burak Barutçu

Yrd. Doç. Dr. Burak Barutçu

İTÜ Enerji Enstitüsü

1971 yılında İstanbul’da doğdu. 1994 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1997 yılında İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı’nda yükseköğrenimini tamamladı. 2001 yılında Hollanda EPZ Borssele Nükleer Güç Santralı’nda doktora tezine yönelik bilimsel araştırma ve çalışmalarda bulundu. 1997 – 2003 yılları arasında İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nde ve 2003 – 2007 yılları arasında İTÜ Enerji Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2007’den beri İTÜ Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Rüzgâr ve güneş enerjisi üzerine çalışmaktadır.

Prof. Dr. Üner ÇOLAK

Prof. Dr. Üner ÇOLAK

İTÜ Enerji Enstitüsü

1959’da İzmirde doğdu. 1982’de İstanbul Teknik Üniversitesinden mühendislik, 1086 ve 1989’ ABD’de Iowa State University’den yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü öğretim üyesi ve Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanıdır. Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Güney Afrika’da North West Universitesinde dersler Verdi ve öğretim üyeliği yaptı. Enerji üretimi, termal sistemler, yüksek sıcaklık malzemeleri, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji teknolojileri uzmanlık alanları arasındadır.

İlkay Kandemir

İlkay Kandemir

Ernst&Young Türkiye

Oxford Brookes Üniversitesi’nden yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi’nden lisans derecesine sahip olan İlkay Kandemir, Ernst&Young Türkiye Kurumsal Finansman bölümü ekibinde 2014 yılında çalışmaya başlamıştır. Şu anda EY Kurumsal Finansman bölümünde Kıdemli Uzman olan İlkay Kandemir’in uzmanlık alanları arasında proje finansmanı danışmanlığı, ihale danışmanlığı, finansal modelleme, finansal fizibilite ve yeniden yapılandırma hizmetleri yer almaktadır.

Erkin Şahinöz

Erkin Şahinöz

Strateji ve Risk Yönetimi Danışmanı

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünden mezun olduktan sonra ABD’de MBA (işletme) masterı yapan Erkin Şahinöz, ABD’de ekonomi üstüne yüksek eğitimini tamamlamıştır. 2000-2002 yılları arasında ABD’nin ulusal danışmanlık şirketi Business Development Center’da senior danışman olarak bankalardan reel sektöre çok farklı sektörlerdeki şirketlere danışmanlık yapmıştır. 2002-2006 yılları arasında Amerikan Merkez Bankası FED’de Ekonomik Araştırmalar Grubu Koordinatörü ve Ekonomist olarak çalışan Şahinöz, Chicago hem de Cleveland FED’de görev yapmıştır. 2006 Ocak 2007 Mayıs arasında Arıkanlı Holding Strateji Planlama Koordinatörü ve Başekonomist olarak çalışmıştır. Mayıs 2007-2009 yılları arasında Eczacıbaşı Menkul Değerler’de Başekonomist olarak çalışan Şahinöz, 2009- Erste Group Araştırma ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Danışmanlık yaptığı firmalar arasında First National Bank of Omaha, Oberon Entertainment Properties, American Title, Ashley Furniture ve Ryan Enterprises bulunmaktadır. Dünya gazetesi ve Para dergisinde haftalık köşe yazıları yayınlanmış olan Şahinöz 2007 yılından beri Takvim gazetesinde günlük köşe yazıları yazmaktadır.

2002 yılından beri düzenli olarak CNBC-E, Haberturk, Skyturk, NTV, CNN Türk gibi televizyon kuruluşlarında canlı yayınlara yorumcu olarak katılmıştır, 2006 ve 2007 yıllarında haftada iki gün olmak üzere televizyon programı yapmıştır. Çeşitli yönetici grupları ve şirketlere, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve önemli Olayları yorumlayarak interaktif seminerlerle eğitim vermekte, konferans/seminer/panellere düzenli bir şekilde konuşmacı olarak katılmaktadır. Bankacılık sektörü, finansal piyasalar ve ekonomi üzerine yazılmış ve uluslararası dergi/gazete/kitap/akademik literatürde yayınlanmış birçok makalesi mevcuttur.

Av. Mert Karamustafaoğlu

Av. Mert Karamustafaoğlu

Rekabet ve Uyum Uzmanı

Erdem&Erdem Hukuk Bürosu’nun Kurumsal İşler Birimi’nde Rekabet ve Uyum Uzmanı olarak görev yapmakta olan Mert Karamustafaoğlu özellikle rekabet hukuku kapsamında rekabet uyum programları, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, taahhüt uygulamaları, özelleştirme işlemleri, soruşturmalar ve enerji sektöründeki rekabet hukuku uygulamaları alanlarında çalışmaktadır. Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve baş uzman pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik sektörlerindeki özelleştirmelerde, ilaç, çimento, seramik, sinema sektörlerinde ve kamu ihalelerindeki rekabet ihlalleri hakkında yürütülen her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif olarak yer almıştır. 2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında doktora yapmaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak çalışmaktadır.

Av. Süleyman Boşça

Av. Süleyman Boşça

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü

Av. Süleyman BOŞÇA, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

2006 yılında Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Enerji Hukuku Sertifika Programını başarıyla tamamlayan Av. Süleyman BOŞÇA BOSCA Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak çalışmaktadır.

“Yenilenebilir Enerji Sektöründe Mevzuat Değişikliklerinin Yatırımlara Etkisi ve Hukuki Uyuşmazlıklar”, “Hes Projelerinde Çed Süreci ve İptal Davaları”, “RES’lerde Lisanssız Üretim ve EPC Sözleşmeleri” “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Risk Kavramı ve Hukuki Riskler”, “Rekabet Kurumu Sektör Raporu Işığında Elektrik Sektöründe Rekabet” konularında uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuş, bir çok ulusal ve uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer almış ve moderatörlük yapmıştır.

Halen Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Enerji İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Verimliliği Derneği Ankara Şubesi Başkanı, Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir.

Başta enerji hukuku olmak üzere, ticaret ve şirketler hukuku, birleşme ve devralma işlemleri, proje finansmanı, spor hukuku, kamu ihale sözleşmeleri ve hukuku, fikri mülkiyet alanlarında deneyim sahibidir.

Prof. Dr. Sermin Onaygil

Prof. Dr. Sermin Onaygil

İTÜ Enerji Enstitüsü

Prof. Dr. Sermin Onaygil 1979 yılında YTÜ’den Elektrik Mühendisliği olarak mezun olduktan sonra, İTÜ’de 1983 yılında yüksek lisans, 1990 yılında doktora eğitimlerini tamamlamıştır.

2003 yılına kadar İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, İTÜ Enerji Enstitüsüne Profesör kadrosunda geçmiş ve o tarihten beri de Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Kurucu üyesi olduğu Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)’nde Yönetim Kurulu Başkanı, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER)’nde de Başkan Yardımcısıdır. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) dahilinde özellikle yol ve tünel aydınlatmaları konularında teknik ve alt komitelerde aktif olarak çalışmakta, bu dönem “CIE Bölüm.4 – Ulaşım ve Dış Uygulamalar” Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürütülen enerji verimliliği çalışmalarına, özellikle LED’li yol aydınlatmaları konusunda katkılar sağlamaktadır. TÜBİTAK “Enerji Verimliliği Teknoloji Yol Haritası” hazırlama grubunda koordinatör olarak görev yapan Onaygil, halen TÜBİTAK TEYDEB ELOTEG Danışma Kurulu üyesidir.

Çalışma konuları enerji planlaması, enerji yönetimi, akıllı bina sistemleri, enerji ekonomisi, aydınlatma tekniği ve kontrol sistemleri, yol ve tünel aydınlatma sistemleri, LED teknolojileri’dir.

