Kurumsal Finans Mini MBA
Kurumsal Finans Mini MBA
4 Mart - 28 Mart 2019
Haftada 3 Gün 18:30-21:30

Günümüzde hızla değişen koşullar firmaları stratejik ortaklıklar, sermaye yapıları, büyüme stratejileri ve finansman kaynakları gibi konularda farklı yaklaşımlara yöneltmektedir. Bu süreçte kurumsal finans uygulamaları gerek kurumsal performans gerekse firma sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kurumsal Finans Mini MBA Programı; firmalarda kurumsal finans altyapısını güçlendirme, etkin ve yenilikçi kurumsal finans çözümleri geliştirme ve karar alma süreçlerinde yol gösterici ve destekleyici bakış açıları sunmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Finans Mini MBA Programı kurumsal finans alanında çalışan veya çalışmak isteyen yöneticilere/profesyonellere yönelik olarak tasarlanmış olup, kurumsal finans ile ilgili temel konuların yanı sıra strateji yönetimi, pazarlama ve marka yönetimi, finansal risk yönetimi, piyasaları okuma ve yorumlama, teknoloji trendleri ve yeni iş modelleri gibi farklı alt başlıkları da içermektedir.

Eğitim programı hafta içi 3 gün saat 18:30-21:30 saatleri arasında yürütülecek olup, 4 Mart 2019 Pazartesi Günü başlayacak ve 28 Mart 2019 Perşembe Günü sona erecektir.

İMES, İstanbul

Eğitmenler

Pınar Büyükbalcı

I. Strateji Yönetimi

Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Pınar Büyükbalcı, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda doçentlik yapmaktadır. Lisans eğitimini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde başarı listesinde tamamladıktan sonra 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek lisansını yüksek başarı listesinde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Doktora programını da 2010 yılında onur derecesi ile bitirmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörlüğü görevini yürüten ve Yıldız Teknik Üniversitesi “Finans, Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi” yönetim kurulu üyesi olan Büyükbalcı, lisans ve lisansüstü düzeyde Uluslararası Yönetim, İşletme Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Küresel İşletme Stratejileri, İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm, Girişim Yolculuğu ve Girişimcilik dersleri vermektedir.

Erkin Şahinöz

II. Pazarlama ve Marka Yönetimi

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu
Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

Selçuk Tuzcuoğlu İstanbul Erkek Lisesi’ nin bitirdikten sonra, lisans eğitimini İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümünde tamamlanmıştır. Yükseklisans eğitimlerinden ilkini İTÜ İşletme Fakültesi’ nde İşletmecilik alanında, ikincisini de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm Yöneticiliği Bölümü’ nde almıştır. 2000 yılında İTÜ İşletme Fakültesi’ ndeki eğitimini tamamlayan Tuzcuoğlu Doktor ünvanını kullanmaya hak kazanmıştır.

20 yıl kadar turizm sektöründe değişik işletmelerde ve görevlerde çalışan Selçuk Tuzcuoğlu, 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’ nin eğitim kadrosunda görev yapmaya başlamıştır. Pazarlama, Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama ve Inovasyon Yönetimi konularında dersler veren Tuzcuoğlu başta Türk Telekom, Turkcell, Akbank, TEB, Alarko, Acıbadem Grubu, Anadolujet, Digiturk, Orhan Holding başta olmak üzere Türkiye’ nin önde gelen şirketlerinde ve KOSGEB’ de eğitimler vermiş ve danışmanlık görevleri üstlenmiştir…

Prof. Dr. Oktay Taş

III. Finansal Tablolar: Okuma ve Yorumlama

IV. Finansal Analiz Teknikleri

Prof. Dr. Oktay Taş
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

2001 Yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Finans Alanında Doktora derecesi almıştır. Halen İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Finans Anabilim Dalı Başkanlığı ve İTÜ Executive MBA Program Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Akademisyenliğinin yanı sıra Bankacılık ve reel sektöre yönelik eğitim, yeniden yapılandırma, sistem kurulumu, danışmanlık, denetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu danışmanlıkları gibi çalışmalarda bulunmuştur.

Nihan Tarmur

V. İşletme Sermayesi Yönetimi

IX. Dış Ticaret Finansmanı

Nihan Tarmur
BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007 - 2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü Muhasebe Finansman master programında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları arasında Georgetown Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamlamıştır. Bankacılığa 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği ve portföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 – 2007 yılları arasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 – 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi Satış ve Kredi Destek Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı Yapılandırılmış Ticaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak bir çalışma yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012- 2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerinde Satış ve Pazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır. 2016 yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarak Besfin’e katılan Tarmur ayrıca proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konularında uzmandır.

Ferda Besli

VI. Sermaye Maliyeti ve Yapısı

VII. Şirket Finansmanı ve Uygulamaları

Ferda Besli
BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl BESFİN'i kurmuştur. Akbank'ta görev yaptığı süre boyunca dünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış ve pazarlama konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Son olarak London Business School'da “Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi” eğitimine katılan, Avrupa Birliği'nin think-tank kuruluşu olan CEPS (Centre For European Policy) - IEMED ile birlikte Akdeniz ülkelerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansman sorunlarının çözümü için oluşturulan inisiyatifte görev alan Besli, 2010 yılında Barcelona ve Brüksel'deki toplantılara katılarak bu inisiyatifte aktif görev almıştır. Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlama konularında deneyimli olan Besli, Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına da sahiptir. Aynı zamanda, Türkiye’de TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ), Amerika’da WFS (Dünya Futuristler Derneği), İngiltere’de İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House ve çeşitli sosyal kuruluşlarda üye olarak çalışmıştır.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

VIII. Piyasaları Okuma ve Yorumlama

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı

1964 Ankara doğumludur. 1982 yılında Ankara Deneme Lisesinden mezun olduktan sonra ODTÜ Ekonomi Bölümünü kazanmış ve 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı bölümde 1988 yılında başladığı yüksek lisans çalışmasını 1990 yılında tamamlamıştır. 1988-1991 yıllarında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1991 yılında Avrupa Topluluğundan kazandığı Jean Monnet bursu ile gittiği İngiltere’nin Reading Üniversitesinden, ekonomi alanında bir yüksek lisans derecesi daha elde etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümüne araştırma görevlisi olarak girmiş, aynı bölümde doktora çalışmalarına da başlamıştır. Doktora çalışmasını 1997 yılı başında tamamlamıştır.

2004 yılında Doçent, 2011 yılında Prof. ünvanı alan Aslanoğlu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden 2015 yılında ayrılmış, aynı yıl Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Makroekonomi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Bu konularda yayınlanmış bir kitabı, kitap bölümleri, çok sayıda makalesi ve tebliğleri bulunmaktadır. Genel Ekonomi, Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Türkiye ve Dünya Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler üzerine seminer ve eğitimler vermektedir.

Prof. Dr. Orhan Göker

X. Finansal Matematik

Prof. Dr. Orhan Göker
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan GÖKER, Syracuse Üniversitesi MBA yüksek lisans (1973) ve İstanbul Üniversitesi’nden Finans doktora derecelerine (1977) sahiptir. Profesör ünvanını 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İşletme İktisadı Ensitüsü’nden alan GÖKER aynı kurumda uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Şu an Beykoz Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. 1996-97 yılları arasında Princeton Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. GÖKER’in akademik uzmanlık konuları arasında kurumsal finans, şirket/varlık değerlendirmesi, sermaye bütçelemesi, opsiyon fiyatlaması gibi alanlar vardır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde Finans Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerde de bulunmuş olan GÖKER’in birçok uluslararası hakemli dergide basılmış makalelerinin yanı sıra yayınlanmış 2 kitabı bulunmaktadır. 2018 sonunda “Şirket Değerlemesi” başlıklı bir kitabı daha yayınlanacak olan GÖKER, 1984’ten bu yana çeşitli banka ve şirketlere de finansal danışmanlık yapmaktadır.

Erkan Yıldırım

XI. Teknoloji Trendleri ve Yeni İş Modelleri

Erkan Yıldırım
Alwiser Digital Transformation

Erkan Yıldırım lisans derecesini 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Pittsburgh Üniversitesi ve Berkeley’deki California Üniversitesi’nde tamamladı. Yıldırım, alwiser Dijital Dönüşüm Yönetim Danışmanlığı şirketinin kurucusu ve IoT sektöründe faaliyet gösteren Medron Teknoloji Ltd. Şti. ortağıdır. Medron Teknoloji sensör, gateway ve akıllı nesne takibi çözümleri geliştiren bir Teknopark şirketidir. Yıldırım, kurumlar özelinde dijital dönüşüm programlarının oluşturulması ve kurgulanmasında firma yönetim ekiplerine yardımcı olmaktadır. alwiser bünyesinde start-upların ve şirketlerin e-ticaret stratejilerinin oluşturulması, yeni dijital programların hayata geçirilmesi ve CRM vizyon ve stratejilerinin oluşturulması gibi çeşitli konularda danışmanlıkları bulunmaktadır.

Erkin Şahinöz

XII. Finansal Risk Yönetimi

Erkin Şahinöz
Strateji ve Risk Yönetimi Danışmanı

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünden mezun olduktan sonra ABD’de MBA (işletme) masterı yapan Erkin Şahinöz, ABD’de ekonomi üstüne yüksek eğitimini tamamlamıştır. 2000-2002 yılları arasında ABD’nin ulusal danışmanlık şirketi Business Development Center’da senior danışman olarak bankalardan reel sektöre çok farklı sektörlerdeki şirketlere danışmanlık yapmıştır. 2002-2006 yılları arasında Amerikan Merkez Bankası FED’de Ekonomik Araştırmalar Grubu Koordinatörü ve Ekonomist olarak çalışan Şahinöz, Chicago hem de Cleveland FED’de görev yapmıştır. 2006 Ocak 2007 Mayıs arasında Arıkanlı Holding Strateji Planlama Koordinatörü ve Başekonomist olarak çalışmıştır. Mayıs 2007-2009 yılları arasında Eczacıbaşı Menkul Değerler’de Başekonomist olarak çalışan Şahinöz, 2009- Erste Group Araştırma ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Danışmanlık yaptığı firmalar arasında First National Bank of Omaha, Oberon Entertainment Properties, American Title, Ashley Furniture ve Ryan Enterprises bulunmaktadır. Dünya gazetesi ve Para dergisinde haftalık köşe yazıları yayınlanmış olan Şahinöz 2007 yılından beri Takvim gazetesinde günlük köşe yazıları yazmaktadır.

2002 yılından beri düzenli olarak CNBC-E, Haberturk, Skyturk, NTV, CNN Türk gibi televizyon kuruluşlarında canlı yayınlara yorumcu olarak katılmıştır, 2006 ve 2007 yıllarında haftada iki gün olmak üzere televizyon programı yapmıştır. Çeşitli yönetici grupları ve şirketlere, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve önemli Olayları yorumlayarak interaktif seminerlerle eğitim vermekte, konferans/seminer/panellere düzenli bir şekilde konuşmacı olarak katılmaktadır. Bankacılık sektörü, finansal piyasalar ve ekonomi üzerine yazılmış ve uluslararası dergi/gazete/kitap/akademik literatürde yayınlanmış birçok makalesi mevcuttur.

Program
4 Mar

I. Strateji Yönetimi

4 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Tepe Yönetim
 • Misyon ve Amaçlar
 • Dış Çevre Faktörleri
 • Kaynaklar
5 Mar

II. Pazarlama ve Marka Yönetimi

5 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

 • Pazarlamanın 4 P’si
 • Pazarlama Yaklaşımları
 • Müşteri-Pazarlama Karşılaşmaları
 • Karar Verme Süreçleri
 • Markalaşma
7 Mar

III. Finansal Tablolar: Okuma ve Yorumlama

7 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Oktay Taş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Finansal Tabloların Genel Özellikleri
 • Temel Finansal Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
 • Ek Finansal Tablolar
  • Satışların Maliyeti Tablosu
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu, vb.
11 Mar

IV. Finansal Analiz Teknikleri

11 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Oktay Taş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizleri
 • Yatay Yüzde Analizleri
 • Dikey Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri
  • Likidite Oranları
  • Finansal Yapı Oranları
  • Faaliyet Verimliliği Oranları
  • Karlılık Oranları
  • Büyüme Oranları
 • Temel Performans Göstergeleri (EBITDA, ROI,ROE vb.)
14 Mar

V. İşletme Sermayesi ve Nakit Yönetimi

14 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Nihan Tarmur, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • İşletme sermayesi: Hesaplanması ve Bileşenleri
 • Temel Oranlar ve Ölçümler
 • İşletme Sermayesi Planlaması ve Bütçeleme
 • İşletme Sermayesi Finansmanı
 • Nakit Yönetimi Döngüsü
 • Nakit Bulundurmanın Maliyeti
 • Optimum Nakit Miktarı
 • Etkin Nakit Yönetiminin Şirket Değerine Etkisi
18 Mar

VI. Sermaye Maliyeti ve Yapısı

18 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Ferda Besli, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • Risk ve Getiri
 • Borç Maliyeti
 • Özsermaye Maliyeti
 • Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli
 • Beta
 • Özsermaye Risk Primi
 • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)
 • Optimal Sermaye Yapısı
 • Temel Oranlar
  • Borç/FAVÖK
  • FAVÖK/Faiz Gideri vb.
 • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Yapısı
 • Uygulamalar
19 Mar

VII. Şirket Finansmanı ve Uygulamaları

19 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Ferda Besli, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • Krediler
  • Kredi Değerlendirme Kriterleri
  • Kredilerin Yönetilmesi (Amaç, Miktar, Vade, Para Birimi, Araç)
  • Finansman Ürünleri
  • Derecelendirme Süreci
 • Halka Arz
 • Birleşme ve Satın Almalar
 • Özel Sermaye ve Risk Sermayesi
25 Mar

VIII. Piyasaları Okuma ve Yorumlama

25 Mart 2019, 18:00 - 21:00

Eğitmen: Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 • Makro Ekonomik Bakış
 • Temel Makro Ekonomik Göstergeler
  • Büyüme ve İstihdam
  • Enflasyon ve Para Politikası
  • Finansal Göstergeler
  • Mali Denge
  • Dış Denge
 • Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler ve Değerlendirmeler
26 Mar

IX. Dış Ticaret Finansmanı

26 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Nihan Tarmur, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • Türkiye’de ve Dünya’da Dış Ticaret
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • İhracat Finansmanı
  • Pre-Finansman Kredileri
  • Post-Finansman Kredileri
  • Eximbank Kredileri
  • Factoring ve Alacak Sigortası
 • İthalatın Finansmanı
  • Mal Mukabili Ithalat
  • Kabul Kredili Vesaik Mukabili (KKVM) Ödeme
  • Harici Garanti (Mal Alımı Teminat Mektubu)
  • Vadeli Akreditif
27 Mar

X. Finansal Matematik

27 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Orhan Göker, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

 • Paranın Zaman Değeri
 • Şimdiki ve Gelecekteki Değer
 • Faiz Hesaplamaları
  • Basit Faiz ve Basit İskonto
  • Bileşik Faiz ve Bileşik İskonto
  • Efektif Faiz, Nominal Faiz, Reel Faiz
 • Getiri ve Risk
 • Kredilerin Taksitlendirilmesi ve Maliyetlerinin Belirlenmesi
 • Uygulamalar
28 Mar

XI. Teknoloji Trendleri ve Yeni İş Modelleri

28 Mart 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Erkan Yıldırım, alwiser Digital Transformation

 • Ezberbozan Dijital ve Teknoloji Trendleri
 • Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm ile Gelen Yeni Nesil Kültür ve Organizasyon İhtiyacı
 • İş Modellerinde Yaşanan Kaymalar ve Dönüşüm
 • İş Modelinizi Yaratmak (Uygulamalı)
5 Nis

XII. Finansal Risk Yönetimi

5 Nisan 2019, 18:30 - 21:30

Eğitmen: Erkin Şahinöz, Ekonomist

 • Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi
 • Ekonomiyi ve Piyasaları Öngören “4 Temel Gösterge”
 • Risk Yönetimi Sağlayan “3 Temel Araç”
 • Önümüzdeki 2-3 Yıl Gündemi Belirlemesi Beklenen İç ve Dış Ekonomik Gelişmeler
Bitiş
Etkinlik Bilgileri
 • -
  Tarih

  4 Mart - 28 Mart 2019 tarihleri arasında haftada üç gün.

 • -
  Saat

  18:30 - 21:30 saatleri arasında

 • -
  Eğitim Yeri

  KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü Eğitim Salonu (İMES Sanayi Sitesi C-Blok 308. Sokak No:46 Yukarı Dudullu, 34775 İstanbul)

 • -
  Ücret

  Eğitim bedeli kişi başına toplam 950 TL’dir

 • -
  Gerekli Bilgiler
  • Eğitimin verimli olması adına kontenjan 40 olarak belirlenmiştir.
  • Kontenjan dolduktan sonra kayıt alınmayacaktır.
  • Herhangi bir sebeple eğitimin gerçekleşmemesi durumunda yatırılan eğitim ücretleri katılımcılara geri ödenecektir.
  • Eğitimin sonunda katılan herkese katılım belgesi verilecektir.
  • Uygulamalı bazı eğitimler nedeniyle katılımcıların Excel yüklü olan dizüstü bilgisayar getirmesi gerekebilmektedir.
 • -
  İritbat

  Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.
  Sorularınız için irtibat: 0212 252 29 00 / 310
  E-posta: arge@iso.org.tr.tr

Kayıt

Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır. Programa katılım ücreti 950 TL’dir.

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında on-line olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.

Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.

Banka havalesi için hesap bilgileri:

Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak “Kurumsal Finans Mini MBA” yazılması gerekmektedir.

Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:

Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (arge@iso.org.tr.tr) ile tarafımıza iletmesi, ardından aşağıdaki link aracılığı ile kayıt olması gerekmektedir. On-line kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir.