İSO - İyi Uygulama

Başvuru

İSO Başarı Hikayeleri çalışmamıza aşağıdaki formu doldurarak katılabilirsiniz.

Firmanızın Başarı Hikayesinde; ciro artışı, pazar payı artışı, maliyet optimizasyonu, verimlilikte artış, yeni ihracat, yeni pazara giriş, ihracatta artış, Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri (yeni ürün), sürdürülebilirlik (çevre ve yeşil ekonomi), istihdam artışı, çalışan memnuniyetinde artış, müşteri memnuniyetinde artış vb. etkilerin bulunması beklenmektedir.

Başvuru süremiz dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.