Program
12 Mar

I. Stratejik Yönetim

12 Mart 2018, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı, YTÜ İşletme Fakültesi

 • Stratejik Yönetim Süreci ve İlgili Kavramlar
 • İç Çevre Analizi & Dış Çevre Analizi
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Yönetimde Güncel Konular & Örnekler
15 Mar

II. Enerji Politikaları

15 Mart 2018, Perşembe, 18:30 - 21:30

Prof. Dr. Beril Tuğrul, İTÜ Enerji Enstitüsü

 • Enerji Politikalarının Temel Kriterleri
 • Enerji Politikalarının Oluşturulması
 • Enerji Kaynakları
 • Konvansiyonel Enerji Kaynakları
 • Enerji Politikaları Modelleme Yönetimleri
 • Türkiye Enerji Durumu
 • Enerji Terminali Olarak Türkiye
 • Dünya ve Türkiye Enerjisi Gelecek Projeksiyonları
16 Mar

III.Enerji ve Çevre

16 Mart 2018, Cuma, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Ayşe Ece Sevin & Melis Bitlis, TSKB Escarus

 • Enerji Üretiminin Çevresel ve Sosyal Etkileri
 • Çevresel ve Sosyal Etki Yönetiminin Önemi
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
 • Yerel Mevzuat ve Uluslararası Yaklaşımlar
 • İklim, Çevre ve Sanayi: İklim Değişikliği Nedir?
 • Dünyada ve Türkiye’de İklim Değişikliği
 • Karbon Ekonomisine Geçiş: Karbon Fiyatlandırma
 • Emisyon Ticareti
 • Vergilendirme, Karbon Vergisi
 • Türkiye’de Emisyon Ticaretleri ve Karbon Vergilendirmesi
19 Mar

IV. Enerji Ticareti

19 Mart 2018, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Anduvap Servet Akgün, Enerji Ticareti Derneği

 • Enerji Ticareti Kanalları ve Piyasa Aktörleri
 • Organize Piyasalar (dengeleme piyasası, spot piyasa, borsa- EPİAŞ, türev piyasalar, doğal gaz - petrol - karbon türev piyasalar)
 • Enerji Piyasalarında Fiyat Oluşumu
 • Uluslararası Enerji Piyasalarında İkili Anlaşmalar
 • Akıllı Şebekeler
 • Enerji Piyasasında Ar-Ge ve İnovasyon
 • Enerji Piyasasında Risk Yönetimi
21 Mar

V. Elektrik Piyasası ve Ticareti

21 Mart 2018, Çarşamba, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Anduvap Servet Akgün, Enerji Ticareti Derneği

 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 • Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Lisans Usulü
 • Tarife Uygulamaları
 • Piyasa Modeli (Aktörler, EPİAŞ, Elektrik Organize Piyasalar, Serbest Tüketiciler)
 • İkili Anlaşmalar
 • Son Kaynak Tedarik Tarifesi
22 Mar

VI. Yenilenebilir Enerji Sektörü 1

22 Mart 2018, Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Burak Barutçu, İTÜ Enerji Enstitüsü

 • Lisanslı/Lisanssız Elektrik Üretimi Mevzuatı ve Diğer Alt Mevzuat
 • Rüzgar Enerjisi Sistemleri, Projelendirme, Bileşenler ve Karakteristikleri
 • Güneş Enerjisi Sistemleri (PV, Termal), Projelendirme, Bileşenler ve Karakteristikleri
23 Mar

VII. Yenilenebilir Enerji Sektörü 2

23 Mart 2018, Cuma, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Üner Çolak, İTÜ Enerji Enstitüsü

 • Dünya’da ve Türkiye’de Hidro Enerjisi
 • Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji
 • Dünya’da ve Türkiye’de Biyokütle Enerjisi
26 Mar

VIII. Enerji Sektöründe Proje Yönetimi ve Finansmanı

26 Mart 2018, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: İlkay Kandemir, Ernst&Young Türkiye

 • Muhtemel Finansman ve Teşvik Seçenekleri
 • Proje Finansmanı Kavramı
 • Uluslararası Enerji Piyasalarında Proje Finansmanı Uygulamaları
 • Ülkemizdeki Örnek Proje Finansmanı Uygulamaları
 • Proje Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Vaka Çalışmaları
30 Mar

IX. Kurumsal Finans

30 Mart 2018, Cuma, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Erkin Şahinöz, Ekonomist

 • Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması
 • Finansal Analiz ve Bütçeleme
 • Proje ve Yatırım Değerleme Teknikleri
2 Nis

X. Enerji Ekonomisi

2 Nisan 2018, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Erkin Şahinöz, Ekonomist

 • Ekonominin Kuralları: Makroekonomi ve mikroekonomi
 • Enerji Ekonomisinin Kuralları
 • Konvansiyonel ve Alternatif Enerji Kaynaklarının Ekonomik Değerlendirmesi
 • Enerji Projelerinin Ekonomik Analizi
3 Nis

XI. Enerji Hukuku I

3 Nisan 2018, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Av. Mert Karamustafaoğlu, Erdem&Erdem Hukuk Bürosu

 • Enerji Sektöründe Serbest Piyasaya Geçişte Yaşanan Sorunlar
 • Enerji Piyasalarında Rekabet Hukuku Uygulamaları
5 Nis

XII. Pazarlama ve Marka Yönetimi

5 Nisan 2018, Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Doç. Dr. Gresi Sanje, Bilgi Üniversitesi İletişim Yönetimi Bölümü

 • Pazarlama Yaklaşımları
 • Müşteri-Pazarlama Karşılaşmaları
 • Karar Verme Süreçleri
 • Markalaşma
6 Nis

XIII. Enerji Hukuku II

6 Nisan 2018, Cuma, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Av. Süleyman Boşça, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü

 • Enerji Piyasasında Sözleşme Türleri
 • Enerji Yatırımlarında Çevre Hukuku Uygulamaları
10 Nis

XIV. Enerji Verimliliği

10 Nisan 2018, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Sermin Onaygil, İTÜ Enerji Enstitüsü

 • Tanımlar / Verimlilik – Tasarruf
 • Sürdürülebilir ve Akıllı Yapılı Çevreler
 • Etkiler / Etkileşimler
 • Yasal Düzenlemeler / Kanun ve Yönetmelikler
 • Stratejik Amaçlar
 • Ulusal Eylem Planı
 • EVD’ler, Enerji Performans Sözleşmesi ve Enerji Verimliliği Piyasası
 • Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar
11 Nis

XV. Enerji Yönetimi

11 Nisan 2018, Çarşamba, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Sermin Onaygil, İTÜ Enerji Enstitüsü

 • Tanım ve Amaçlar
 • Enerji Yönetimi Standardı (TS EN ISO 50001)
 • Enerji Yönetim Sistemi - PUKÖ
 • Tüketim Analizleri ve Hedef Belirleme
 • Enerji Verimliliği Etütleri
Bitiş
Etkinlik Bilgileri
 • -
  Tarih

  12 Mart - 12 Nisan 2018 tarihleri arasında.

 • -
  Saat

  18:30 - 21:30 saatleri arasında

 • -
  Eğitim Yeri

  İSO Odakule Eğitim Salonu (Meşrutiyet Cad. No:63 Beyoğlu İstanbul)

 • -
  Ücret

  Eğitim bedeli kişi başına toplam 875 TL’dir

 • -
  Gerekli Bilgiler
  • Eğitimin verimli olması adına kontenjan 30 olarak belirlenmiştir.
  • Kontenjan dolduktan sonra kayıt alınmayacaktır.
  • Herhangi bir sebeple eğitimin gerçekleşmemesi durumunda yatırılan eğitim ücretleri katılımcılara geri ödenecektir.
  • Eğitimin sonunda katılan herkese katılım belgesi verilecektir.
 • -
  İritbat

  Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.
  Sorularınız için irtibat: 0212 252 29 00 / 151-152
  E-posta: Enerji Mini MBA başlığı ile oinan@iso.org.tr

Kayıt

Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır. Programa katılım ücreti 875 TL’dir.

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında on-line olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.

Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.

Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:

Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak “Enerji Mini MBA” yazılması gerekmektedir.

Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (oinan@iso.org.tr) ile tarafımıza iletmeleri, ardından kayıt linki aracılığı ile kayıt olmaları gerekmektedir. On-line kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Ödeme bilgileri girilip kayıt tamamlanmadan kaydınız bize ulaşmamaktadır.