Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim Mini MBA
Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim Mini MBA
20 Mayıs ve 4 Haziran 2020
Haftaiçi 2 Gün 13:00-16:30

Firmaların patron, yönetici, çalışan vb. kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleri olarak tanımlanabilecek kurumsallaşma olgusu firmalar için her daim önemli ve eskimeyen bir konudur.

Belirli bir büyüklüğe kadar kurucu ve onun kontrolü ve vizyonuyla hızlı gelişim gösteren firmalar ölçekleri arttıkça sorunlar yaşamaya başlarlar. Bu sorunlar başlangıçta ortaya çıktıkları vakit genellikle tek tek çözülürler lakin bu anlayışla uzun vadede kapsamlı ve sistematik olarak çözülmeleri mümkün değildir. Bu durum da firmaların sürekliliği, sağlıklı nesil geçişleri açısından, büyük bir sorun alanı oluşturmaktadır.

Firmaların gelişmesi, sürekliliğinin ve nesillere devrinin sağlanabilmesi için, kurumsallaşması zorunludur. Kurumsallaşma bu yönüyle, firmaların tüm süreç ve kurallarını tanımlayan ve disipline ederek sistem haline getiren bir anlayıştır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Mini MBA Programı, kurumsallaşma hususunu kapsamlı şekilde ele alarak, firmalara kurumsal yönetim ile ilgili temel vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitim programı hafta içi 2 gün – günde 2 ders, 13:00 – 16:30 saatleri arasında yürütülecektir.

Online Eğitim

Eğitmenler

Tolga Acarlı

I. Kurumsallaşma, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Tolga Acarlı

Consulta Yönetici Ortak

Tolga ACARLI, 1974 İstanbul doğumludur. Orta ve lise öğrenimi Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimine ABD’de devam etmiştir. Boston Üniversitesi’nde MBA ve MIS master eğitimimi tamamladıktan sonra danışmanlık sektöründe çalışmaya başlayan Tolga ACARLI, 20 yıla yakın süredir yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Yönetim danışmanlığı kariyerine ABD’de Deloitte’da başlayan ACARLI, 12 yıl ABD’de kaldıktan sonra 2004’de Türkiye Deloitte’a transfer olmuştur ve 2009 yılında da Consulta’ya Yönetim Danışmanlığı Yönetici Ortağı olarak katılmıştır. Danışmanlık kariyeri boyunca Amerika, Avrupa ve Türkiye’de başta perakende, hızlı tüketim ve üretim olmak üzere yeniden yapılanma, strateji, aile şirketlerinde kurumsallaşma, kurumsal gelişim gibi konularda 400’den fazla firmada danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Halit Keskin

II. Strateji Yönetimi

V. Liderlik

VIII. Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

XI. İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Halit Keskin

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim üyesidir. Prof. Dr. Keskin’ in uzmanlık alanı Yönetim ve Organizasyondur. Örgüt Teorisi, Kompleks adaptif sistemler, adaptif yönetim sistemleri, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, örgütlerde duygu yönetimi ve duygusal hafıza, Örgütlerde duygusal yetenekler, Kollektif empati, Teknoloji ve Yenilik yönetimi, teknolojik öğrenme, Ürün geliştirme takımları, Bilgi yönetimi, öğrenen örgütler konularında önemli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, örgütlerde adaptasyon yeteneği ve örgütlerin duygusal yetenekleri, teknolojik yenilik yetenekleri, teknolojik öğrenme konularında Tübitak projeleri kapsamında çalışmalar yapmıştır. Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan en prestijli “teknoloji ve inovasyon” dergilerinde çok sayıda önemli yayınlar yapmıştır. Uluslararası literatüre Kurumsal duygusal yetenekler, kurumsal duygusal hafıza, teknolojik anlamlandırma yeteneği, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, kollektif empati, örgütsel bilgelik vb. bir çok çalışmasıyla direkt olarak katkı sunmuştur. 2016 yılında Uluslararası prestiji oldukça yüksek olan Journal of Product Innovation Management dergisi tarafından bu dergide 1984-2013 arasında yayımlanan 1008 makale içinden yaptığı çalışmalar dolaysıyla “yenilik yönetimi ve örgütsel öğrenme” alanının ana akım araştırmacısı seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin’ in bilimsel çalışmalarına birçok uluslararası ödül verilmiştir. Bunlar arasında; en iyi makale ödülü, en iyi yazar ödülü, en fazla tavsiye edilen makale ödülü, mansiyon ödülü ve en fazla kaynak gösterilen makale ödülü bulunmaktadır. Prof. Dr. Keskin, 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi, 2015 yılından itibaren de TÜBA GEBİP Sosyal Bilimler Komite Üyesi ve 2017 yılında da TÜBA Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu üyesi seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin kariyer hayatında Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Prof. Dr. Keskin halen Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Yönetimden sorumlu Rektör Başdanışmanlığı, Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Keskin, Üniversite Kalite Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yürütücülüğü görevlerini de yürütmektedir.

Aykut Yalçın

III. Satış Organizasyonu ve Yönetimi

Aykut Yalçın

E-Satıs Factory

28/09/1969 yılında doğdu. ODTU Gıda Mühendisliği’ni 1994 yılında bitirdikten sonra satış sektöründe farklı sektörlerde ulusal; Superonline, ve uluslararası şirketlerde; Coca-Cola, Danone, Altra Optik - tüm satış kanallarında - Bayi Yönetimi, Zincir Mağazalar Yönetimi, Dış Ticaret, Çağrı Merkezi operasyon kurulum ve yöneticiliği - satış şefliğinden başlayarak genel satış müdürlüğü pozisyonlarında görev aldı.

Farklı sektör ve pozisyonlarda başarılarıyla, satışın ürün temelli değil, ilişki, eğitim ve tutum temelli olduğunu tecrübe etti. Koç ve Sabancı Üniversitelerinde yetenek geliştirme ve yönetici liderlik programlarında dış eğitmen olarak görev almaktadır.

Aykut Yalçın’ın müşterileri arasında Samsung, Philips, Chemetall, Apple, Caterpillar, BMW, Türk Telekom, LG, Sony, HP, KIA, Hyundai, Avea, Hedef Filo, Renault, Symantec, Vdf, Avis, Otokoç, Ekol lojistik, Tatil sepeti, Callpex, CMC gibi 200’e yakın kurum vardır.

Doç. Dr. Hanife Öztürk

IV. Şirketler Hukuku

Doç. Dr. Hanife Öztürk

Kültür Üniversitesi Tic. Hukuku Anabilm Dalı

05.12.1964 tarihinde Biga/Çanakkale’de doğdu. 1970-1978 yıllarında ilk ve ortaokulu Çan/Çanakkale’de okudu. 1981 yılında Biga Ticaret Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. 1981-1985 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudum ve birincilikle mezun oldu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1985-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladı. “Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali” başlıklı yüksek lisans tezi, kitap olarak basıldı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde doktoraya başladı. 1989-1991 yıllarında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) burslusu olarak Almanya’da bulundu. “Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Damping ve Antidamping Önlemler” başlıklı doktora tezi 1994 yılında tamamladı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999 yılında DAAD burslusu olarak Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (eski adı Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht) bilimsel çalışmalar yaptı. 2004 yılında “Tanınmış Markanın Korunması” başlıklı doçentlik tezimi verdi ve doçentlik sınavını kazandı. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli oldu ve aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2007-2011 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halihazırda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. 2012-2015 yıllarında, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bochum Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği çerçevesinde yürütülen “Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda görev aldı ve Türkçe ve Almanca olarak hazırlanan tezlerde, yüksek lisans tez danışmanlığı yaptı. Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek Lisans dersleri vermekte. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans düzeyinde şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, banka hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, haksız rekabet hukuku, ticari işletme hukuku derslerini verdi. Halihazırda şirketler hukuku dersini vermekte. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde, “Anonim Şirketler Hukuku”, “Pay Sahipleri Sözleşmesi”, “Anonim Şirkette Hisse Devri” derslerini vermekte. Banka, şirketler, sermaye piyasası, kıymetli evrak, fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile rekabet hukuku alanında hazırlanan çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Yurt dışı ve yurt içi dergi ve kitaplarda çok sayıda makale yayımlanmıştır. Bilirkişilik ve hakemlik yapmakta. Banka devirleri de dahil olmak üzere, özellikle halka açık ve kapalı şirketlerde birleşme, bölünme, hisse devri alanında faaliyet gösteren hukuk bürolarına, bu işlemlerinde hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Yekta Özözer

VI. İnovasyon'un Matematiği

Yekta Özözer

ABC Danışmanlık

1965 İzmir doğumludur. 1982 yılı ÖSS sınavında ilk 50 öğrenci arasına girerek Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girmiş, bu bölümden mezun olmuştur (BSc). British Council Bursu ile okuduğu Strathclyde Business School’dan (Glasgow) lisansüstü derecesini (MSC in Finance) almıştır.

Pratiğe dayalı uzun süreli iş tecrübesi nedeniyle kurumların birçok fonksiyonu, yöneticiliği alanlarında derin bilgiye ve bütüncül bir bakış açısına sahiptir. Profesyonel iş yaşamında en az 10-15 yıl deneyimlediği, pratiğe aktardığı bilgilerin teorik ve pratik bilgilerini aktarır.

Özgelecek Hedefi: 2 ana hedefi vardır ve yaptığı tüm çalışmalar bu hedeflere yöneliktir:

1.Türk insanımızın daha yaratıcı, yenilikçi düşünmesine, problemleri daha etkin çözmesine, ayrıca kişisel/toplumsal gelişimine somut katkılarda bulunmak.

2.Değişik disiplin ve bilim dallarındaki bilgileri farklı perspektiflerle bir araya getirerek evrenin sistemini ve yaşamın anlamını bütüncül bir şekilde daha iyi kavrayabilmek.

25 yılı aşan çalışma yaşamının çoğunda yaratıcı düşünme ve problem çözme konusunda firmalarda iç/dış eğitimcilik ve/veya danışmanlık yaparak deneyim kazanmıştır. Behçet’in Kübü, Shakira, Matriks gibi özgün bazı yöntemleri geliştirmiştir. Firmalara Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme, İnovasyon, Çatışma Yönetimi, Motivasyon ve Yöneticilik konularında eğitimler, seminerler vermekte, koçluk, danışmanlık yapmaktadır.

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

VII. Pazarlama ve Marka Yönetimi

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu; İstanbul Erkek Lisesi (1977 – 1984) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki İşletme Mühendisliği eğitimini (1984 – 1988) tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini sırasıyla İTÜ İşletme Fakültesi (1988 - 1991) ve sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Programları’ nda (1989 – 1992) tamamladı. 2000 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nden “Market Markalı Ürünler” konulu doktora tezi ile mezun olup, Doktor ünvanına hak kazandı. 20 yıl kadar turizm sektöründe çalışan Tuzcuoğlu 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Bir süre üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan Selçuk Tuzcuoğlu, üniversitenin Pazarlama Yüksek lisans Programları Koordinatörlüğü ve Kuluçka Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmekte ve şu anda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tuzcuoğlu üniversitenin BAUSEM, Coop, ApplyBAU gibi süreçlerinde de aktif olarak görev almaktadır.

Şirket ve kurum eğitimleri de veren Selçuk Tuzcuoğlu, Türkiye’nin önde gelen şirketlerine pazarlama, iletişim yönetimi, dijital pazarlama, marka yönetimi, nöropazarlama, inovasyon yönetimi, entegre pazarlama iletişimi gibi konularda eğitimler vermekte ve danışmanlık görevleri üstlenmektedir. Bankalar, sağlık kurumları ve GSM operatörleri özellikle deneyimli olduğu sektörlerdir. KOSGEB ve İstanbul Sanayi Odası gibi kurumlarla da eğitim alanında işbirliği içerisinde çalışmaktadır. alibaba.com tarafından elektronik dış ticaret konusunda sertifikalı uluslararası eğitmen olarak tanınan Tuzcuoğlu; başta Brandmap olmak üzere Türkiye’ de yayınlanan aylık ekonomi dergilerinde yazılar yazmakta, yorumları ekonomi basınında yer almaktadır.

Ergi Şener

IX. Dijitalleşme ve Dijital Strateji

Ergi Şener

Teknoloji Girişimcisi & Teknoloji ve İnovasyon Danışmanı

Türkiye'de teknoloji alanında takip edilmesi gereken 20 kişiden biri olarak gösterlen Ergi Şener, 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Mikro Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Yine aynı üniversitede Telekomünikasyon ve Yönetim alanında Sanayi Liderleri Programı çift yüksek lisans derecesini tamamlayan Ergi Şener halen İşletme alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Kariyerine 2007 yılında, Sabancı Üniversitesi'nin Yatırım Fonu, Inovent destekli New Tone Technology Solutions kurucu ve yönetici ortağı olarak başlayan Ergi Şener, sonrasında 2009-2013 yılları arasında sırasıyla Garanti Ödeme Sistemleri’nde CRM uzmanı, Turkcell'de Yeni Teknolojiler Bölümü'nde Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2013 yılında MasterCard bünyesinde Güney Doğu Avrupa İş Geliştirme ve İnovasyon Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2014 yılında Metamorfoz adlı Fintech Start-Up'ına kurucu ortak olarak katılan Ergi Şener, halen IoT, Big Data, AI gibi teknolojileri odaklı girişimlerini sürdürmektedir. Ergi Şener, kariyeri boyunca geliştirdiği ve yönettiği ürün ve servisler ile "Retail Innovation Award", "Global Telecoms Business Innovation Award", "MasterCard Europe President's Award for Innovation" ve "Payment System of the Year Award" gibi farklı ödüllere layık görülmüştür. 3 yılı aşkın, Dipnot.tv teknoloji editörlüğünü de yürüten Ergi Şener, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi MBA Programı Danışma Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, Türkiye Bankalar Birliği, Türk Telekom Akademi Eğitmeni; WeMore Strategic Disrupters teknoloji danışmanı ve Hollanda merkezli bir kuluçka merkezi olan IdeaField BV'nin yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Emel Demirtaş Göral

X. Halka İlişkiler Yönetimi

Emel Demirtaş Göral

Bilgi Üniversitesi

1996 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo/TV /Sinema bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde İletişim Bilimleri Yüksek Lisansı ve yine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde İletişim Bilimleri Doktorasını yapmıştır. Halkla İlişkiler Derneği üyesidir. (TUHID) 1999 yılında /Sokak Çocukları Sosyal Sorumluluk projesi ile “Yılın İletişimcisi Ödülü’nü almıştır. Halen Adım Adım çatısı altında çeşitli derneklerle (“Koruyucu Ailelik” ve “Hayat Sende Derneği” vb. Derneklerle Sosyal Sorumluluk çalışmaları devam etmektedir. Sektörde Leo Burnett ve Saatci&Saatchi gibi reklam ajanslarında çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra; Goldaş Kuyumculuk Sanayi ve İthalat İhracat A.Ş/ “Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü” PUMA /A.C.K Spor A.Ş / “Marketing & PR Manager” DIGITURK / “Kurumsal İletişim Müdürü” MTV Türkiye “ Kurumsal İletişim Direktörü” görevlerini yürütmüştür.

Nihan Tarmur

XII. Kurumsal Finans

Nihan Tarmur

BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007 - 2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü Muhasebe Finansman master programında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları arasında Georgetown Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamlamıştır. Bankacılığa 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği ve portföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 – 2007 yılları arasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 – 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi Satış ve Kredi Destek Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı Yapılandırılmış Ticaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak bir çalışma yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012- 2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerinde Satış ve Pazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır. 2016 yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarak Besfin’e katılan Tarmur ayrıca proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konularında uzmandır.

Program
20 May

I. Kurumsallaşma, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

20 Mayıs 2020, Çarşamba 13:00 - 14:30

Eğitmen: Tolga Acarlı, Consulta Yönetici Ortak

 • Aile Şirketlerine Bakış
 • Aile ve Şirket İlişkileri & Aile Anayasası
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim
 • Stratejik Bakış Açısı
 • İç Kontrol ve İç Denetim
 • Markalaşma
 • Gelişim Yol Haritası
20 May

II. Strateji Yönetimi

20 Mayıs 2020, Çarşamba 15:00 - 16:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Tepe Yönetim
 • Misyon ve Amaçlar
 • Dış Çevre Faktörleri
 • Kaynaklar
 • Stratejik Yönetim Araçları
21 May

III. Satış Organizasyonu ve Yönetimi

21 Mayıs 2020, Perşembe 13:00 - 14:30

Eğitmen: Aykut Yalçın, E-Satış Factory

 • Satılan İlk Şey Satıcıdır:
  • Satış İşinde Ne Değişti?
  • Kişisel Satış Felsefeniz ve Güvenlir Danışman Olmak
  • Pazarlama Açısından Müşteri Kimdir?
 • Satmaya Hazırlanın - Satış Yönetimi:
  • Satış Gücünün Büyüklüğü
  • Personel Seçimi ve Eğitimi
  • Satış Gücünün Görev Tanımları ve Hedefleri
 • Neden Satın Alıyorlar?
  • Müşteri Kazanma ve Geliştirme Tüneli
  • Müşteri İhtiyaçlarını Anlama- Değer Süreci
  • Satış Kanalları Planlama
  • Motivasyon ve Sürdürülebilirlik
21 May

IV. Şirketler Hukuku

21 Mayıs 2020, Perşembe 15:00 - 16:30

Doç. Dr. Hanife Öztürk, Kültür Üniversitesi Tic. Hukuku Anabilm Dalı

 • Şirket türleri ve kuruluşu
 • Şirket birleşmeleri, bölünme, tür değiştirme
 • Şirketler topluluğu
 • Ortakların hakları ve borçları
 • Ortaklararası Sözleşmeler
 • Pay devirleri ve pay devir sınırlamaları
 • Yöneticilerin sorumluluğu
27 May

V. Liderlik

27 Mayıs 2020, Çarşamba 13:00 - 14:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Liderlik Nedir ve Liderliğin Rolü?
 • Liderlik Teorileri
 • Duygulara Dokunan Lider
 • Duygulara Dokunmak Öğrenilebilir mi?
 • Liderlerin Duyguları Neden Önemlidir?
 • Liderlerin Duygusal Yetenekleri
 • Liderlikte Pozitif ve Negatif Duygular
27 May

VI. İnovasyon'un Matematiği

27 Mayıs 2020, Çarşamba 15:00 - 16:30

Eğitmen: Yekta Özözer, ABC Danışmanlık

 • Ar-Ge Temel Kavramları
 • İnovasyon ile İlgili Temel Kavramlar
 • İnovasyon Çeşitleri
 • İnovasyon’un Arkasındaki İtici Güçlerin Yönetimi
 • İnovasyon Yeteneğinin Sürekli İyileştirilmesi
28 May

VII. Pazarlama ve Marka Yönetimi

28 Mayıs 2020, Perşembe 13:00 - 14:30

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

 • Aile Şirketlerinde Pazarlama İletişimi' nin önemi,
 • bu tip şirketlerin müşteri ilişkileri yönetimi konusunda karşılaştıkları zorluklar,
 • KOBİ' lerin marka yaratır ve yönetirken izlemesi gereken adımlar ve
 • pazarlama bütçesi kısıtlı olan işletmelerin dijital pazarlama kanallarını kullanarak nasıl hesaplı ama etkili iletişim kampanyaları sürdürebilecekleri
28 May

VIII. Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları

28 Mayıs 2020, Perşembe 15:00 - 16:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Yönetim ve Yönetici Kavramı
 • Yönetim Süreci ve Özellikleri
 • Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Yönetsel Yetenekler
 • Yönetim Yaklaşımları
3 Haz

IX. Dijitalleşme ve Dijital Strateji

3 Haziran 2020, Çarşamba 13:00 - 14:30

Eğitmen: Ergi Şener,

 • Diijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Nedir?
 • Bir şirkette dijital strateji nasıl oluşturulmalı?
 • Dijital işletme modeli bileşenleri
 • İş modeli, müşteri deneyimi ve operasyonel süreçlerin dijitalleşmesi
 • Başarılı dijital strateji örnekleri
3 Haz

X. Halkla İlişkiler Yönetimi

3 Haziran 2020, Çarşamba 15:00 - 16:30

Eğitmen: Emel Demirtaş Göral, Bilgi Üniversitesi

 • İletişim ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Nedir?
 • Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar
 • Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
 • Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Kavramı
 • Halkla İlişkiler Teknikleri
 • Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenme Yapısı
 • Halkla İlişkiler Kampanyaları
4 Haz

XI. İnsan Kaynakları Yönetimi

4 Haziran 2020, Perşembe 13:00 - 14:30

Eğitmen: Prof. Dr. Halit Keskin, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Entegre İnsan Kaynakları Yönetimi: Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler
 • İş Analizlerinin Rolü
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Yönetimi
 • Ücret ve Ücret Yönetiminin Önemi
4 Haz

XII. Kurumsal Finans

4 Haziran 2020, Perşembe 15:00 - 16:30

Eğitmen: Nihan Tarmur, BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık

 • Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması
 • Finansal Analiz ve Bütçeleme
 • Proje ve Yatırım Değerleme Teknikleri
Bitiş
Etkinlik Bilgileri
 • -
  Tarih

  20 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında.

 • -
  Saat

  13:00 - 16:30 saatleri arasında günde iki ders

 • -
  Eğitim Yeri

  Online eğitim

 • -
  Ücret

 • -
  Gerekli Bilgiler

 • -
  İritbat

  Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.
  Sorularınız için E-posta: dkurt@iso.org.tr.tr