Enerji Mini MBA
Enerji Mini MBA
4 Kasım - 28 Kasım 2019

2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kurulması ile başlayan süreç; “Enerji Sektörü”nü gelişen ve geniş fırsatlar sunan dinamik bir sektör haline getirmiştir.

Odamızca, enerji sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla “Enerji Mini MBA” eğitim programları düzenlenmektedir.

4 Kasım - 28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Sanayi Odası Odakule binasında program dahilinde belirlenmiş günlerde, hafta içi 18.30-21.30 saatleri arasında düzenlenecek olan eğitime; enerji şirketlerinin orta ve üst düzey yöneticileri, enerji alanında serbest çalışan mühendisler, enerji sektöründe yer alan veya almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler ve girişimciler, sanayi firmalarında enerji ile ilgili çalışan kişiler katılabilir.

Odakule, Beyoğlu, İstanbul

Eğitmenler

Prof. Dr. Halit Keskin

I. Stratejik Yönetim

Prof. Dr. Halit Keskin

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim üyesidir. Prof. Dr. Keskin’ in uzmanlık alanı Yönetim ve Organizasyondur. Örgüt Teorisi, Kompleks adaptif sistemler, adaptif yönetim sistemleri, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, örgütlerde duygu yönetimi ve duygusal hafıza, Örgütlerde duygusal yetenekler, Kollektif empati, Teknoloji ve Yenilik yönetimi, teknolojik öğrenme, Ürün geliştirme takımları, Bilgi yönetimi, öğrenen örgütler konularında önemli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, örgütlerde adaptasyon yeteneği ve örgütlerin duygusal yetenekleri, teknolojik yenilik yetenekleri, teknolojik öğrenme konularında TÜBİTAK projeleri kapsamında çalışmalar yapmıştır. Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan en prestijli “teknoloji ve inovasyon” dergilerinde çok sayıda önemli yayınlar yapmıştır. Uluslararası literatüre kurumsal duygusal yetenekler, kurumsal duygusal hafıza, teknolojik anlamlandırma yeteneği, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, kollektif empati, örgütsel bilgelik vb. bir çok çalışmasıyla direkt olarak katkı sunmuştur. 2016 yılında Uluslararası prestiji oldukça yüksek olan Journal of Product Innovation Management dergisi tarafından bu dergide 1984-2013 arasında yayımlanan 1008 makale içinden yaptığı çalışmalar dolaysıyla “yenilik yönetimi ve örgütsel öğrenme” alanının ana akım araştırmacısı seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin’ in bilimsel çalışmalarına birçok uluslararası ödül verilmiştir. Bunlar arasında; en iyi makale ödülü, en iyi yazar ödülü, en fazla tavsiye edilen makale ödülü, mansiyon ödülü ve en fazla kaynak gösterilen makale ödülü bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi, 2015 yılından itibaren de TÜBA GEBİP Sosyal Bilimler Komite Üyesi ve 2017 yılında da TÜBA Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu üyesi seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin kariyer hayatında Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Prof. Dr. Keskin halen Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Yönetimden sorumlu Rektör Başdanışmanlığı, Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Keskin, Üniversite Kalite Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yürütücülüğü görevlerini de yürütmektedir.

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

II. Pazarlama ve Marka Yönetimi

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu; İstanbul Erkek Lisesi (1977 – 1984) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki İşletme Mühendisliği eğitimini (1984 – 1988) tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini sırasıyla İTÜ İşletme Fakültesi (1988 - 1991) ve sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Programları’ nda (1989 – 1992) tamamladı. 2000 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nden “Market Markalı Ürünler” konulu doktora tezi ile mezun olup, Doktor ünvanına hak kazandı. 20 yıl kadar turizm sektöründe çalışan Tuzcuoğlu 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Bir süre üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan Selçuk Tuzcuoğlu, üniversitenin Pazarlama Yüksek lisans Programları Koordinatörlüğü ve Kuluçka Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmekte ve şu anda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tuzcuoğlu üniversitenin BAUSEM, Coop, ApplyBAU gibi süreçlerinde de aktif olarak görev almaktadır.

Şirket ve kurum eğitimleri de veren Selçuk Tuzcuoğlu, Türkiye’nin önde gelen şirketlerine pazarlama, iletişim yönetimi, dijital pazarlama, marka yönetimi, nöropazarlama, inovasyon yönetimi, entegre pazarlama iletişimi gibi konularda eğitimler vermekte ve danışmanlık görevleri üstlenmektedir. Bankalar, sağlık kurumları ve GSM operatörleri özellikle deneyimli olduğu sektörlerdir. KOSGEB ve İstanbul Sanayi Odası gibi kurumlarla da eğitim alanında işbirliği içerisinde çalışmaktadır. alibaba.com tarafından elektronik dış ticaret konusunda sertifikalı uluslararası eğitmen olarak tanınan Tuzcuoğlu; başta Brandmap olak üzere Türkiye’ de yayınlanan aylık ekonomi dergilerinde yazılar yazmakta, yorumları ekonomi basınında yer almaktadır.

Prof. Dr. Beril Tuğrul

III. Enerji Ekonomisi ve Politikaları

Prof. Dr. Beril Tuğrul

İTÜ Enerji Enstitüsü

Bursa'da doğdu. Bursa Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1973’de Makina Mühendisi, 1975’te "Yüksek Mühendis" olarak mezun oldu. Mart 1995'de Profesör oldu. Enstitü Müdür Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlıkları ve 3 Araştırma Grubunun koordinatörlüğünü yapmıştır. 2011-2015’de Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu üyeliği görevinde bulunmuştur. İTÜ’de “Enerji Ekonomisi ve Politikaları” dersini 2006 yılından beri vermektedir. Milli Savunma Üniversitesinde (eski Harp Akademilerinde) 2012’den beri “Enerjinin Jeopolitiği ve Uluslararası Enerji Politikalarının Analizi” dersini, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Savunma Enstitü’sünde “Enerji Politikaları ve Güvenliğe Etkileri” Konferans-Dersleri vermiş bulunmaktadır. Ayrıca, Gebze Teknik Üniversitesi (ve GYTE)- Strateji Bölümünde, 1999 yılından beri “Enerji Politikaları” ve “Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri” derslerini vermektedir. Enerji Politikaları, Radyasyon Bilim ve Teknoloji ile Nükleer Güvenlik uzmanlık konuları arasında olup, ekibi ile birlikte Lagrangian Korelasyon Katsayısı için yeni bir bağıntı geliştirilmiş bulunmaktadır. Birçoğu Uluslararası Indexler'de yer alan 400’ü aşkın yayını ve 1 Patenti bulunmaktadır. Danışmanı olduğu, 59 Yüksek Lisans ve 15 Doktora tezi tamamlanarak 74 lisansüstü öğrencisini mezun etmiştir. Farklı Bilimsel toplantılarda Bilim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslar arası meslek kuruluşlarının üyesi olup, 1995'de A.B.D.'de yayınlanan "Five Hundred Leaders in Influence"da yer almıştır ve “New York Academy of Science” üyeliği yapmıştır. Ayrıca, 2012’den beri, ICCI- Enerji Ödülleri Jüri üyeliği yapmaktadır. 2013 Ulaştırma Şurası Enerji Politikaları Grubunda yer almıştır. Mayıs 2011’de Enerji Piyasalarına yaptığı katkılardan ötürü ICCI Bilim Ödülü, Mart 2012’de (Kadınlar Günü’nde) Bilim Kadını Ödülünü almıştır.

Av. Mert Karamustafaoğlu

IV. Enerji Hukuku

Av. Mert Karamustafaoğlu

Rekabet ve Uyum Uzmanı

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda, Ortak ve Rekabet ve Uyum Lideri olarak görev yapmakta olan Mert Karamustafaoğlu özellikle rekabet hukuku kapsamında rekabet uyum programları, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, özelleştirme işlemleri, soruşturmalar ve enerji sektöründeki rekabet hukuku uygulamaları alanlarında çalışmaktadır. Erdem & Erdem “Rekabete Uyum Programı”nın geliştirilmesinden sorumlu olan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda şirket ve sektör odaklı olarak farklılaştırılabilen uyum programları yürütmektedir. Program çerçevesinde rekabet hukukuna ilişkin hemen hemen her konuda şirket eğitimleri veren Mert Karamustafaoğlu, aynı zamanda şirket içi iş akışlarının da rekabete uygun olarak yeniden düzenlenmesinden sorumludur.

Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve başuzman pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik sektörlerindeki özelleştirmelerde, ilaç, çimento, seramik, sinema sektörlerinde ve kamu ihalelerindeki rekabet ihlalleri hakkında yürütülen her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif olarak yer almıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen mevzuat çalışmalarında ve eğitim faaliyetlerinde de sık sık görev alan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda, rekabet hukukuna ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve sertifikalı staj programları süreçlerine katılmıştır.

2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında doktora yapmaktadır. Mert Karamustafaoğlu ayrıca, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün Yönetim Kurulunda ve bu kuruluş tarafından çıkarılan “Enerji Hukuku” dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak çalışmaktadır.

Bora Şekip Güray

V. Enerji Sektöründe Strateji, Teknoloji ve Verimlilik

Bora Şekip Güray

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nde (IICEC) Araştırma Direktörü

Bora Şekip Güray Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nde (IICEC) Araştırma Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bora Şekip Güray öncesinde sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi (1997-1998), mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş’de Proje Mühendisi ve Şef Mühendis (1998-2001) ve 2001-2011 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde uzman, Genel Müdür Danışmanı, Şube Müdürü ve Daire Başkanı Vekili görevlerinde bulunmuş, bu çerçevede enerji planlaması, enerji politikaları koordinasyonu, enerji piyasaları tasarımı ve yapılandırması, enerjide ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkiler alanlarında çalışmalar yürütmüş ve projelerde görev almıştır. Bu dönemde Uluslararası Enerji Ajansı Uzun Vadeli İşbirliği Komitesi (IEA SLT) bünyesinde ülke enerji politikaları incelemelerine ilişkin çalışmalara da katkı sağlayan Bora Şekip Güray, İspanya ve Çek Cumhuriyeti incelemelerini (In-depth Energy Policy Review) gerçekleştiren uluslararası uzmanlar takımında yer almış (2009 ve 2010), Türkiye incelemesinde (2009) koordinatör olarak görev yapmıştır. 2011-2018 yıllarında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığında Müdür olarak görev yapan Bora Şekip Güray, Türkiye elektrik sektörünün üretim, ticaret, dağıtım ve satış alanlarında lider oyuncuları olan Enerjisa Üretim ve Enerjisa Enerji şirketlerinin çalışmalarına ve Enerji Grubu için strateji, planlama ve iş geliştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bora Şekip Güray, Yüksek Lisans derecesini nükleer reaktör dinamiği, simülasyonu ve yapay zeka uygulamaları konulu yüksek lisans tezi ile aynı bölümde 2001 yılında tamamlamıştır. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde Doktora programında yeterlilik çalışmalarını tamamlamış, enerji ve termodinamik konularında bazı akademik çalışmalar yürütmüştür. “Nükleer Elektrik Üretimi” (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, JICA, 2001) ve “Enerji Altyapıları ve Güvenliğinin Modellenmesi” (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı Argonne Ulusal Laboratuvarı, 2009) konularında sertifikaları bulunan Bora Şekip Güray, çeşitli lisans ve yüksek lisans programlarında enerji stratejileri, piyasaları ve enerji verimliliği konularında davetli konuşmacı olarak katkı sağlamaktadır.

Prof. Dr. Oktay Taş

VI. Kurumsal Finans

Prof. Dr. Oktay Taş

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

2001 Yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Finans Alanında Doktora derecesi almıştır. Halen İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Muhasebe Finans Çalışma Grubu Başkanlığı ve İTÜ Executive MBA Program Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Finansal yönetim, uluslararası finans, bankacılık, sermaye piyasaları, risk yönetimi, finansal analiz, marka-patent ve şirket değerleme, uluslararası finansal raporlama, iç kontrol sitemleri, denetim ve maliyet kontrolü gibi konularda çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok kitap, makale ve bilimsel araştırma projeleri de bulunmaktadır. Bankacılık ve reel sektör firmalarına yönelik eğitim, yeniden yapılandırma, sistem kurulumu, danışmanlıklar, denetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetim kurulu danışmanlıkları gibi çalışmalarda bulunmuştur. Hem finans hem de muhasebe ve denetim alanında çalışmalar yürütmüş olup, uluslararası danışmanlık ve denetim firmalarıyla eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de bulunmaktadır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Özlem Kıldır

X. Enerji Sektöründe Proje Yönetimi ve Finansmanı

Özlem Kıldır

Profinstance Kurucu Ortağı

Lisans ve MBA derecelerini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ İşletme Bölümü’nden sırasıyla 1999 ve 2001 yıllarında almıştır. Profesyonel hayatına İş Bank Grubu bünyesinde başlamış ve ağırlıklı olarak kurumsal finansman, kurumsal krediler ve proje finansmanı, strateji, hazine, denetim alanlarında çalışmış ve Türkiye’de 2009 yılından itibaren gerçekleştirilen önemli altyapı, enerji, özelleştirme, satın alım projelerinin finansmanı alanında İş Bankası adına “konsorsiyum lideri düzenleyici banka yöneticisi” ve “proje finansmanı yöneticisi” olarak finansman yapılarının kurulmasında öncü aktif rol üstlenmiştir. 2016 yılından itibaren kendi danışmanlık & eğitmenlik faaliyetlerini yürütmekte olup, Koç Üniversitesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Özyeğin Üniversitesi, Finnet & Borfin Eğitim bünyesinde proje finansmanı alanında enerji, altyapı, satın-alım finansmanı dersleri & seminerleri vermekte, 2018 yılından itibaren Sabancı Üniversitesinin “Enerji Teknolojileri ve Yönetimi” yüksek lisans programının eğitmenleri arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Üner ÇOLAK

XI. Yenilenebilir Enerji Sektörü

Prof. Dr. Üner Çolak

İTÜ Enerji Enstitüsü

1959’da İzmirde doğdu. 1982’de İstanbul Teknik Üniversitesinden mühendislik, 1986 ve 1989’da ABD’de Iowa State University’den yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü öğretim üyesi ve Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanıdır. Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Güney Afrika’da North West Universitesinde dersler verdi ve öğretim üyeliği yaptı. Enerji üretimi, termal sistemler, yüksek sıcaklık malzemeleri, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji teknolojileri uzmanlık alanları arasındadır.

Gediz S. Kaya

XII. Enerji ve Çevre

Gediz S. Kaya

GAIA Climate

Türkiye’nin ilk yerel karbon ticareti ve iklim değişikliği stratejik danışmanlık şirketi olan Gaia’nın kurucu ortağıdır. Altyapı, çevre ve sürdürülebilirlik finansmanı konularında uzman olan Kaya, proje finansmanı, proje etki değerlendirme ve ekonomik etki analizi konularında çalışmıştır. Çalışma hayatına İstanbul Sanayi Odası ve Alman Teknik Yardım Kurluşu (GIZ) ortaklığı kurumsal kapasite projesi ile başlayan Kaya, daha sonra Dünya Bankası Washington DC merkezde altyapı ve sürdürülebilir finansman konularında çalışmış, banka tarafından finanse edilen karbon kredisi fazı da içeren farklı ülkelerdeki projelerin ekonomik - finansal analizinde ve bankanın sürdürülebilir finansman süreçlerinin oluşturulmasında etkin görev almıştır. Daha sonra HSBC Türkiye’de proje finansmanı bölümünün kurulmasında yönetici görevini almış ve bankanın yatırım projeleri finansmanı için değerlendirme ve izleme sistemlerini oluşturmuştur. Kaya İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olup, North Carolina Üniversitesi Chapel Hill’den Çevre Yönetimi ve Ekonomisi konusunda master derecesine sahiptir. Johns Hopkins Üniversitesi Study of Advanced International Studies (SAIS)’de iklim değişikliği yönetimi politikaları ve iklim finansmanı konusunda eğitim alan Kaya, halen Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government’da İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları konusunda ileri yöneticilik eğitimine devam etmektedir.

Program
4 Kas

I. Stratejik Yönetim

4 Kasım 2019, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Stratejik Yönetim Süreci ve İlgili Kavramlar
 • İç Çevre Analizi & Dış Çevre Analizi
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Yönetimde Güncel Konular & Örnekler
5 Kas

II. Pazarlama ve Marka Yönetimi

5 Kasım 2019, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

 • Pazarlamanın Temelleri
 • Değişen Tüketici Beklentileri ve Markalaşma
 • Dijital Dönüşüm ve Pazarlamaya Etkileri
 • Pazarlamanın En Önemli Sorunlarından Biri: ÇEVRE
 • Örneklerle Enerji Sektöründe Pazarlama İletişimi
 • Dijital Pazarlama ve Enerji Sektöründe Pazarlama Alanındaki İşbirlikleri
 • Enerji Sektörünü Etkileyen Yeni Bir Ürün: Elektrikli Otomobiller
 • Enerji Şirketlerinde Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi
7 Kas

III. Enerji Ekonomisi ve Politikaları

7 Kasım 2019, Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Beril Tuğrul, İTÜ Enerji Enstitüsü

 • Enerji Ekonomisi ve Kuralları (Makroekonomi ve Mikroekonomi)
 • Enerji Projelerinin Ekonomik Analizi
 • Enerji Politikalarının Temel Kriterleri ve Enerji Politikalarının Oluşturulması
 • Enerji Kaynakları ve Konvansiyonel Enerji Kaynakları
 • Türkiye Enerji Durumu -Enerji Terminali olarak Türkiye ve Gelecek Projeksiyonu
11 Kas

IV. Enerji Hukuku

11 Kasım 2019, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Av. Mert Karamustafaoğlu & Av. Can Yıldız, Erdem & Erdem Hukuk

 • Enerji Sektöründe Serbest Piyasaya Geçişte Yaşanan Sorunlar
 • Enerji Piyasalarında Rekabet Hukuku Uygulamaları
 • Enerji Piyasasında Sözleşme Türleri
12 Kas

V. Enerji Sektöründe Strateji, Teknoloji ve Verimlilik

12 Kasım 2019, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Bora Şekip Güray, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nde (IICEC) Araştırma Direktörü

 • Enerji Sektöründe Küresel Ölçekte Mega Trendler
 • Enerji Sektörü Strateji Alanları
 • Teknolojinin Enerji Sistemlerini Dönüştüren Rolü
 • Enerji Değer Zincirinde Verimlilik Potansiyeli ve Performansı
 • Yatırım Stratejileri Kapsamında Yeni Teknolojiler
 • Değer Zinciri Verimlilik Fırsatları
 • Verimlilik Kazanım ve Gelişim Alanları
14 Kas

VI. Kurumsal Finans

14 Kasım 2019, Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Oktay Taş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Kurumsal finansa giriş
 • Nakit akış ve kar ilişkisi
 • Finansal tabloların okunması
18 Kas

VII. Enerji Yönetimi

18 Kasım 2019 Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen:

 • Tanım ve Amaçlar
 • Enerji Yönetimi Standardı (TS EN ISO 50001)
 • Enerji Yönetim Sistemi - PUKÖ
 • Tüketim Analizleri ve Hedef Belirleme
19 Kas

VIII. Enerji Ticareti

19 Kasım 2019, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen:

 • Enerji Ticareti Kanalları ve Piyasa Aktörleri
 • Organize Piyasalar (dengeleme piyasası, spot piyasa, borsa- EPİAŞ, türev piyasalar, doğal gaz - petrol - karbon türev piyasalar)
 • Enerji Piyasalarında Fiyat Oluşumu
 • Uluslararası Enerji Piyasalarında İkili Anlaşmalar
 • Akıllı Şebekeler
 • Enerji Piyasasında Ar-Ge ve İnovasyon
 • Enerji Piyasasında Risk Yönetimi
21 Kas

IX. Elektrik Piyasası ve Ticareti

21 Kasım 2019 Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen:

 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 • Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Lisans Usulu
 • Tarife Uygulamaları
 • Piyasa Modeli (Aktörler, EPİAŞ, Elektrik Organize Piyasalar, Serbest Tüketiciler)
 • İkili Anlaşmalar
 • Son Kaynak Tedarik Tarifesi
25 Kas

X. Enerji Sektöründe Proje Yönetimi ve Finansmanı

25 Kasım 2019 Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Özlem Kıldır, Profinstance Kurucu Ortağı

 • Enerji Proje Finansmanı Kredilerinin Temel Özellikleri
 • Enerji Proje Finansmanı Kredilerinde Modeller & Finansal Kısıtlar
 • Enerji Proje Finansmanı Yapılarındaki Sözleşme Sistematiği & Teminatlar
 • Enerji Proje Finansmanı Kredilerinin Yapılandırma Esasları
 • Yenilenebilir & Konvansiyonel Enerji Finansmanında Proje Finansmanı Yapıları
  • Hidroelektrik Enerji Finansmanı
  • Rüzgar Enerjisi Finansmanı
  • Güneş Enerjisi Finansmanı
  • Jeotermal Enerji Finansmanı
  • Biyoenerji Finansmanı
  • Termik Enerji Finansmanı
26 Kas

XI. Yenilenebilir Enerji Sektörü

26 Kasım 2019, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Üner Çolak, İTÜ Enerji Enstitüsü

 • Rüzgâr Enerjisi Sistemleri, Projelendirme, Bileşenler ve Karakteristikleri
 • Güneş Enerjisi Sistemleri (PV, Termal), Projelendirme, Bileşenler ve Karakteristikleri
 • Dünya’da ve Türkiye’de Hidro Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyokütle Enerjisi
28 Kas

XII. Enerji ve Çevre

28 Kasım 2019, Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Gediz S. Kaya, GAIA Climate

 • Enerji Üretiminin Çevresel ve Sosyal Etkileri
 • Çevresel ve Sosyal Etki Yönetiminin Önemi
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
 • Yerel Mevzuat ve Uluslarası Yaklaşımlar
 • İklim, Çevre ve Sanayi: İklim Değişikliği Nedir?
 • Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği:
  • Tarihçe
  • Kyoto, Paris Anlaşması ve Türkiye,
  • Türkiye Ulusal Niyet Katkı Beyanı, olası kısıtlama ve yaptırımlar
 • Karbon Ekonomisine Geçiş: Karbon Fiyatlandırma
 • Emisyon Ticareti
 • Vergilendirme, Karbon Vergisi
 • Türkiye’de emisyon ticaretleri ve karbon vergilendirmesi
  • Mevcut durum
  • Gelecek dönem için öngörüler
 • Enerji Yatırımlarında Çevre Hukuku Uygulamaları
Bitiş
Etkinlik Bilgileri
 • -
  Tarih

  4 Kasım - 28 Kasım 2019 tarihleri arasında

 • -
  Saat

  18:30 - 21:30 saatleri arasında

 • -
  Eğitim Yeri

  İSO Odakule Eğitim Salonu (Meşrutiyet Cad. No:63 Beyoğlu İstanbul)

 • -
  Ücret

  Eğitim bedeli kişi başına toplam 1.050 TL’dir.

 • -
  Gerekli Bilgiler
  • Herhangi bir sebeple eğitimin gerçekleşmemesi durumunda yatırılan eğitim ücretleri katılımcılara geri ödenecektir.
  • Eğitimin sonunda katılan herkese katılım belgesi verilecektir.
 • -
  İritbat

  Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.
  Sorularınız için irtibat: 0212 252 29 00 / 351
  E-posta: dkurt@iso.org.tr

Kayıt

Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır. Programa katılım ücreti 1.050 TL’dir.

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında on-line olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.

Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.

Banka havalesi için hesap bilgileri:

Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak “Enerji Mini MBA” yazılması gerekmektedir.

Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:
Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (dkurt@iso.org.tr) ile tarafımıza iletmeleri, ardından kayıt linki aracılığı ile kayıt olmaları gerekmektedir. On-line kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Ödeme bilgileri girilip kayıt tamamlanmadan kaydınız bize ulaşmamaktadır.