Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması

İstanbul Sanayi Odası, geleneksel olarak her yıl Türkiye'nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu belirleyerek kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında ilgiyle takip edilen araştırmamızın, 2015 yılı verileriyle gerçekleştirilecek 2016 yılı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

2015 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılabilme alt sınırı üretimden satışlarda 70 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi (E-beyanname) ile tutarlı olması gerekmektedir.

Üretimden satışları 70 milyon TL’yi aşan ve 2015 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılmak isteyen kuruluşların;

www.iso500.org.tr adresinde yer alan “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak anket bilgilerini doldurmaları ve mali mühür uygulaması ile Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname);

23 Mayıs 2016 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak e-beyannamelerini yüklemeyen firmaların değerlendirmeye alınamayacağını bilgilerinize sunar, araştırmamıza göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için:

İSO Ekonomik Araştırmalar Şubesi, Tel: 0212 252 29 00 / 184- 187, Faks: 0212 245 32 82, E-posta: iso500@iso.org.tr

İSO 500 anket girişine ulaşmak için tıklayınız.