Kurumsal Finans Mini MBA
Kurumsal Finans Mini MBA
4 Kasım - 28 Kasım 2019
Haftada 3 Gün 18:30-21:30

Günümüzde hızla değişen koşullar firmaları stratejik ortaklıklar, sermaye yapıları, büyüme stratejileri ve finansman kaynakları gibi konularda farklı yaklaşımlara yöneltmektedir. Bu süreçte kurumsal finans uygulamaları gerek kurumsal performans gerekse firma sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kurumsal Finans Mini MBA Programı; firmalarda kurumsal finans altyapısını güçlendirme, etkin ve yenilikçi kurumsal finans çözümleri geliştirme ve karar alma süreçlerinde yol gösterici ve destekleyici bakış açıları sunmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Finans Mini MBA Programı kurumsal finans alanında çalışan veya çalışmak isteyen yöneticilere/profesyonellere yönelik olarak tasarlanmış olup, kurumsal finans ile ilgili temel konuların yanı sıra strateji yönetimi, pazarlama ve marka yönetimi, finansal risk yönetimi, piyasaları okuma ve yorumlama, teknoloji trendleri ve yeni iş modelleri gibi farklı alt başlıkları da içermektedir.

Eğitim programı hafta içi 3 gün saat 18:30-21:30 saatleri arasında yürütülecek olup, 4 Kasım 2019 Pazartesi Günü başlayacak ve 28 Kasım 2019 Perşembe Günü sona erecektir.

Odakule, Beyoğlu, İstanbul

Eğitmenler

Prof. Dr. Oktay Taş

I. Finansal Tablolar: Okuma ve Yorumlama

II. Finansal Analiz Teknikleri

Prof. Dr. Oktay Taş

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

2001 Yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Finans Alanında Doktora derecesi almıştır. Halen İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Finans Anabilim Dalı Başkanlığı ve İTÜ Executive MBA Program Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Akademisyenliğinin yanı sıra Bankacılık ve reel sektöre yönelik eğitim, yeniden yapılandırma, sistem kurulumu, danışmanlık, denetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu danışmanlıkları gibi çalışmalarda bulunmuştur.

Prof. Dr. Orhan Göker

III. Finansal Matematik

Prof. Dr. Orhan Göker

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan GÖKER, Syracuse Üniversitesi MBA yüksek lisans (1973) ve İstanbul Üniversitesi’nden Finans doktora derecelerine (1977) sahiptir. Profesör ünvanını 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İşletme İktisadı Ensitüsü’nden alan GÖKER aynı kurumda uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Şu an Beykoz Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. 1996-97 yılları arasında Princeton Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. GÖKER’in akademik uzmanlık konuları arasında kurumsal finans, şirket/varlık değerlendirmesi, sermaye bütçelemesi, opsiyon fiyatlaması gibi alanlar vardır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde Finans Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerde de bulunmuş olan GÖKER’in birçok uluslararası hakemli dergide basılmış makalelerinin yanı sıra yayınlanmış 2 kitabı bulunmaktadır. 2018 sonunda “Şirket Değerlemesi” başlıklı bir kitabı daha yayınlanacak olan GÖKER, 1984’ten bu yana çeşitli banka ve şirketlere de finansal danışmanlık yapmaktadır.

Prof. Dr. Halit Keskin

IV. Stratejik Yönetim

Prof. Dr. Halit Keskin

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim üyesidir. Prof. Dr. Keskin’ in uzmanlık alanı Yönetim ve Organizasyondur. Örgüt Teorisi, Kompleks adaptif sistemler, adaptif yönetim sistemleri, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, örgütlerde duygu yönetimi ve duygusal hafıza, Örgütlerde duygusal yetenekler, Kollektif empati, Teknoloji ve Yenilik yönetimi, teknolojik öğrenme, Ürün geliştirme takımları, Bilgi yönetimi, öğrenen örgütler konularında önemli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, örgütlerde adaptasyon yeteneği ve örgütlerin duygusal yetenekleri, teknolojik yenilik yetenekleri, teknolojik öğrenme konularında Tübitak projeleri kapsamında çalışmalar yapmıştır. Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan en prestijli “teknoloji ve inovasyon” dergilerinde çok sayıda önemli yayınlar yapmıştır. Uluslararası literatüre Kurumsal duygusal yetenekler, kurumsal duygusal hafıza, teknolojik anlamlandırma yeteneği, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, kollektif empati, örgütsel bilgelik vb. bir çok çalışmasıyla direkt olarak katkı sunmuştur. 2016 yılında Uluslararası prestiji oldukça yüksek olan Journal of Product Innovation Management dergisi tarafından bu dergide 1984-2013 arasında yayımlanan 1008 makale içinden yaptığı çalışmalar dolaysıyla “yenilik yönetimi ve örgütsel öğrenme” alanının ana akım araştırmacısı seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin’ in bilimsel çalışmalarına birçok uluslararası ödül verilmiştir. Bunlar arasında; en iyi makale ödülü, en iyi yazar ödülü, en fazla tavsiye edilen makale ödülü, mansiyon ödülü ve en fazla kaynak gösterilen makale ödülü bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi, 2015 yılından itibaren de TÜBA GEBİP Sosyal Bilimler Komite Üyesi ve 2017 yılında da TÜBA Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu üyesi seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin kariyer hayatında Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Prof. Dr. Keskin halen Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Yönetimden sorumlu Rektör Başdanışmanlığı, Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Keskin, Üniversite Kalite Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yürütücülüğü görevlerini de yürütmektedir.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

V. Piyasaları Okuma ve Yorumlama

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı

1964 Ankara doğumludur. 1982 yılında Ankara Deneme Lisesinden mezun olduktan sonra ODTÜ Ekonomi Bölümünü kazanmış ve 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı bölümde 1988 yılında başladığı yüksek lisans çalışmasını 1990 yılında tamamlamıştır. 1988-1991 yıllarında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1991 yılında Avrupa Topluluğundan kazandığı Jean Monnet bursu ile gittiği İngiltere’nin Reading Üniversitesinden, ekonomi alanında bir yüksek lisans derecesi daha elde etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümüne araştırma görevlisi olarak girmiş, aynı bölümde doktora çalışmalarına da başlamıştır. Doktora çalışmasını 1997 yılı başında tamamlamıştır.

2004 yılında Doçent, 2011 yılında Prof. ünvanı alan Aslanoğlu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden 2015 yılında ayrılmış, aynı yıl Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Makroekonomi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Bu konularda yayınlanmış bir kitabı, kitap bölümleri, çok sayıda makalesi ve tebliğleri bulunmaktadır. Genel Ekonomi, Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Türkiye ve Dünya Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler üzerine seminer ve eğitimler vermektedir.

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

VI. Pazarlama ve Marka Yönetimi

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

Selçuk Tuzcuoğlu İstanbul Erkek Lisesi’ nin bitirdikten sonra, lisans eğitimini İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümünde tamamlanmıştır. Yükseklisans eğitimlerinden ilkini İTÜ İşletme Fakültesi’ nde İşletmecilik alanında, ikincisini de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm Yöneticiliği Bölümü’ nde almıştır. 2000 yılında İTÜ İşletme Fakültesi’ ndeki eğitimini tamamlayan Tuzcuoğlu Doktor ünvanını kullanmaya hak kazanmıştır.

20 yıl kadar turizm sektöründe değişik işletmelerde ve görevlerde çalışan Selçuk Tuzcuoğlu, 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’ nin eğitim kadrosunda görev yapmaya başlamıştır. Pazarlama, Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama ve Inovasyon Yönetimi konularında dersler veren Tuzcuoğlu başta Türk Telekom, Turkcell, Akbank, TEB, Alarko, Acıbadem Grubu, Anadolujet, Digiturk, Orhan Holding başta olmak üzere Türkiye’ nin önde gelen şirketlerinde ve KOSGEB’ de eğitimler vermiş ve danışmanlık görevleri üstlenmiştir…

Nihan Tarmur

VII. Dış Ticaret Finansmanı

X. İşletme Sermayesi Yönetimi

Nihan Tarmur

BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007 - 2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü Muhasebe Finansman master programında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları arasında Georgetown Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamlamıştır. Bankacılığa 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği ve portföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 – 2007 yılları arasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 – 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi Satış ve Kredi Destek Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı Yapılandırılmış Ticaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak bir çalışma yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012- 2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerinde Satış ve Pazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır. 2016 yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarak Besfin’e katılan Tarmur ayrıca proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konularında uzmandır.

Ferda Besli

VIII. Sermaye Maliyeti ve Yapısı

IX. Şirket Finansmanı ve Uygulamaları

Ferda Besli

BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl BESFİN'i kurmuştur. Akbank'ta görev yaptığı süre boyunca dünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış ve pazarlama konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Son olarak London Business School'da “Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi” eğitimine katılan, Avrupa Birliği'nin think-tank kuruluşu olan CEPS (Centre For European Policy) - IEMED ile birlikte Akdeniz ülkelerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansman sorunlarının çözümü için oluşturulan inisiyatifte görev alan Besli, 2010 yılında Barcelona ve Brüksel'deki toplantılara katılarak bu inisiyatifte aktif görev almıştır. Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlama konularında deneyimli olan Besli, Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına da sahiptir. Aynı zamanda, Türkiye’de TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ), Amerika’da WFS (Dünya Futuristler Derneği), İngiltere’de İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House ve çeşitli sosyal kuruluşlarda üye olarak çalışmıştır.

Ergi Şener

XI. Teknoloji Trendleri

Ergi Şener

Teknoloji Girişimcisi & Teknoloji ve İnovasyon Danışmanı

Türkiye'de teknoloji alanında takip edilmesi gereken 20 kişiden biri olarak gösterilen Ergi Şener, 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Mikro Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Yine aynı üniversitede Telekomünikasyon ve Yönetim alanında Sanayi Liderleri Programı çift yüksek lisans derecesini tamamlayan Ergi Şener halen İşletme alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Kariyerine 2007 yılında, Sabancı Üniversitesi'nin Yatırım Fonu, Inovent destekli New Tone Technology Solutions kurucu ve yönetici ortağı olarak başlayan Ergi Şener, sonrasında 2009-2013 yılları arasında sırasıyla Garanti Ödeme Sistemleri’nde CRM uzmanı, Turkcell'de Yeni Teknolojiler Bölümü'nde Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2013 yılında MasterCard bünyesinde Güney Doğu Avrupa İş Geliştirme ve İnovasyon Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2014 yılında Metamorfoz adlı Fintech Start-Up'ına kurucu ortak olarak katılan Ergi Şener, halen IoT, Big Data, AI gibi teknolojileri odaklı girişimlerini sürdürmektedir. Ergi Şener, kariyeri boyunca geliştirdiği ve yönettiği ürün ve servisler ile "Retail Innovation Award", "Global Telecoms Business Innovation Award", "MasterCard Europe President's Award for Innovation" ve "Payment System of the Year Award" gibi farklı ödüllere layık görülmüştür. 3 yılı aşkın, Dipnot.tv teknoloji editörlüğünü de yürüten Ergi Şener, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi MBA Programı Danışma Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, Türkiye Bankalar Birliği, Türk Telekom Akademi Eğitmeni; WeMore Strategic Disrupters teknoloji danışmanı ve Hollanda merkezli bir kuluçka merkezi olan IdeaField BV'nin yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Program
4 Kas

I. Finansal Tablolar: Okuma ve Yorumlama

4 Kasım 2019, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Oktay Taş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Finansal Tabloların Genel Özellikleri
 • Temel Finansal Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
 • Ek Finansal Tablolar
  • Satışların Maliyeti Tablosu
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu, vb.
5 Kas

II. Finansal Analiz Teknikleri

5 Kasım 2019, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Oktay Taş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizleri
 • Yatay Yüzde Analizleri
 • Dikey Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri
  • Likidite Oranları
  • Finansal Yapı Oranları
  • Faaliyet Verimliliği Oranları
  • Karlılık Oranları
  • Büyüme Oranları
 • Temel Performans Göstergeleri (EBITDA, ROI,ROE vb.)
8 Kas

III. Finansal Matematik

8 Kasım 2019, Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Orhan Göker, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Kurumsal Finansman Nedir?
 • Hangi Alanları Kapsar?
 • Paranın Zaman Değeri
 • Şimdiki ve Gelecekteki Değer
 • Faiz Hesaplamaları (Basit, Bileşik, Efektif Faiz)
 • Uygulamalar
11 Kas

IV. Stratejik Yönetim

11 Kasım 2019, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

 • Tepe Yönetim
 • Misyon ve Amaçlar
 • Dış Çevre Faktörleri
 • Kaynaklar
12 Kas

V. Piyasaları Okuma ve Yorumlama

12 Kasım 2019, Salı, 18:00 - 21:00

Eğitmen: Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 • Makro Ekonomik Bakış
 • Temel Makro Ekonomik Göstergeler
  • Büyüme ve İstihdam
  • Enflasyon ve Para Politikası
  • Finansal Göstergeler
  • Mali Denge
  • Dış Denge
 • Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler ve Değerlendirmeler
15 Kas

VI. Pazarlama ve Marka Yönetimi

15 Kasım 2019, Cuma, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

 • Pazarlamanın 4 P’si
 • Pazarlama Yaklaşımları
 • Müşteri-Pazarlama Karşılaşmaları
 • Karar Verme Süreçleri
 • Markalaşma
18 Kas

VII. Dış Ticaret Finansmanı

18 Kasım 2019, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Nihan Tarmur, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • Türkiye’de ve Dünya’da Dış Ticaret
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • İhracat Finansmanı
  • Pre-Finansman Kredileri
  • Post-Finansman Kredileri
  • Eximbank Kredileri
  • Factoring ve Alacak Sigortası
 • İthalatın Finansmanı
  • Mal Mukabili Ithalat
  • Kabul Kredili Vesaik Mukabili (KKVM) Ödeme
  • Harici Garanti (Mal Alımı Teminat Mektubu)
 • Vadeli Akreditif
19 Kas

VIII. Sermaye Maliyeti ve Yapısı

19 Kasım 2019, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Ferda Besli, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • Risk ve Getiri
 • Borç Maliyeti
 • Özsermaye Maliyeti
 • Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli
 • Beta
 • Özsermaye Risk Primi
 • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)
 • Optimal Sermaye Yapısı
 • Temel Oranlar
  • Borç/FAVÖK
  • FAVÖK/Faiz Gideri vb.
 • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Yapısı
 • Uygulamalar
21 Kas

IX. Şirket Finansmanı ve Uygulamaları

21 Kasım 2019, Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Ferda Besli, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • Krediler
  • Kredi Değerlendirme Kriterleri
  • Kredilerin Yönetilmesi (Amaç, Miktar, Vade, Para Birimi, Araç)
  • Finansman Ürünleri
  • Derecelendirme Süreci
 • Halka Arz
 • Birleşme ve Satın Almalar
 • Özel Sermaye ve Risk Sermayesi
25 Kas

X. İşletme Sermayesi ve Nakit Yönetimi

25 Kasım 2019, Pazartesi, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Nihan Tarmur, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • İşletme sermayesi: Hesaplanması ve Bileşenleri
 • Temel Oranlar ve Ölçümler
 • İşletme Sermayesi Planlaması ve Bütçeleme
 • İşletme Sermayesi Finansmanı
 • Nakit Yönetimi Döngüsü
 • Nakit Bulundurmanın Maliyeti
 • Optimum Nakit Miktarı
 • Etkin Nakit Yönetiminin Şirket Değerine Etkisi
26 Kas

XI. Teknoloji Trendleri

26 Kasım 2019, Salı, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Ergi ŞENER, Teknoloji Girişimcisi & Teknoloji ve İnovasyon Danışmanı

 • Teknoloji Trendleri ve Dijitalleşmeye Giriş
 • Yeni Teknolojiler ile İş Geliştirmede Müşteri Deneyiminin Önemi
 • Yeni Dünyada Büyük Veri’nin Artan Önemi ve Başarılı Uygulama Örnekleri
 • IoT ve Başarılı Uygulama Örnekleri
 • Yapay Zeka ve Başarılı Uygulama Örnekleri, Yapay Zeka’nın İş Süreçlerine Etkisi
 • AR/VR ve uygulama alanları
 • Dijital Pazarlama
 • Yeni teknolojiler ile İnovasyon Yönetimi
28 Kas

XII. Finansal Risk Yönetimi

28 Kasım 2019, Perşembe, 18:30 - 21:30

Eğitmen:

 • Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi
 • Ekonomiyi ve Piyasaları Öngören “4 Temel Gösterge”
 • Risk Yönetimi Sağlayan “3 Temel Araç”
 • Önümüzdeki 2-3 Yıl Gündemi Belirlemesi Beklenen İç ve Dış Ekonomik Gelişmeler
Bitiş
Etkinlik Bilgileri
 • -
  Tarih

  4 Kasım - 28 Kasım 2019 tarihleri arasında haftada üç gün.

 • -
  Saat

  18:30 - 21:30 saatleri arasında

 • -
  Eğitim Yeri

  İSO Odakule Taksim Salonu (Meşrutiyet Cad. No:63 Beyoğlu İstanbul)

 • -
  Ücret

  Eğitim bedeli kişi başına toplam 1.050 TL’dir

 • -
  Gerekli Bilgiler
  • Herhangi bir sebeple eğitimin gerçekleşmemesi durumunda yatırılan eğitim ücretleri katılımcılara geri ödenecektir.
  • Eğitimin sonunda katılan herkese katılım belgesi verilecektir.
 • -
  İritbat

  Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.
  Sorularınız için irtibat: 0212 252 29 00 / 351
  E-posta: dkurt@iso.org.tr.tr

Kayıt

Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır. Programa katılım ücreti 1.050 TL’dir.

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında on-line olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.

Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.

Banka havalesi için hesap bilgileri:

Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak “Kurumsal Finans Mini MBA” yazılması gerekmektedir.

Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:

Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (arge@iso.org.tr.tr) ile tarafımıza iletmesi, ardından aşağıdaki link aracılığı ile kayıt olması gerekmektedir. On-line kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir.