İstanbul Sanayi Odası

"SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ İÇİN BULUŞMA NOKTASI"

A- A A+

Sanayimizin ilgili tüm kesimlerini bir araya getiren, her ölçekteki sanayi kuruluşunun faydalanabileceği bir etkinlik olmasını amaçladığımız ve teması "Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Bölgesel Üretim, Küresel Güç" olarak belirlenmiş olan "11.Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi" 19-20 Aralık 2012 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde hayata geçirilmiştir.

 

1.000'e yakın katılımcı ile gerçekleştirilen İSO 11. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi'nde ikisi konuk konuşmacı olmak üzere toplam 30 konuşmacı söz almıştır. Kongrede 5 oturum gerçekleştirilmiş, konuk konuşmacı oturumları ile beraber toplam 7 oturuma yer verilmiştir.

 

Sergi alanında ise Bilgi 13, Fikir-Proje 13, İnovasyon 11 ve Sponsorlar 17 olmak üzere toplam 54 kurum/kuruluş inovatif ürün ve projeleri ile yer almıştır.

 

Kongremizde gerçekleştirilen sunumlara soldaki menüden erişebilirsiniz. Konuşmacıların tebliğlerinin derlendiği Kongre Tebliğ kitabımız Ocak ayında yayınlanacaktır.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyor, bir sonraki Kongremizde de bir arada olabilmeyi diliyoruz.Dr. ANIL GUPTA

A- A A+
ANIL GUPTA

- Maryland Üniversitesi Küresel Strateji ve Girişimcilik Profesörü
- "China India Institute" Baş Danışmanı
- Stanford Üniversitesi ve INSEAD Strateji Profesörü

 

Strateji, küreselleşme ve gelişmekte olan pazarlar konularında dünyanın önde gelen uzmanlarından


Anil Gupta; küresel büyüme stratejilerinin değerlendirilmesi ve yeniden tasarlanması, rekabet avantajı, gelişmekte olan ekonomiler ve kurumsal inovasyon ve girişimcilik konularında dünyanın önde gelen uzmanları arasında yer almaktadır.


Prof. Gupta, çalışmalarında iş dünyasının değişen dinamikleri; yeni küresel rakipler, büyük pazarlar, maliyetlerin düşürülmesi ve küreselleşme yolunda başarılı stratejiler geliştirilmesi ile firmaların küresel varlıklarını küresel bir avantaja dönüştürebilmek için teknoloji ve inovasyona dayalı temellerini nasıl güçlendirebilecekleri konularına yeni bakış açıları getirmektedir.


Gupta ayrıca, pek çok firmanın küresel ekonomideki değişime neden hala kayıtsız kaldıklarına cevap aramakta, bu dönüşümün yol açtığı fırsatlara ve zorlayıcı koşullara değinmekte ve firma ve bireylerin küresel bir ortak akıl geliştirebilmesi için somut yöntemler önermektedir.


Anil Gupta, Çin ve Hindistan'ın yükselişini, iş dünyasının oyun kurallarını değiştiren bir unsur olarak nitelemekte, firmaların pazar ve kaynak fırsatlarını kendi endüstrilerinde küresel bir üstünlük yaratmak için nasıl kullanabileceklerine dair çalışmalar yürütmektedir.


Birçok makale ve kitabın yazarı ve editörü olan alan Gupta'nın kitapları arasında; Getting China and India Right (2009), The Quest for Global Dominance (2008), Smart Globalization (2003) ve Global Strategy and Organization (2003) bulunmaktadır.


Gupta, yeni yayımlanan "Global Strategies for Emerging Asia" (2012)  isimli son kitabında; 21. yüzyılın yeni ticaret anlayışından fayda sağlayabilmek için firmaların nasıl stratejiler geliştirebileceklerini, Asya pazarında nasıl başarılı olabileceklerini ve düşük maliyet avantajına sahip Asya firmalarına karşı nasıl bir mücadele sergileyerek galip gelebileceklerini ele almaktadır.


Maryland Üniversitesi'nde Küresel Strateji ve Girişimcilik Profesörü olan Anil Gupta, Stanford Üniversitesi ve INSEAD'da strateji alanında misafir öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.


Gupta aynı zamanda Washington merkezli araştırma ve danışmanlık kurumu olan "China India Institute"de Baş Danışman olarak da görev yapmaktadır.


Bloomberg BusinessWeek dergisinin köşe yazarlarından biri olan Profesör Gupta'nın ayrıca, The Wall Street Journal, Financial Times, The Daily Telegraph, China Daily ve Economic Times gibi dünyanın önde gelen medya organlarında yayımlanmış makaleleri de bulunmaktadır.


Araştırma ve öğretim alanında pek çok ödüle layık görülen Gupta, öğretim üyesi olarak gösterdiği olağanüstü başarılarından ötürü BusinessWeek tarafından da onurlandırılmış, Management International Review tarafından da strateji ve organizasyon alanında "Kuzey Amerika'nın önde gelen 20 Bilim İnsanı" arasında gösterilmiştir.

Prof. GEORGE YIP

A- A A+
GEORGE YIP

China Europe International Business School, China Innovation Centre Yönetim Profesörü ve Direktörü


Küresel strateji, pazarlama ve uluslararasılaşma konularında dünyanın önde gelen otoritelerinden


George Yip, yönetim inovasyonu, şirketlerin stratejik dönüşümü, uluslararası rekabetçilik ve küresel ticaret alanlarında önde gelen araştırmacılar arasında yer almaktadır.


Prof. Yip çalışmalarında; firmaların nasıl küresel bir kimlik yaratabilecekleri, insan kaynakları yaklaşımlarının yerel veya küresel boyutta mı ele alındığı ve işletmelerin birbirlerine bağlı mı yoksa bağımsız mı davrandıkları gibi konular üzerine odaklanmıştır.


George Yip ayrıca, firmaların müşterileri ile ilişkilerini, küresel bir yaklaşımla yönetmeleri gerektiğini ortaya koymakta ve bu şekilde bir müşteri ilişkileri yönetimi programı geliştirilebilmesi ve uygulanması için sistematik bir çerçeve önermektedir.


Pek çok kitabı bulunan Profesör Yip'in eserleri arasında on dile çevrilen Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competitive Advantage da bulunmaktadır. Eser, Total Global Strategy adı ile üçüncü baskısını yapmıştır. Kitabında Yip, şirketlerin karşılaştığı büyük bir zorluğa değinmektedir: Küreselleşme ve sonucunda ortaya çıkan entegre strateji ihtiyacı nasıl karşılanabilir? George Yip bu çalışmasında, "küresel firmaların her yerde bulunmaları yerine, her yerde bulunabilecek bir yetkinlikte olmalarının daha önemli olduğuna ve değerlerini yaygınlaştırmalarının, uluslararası kaynaklara ulaşabilmelerinin ve karlarını küresel ölçekte maksimize etmelerinin gerekliliğine" vurgu yapmıştır.


Yip'in diğer kitapları arasında; Managing Global Customers (2007), Asian Advantage: Key Strategies for Winning in the Asia-Pacific Region (1998), Strategies for Central and Eastern Europe (2000) ve Barriers to Entry: A Corporate Strategy Perspective (1983) bulunmaktadır. George Yip'in son kitabı, Strategic Transformation ismi ile bu yıl yayımlanmıştır.


China Europe International Business School, China Innovation Center Yönetim Profesörü ve Direktörü olan George Yip, 2008-2011 yılları arasında Erasmus Üniversitesi Rotterdam School of Business Dekanlığı görevinde de bulunmuştur. Daha önce, Cambridge Universitesi, UCLA ve Harvard Business School'da öğretim üyeliği görevi yürüten Yip, ayrıca Imperial College Business School Misafir Öğretim Üyesi ve Advanced Institute of Management Research Kıdemli Üyesi'dir. George Yip'in Cambridge Üniversitesi ekonomi bölümünden diploma ve yüksek lisans dereceleri ile Harvard Business School işletme yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunmaktadır.


Akademik kariyerinin yanı sıra George Yip'in; uluslararası ticaret, pazarlama ve strateji dallarında ABD ve İngiltere'de on iki yıllık iş deneyimi de bulunmaktadır.


Profesör Yip'in, "en iyi öğretim" ve "en iyi araştırma" dallarında ödülleri ile strateji ve pazarlama üzerine Business Strategy Review, Chief Executive, Harvard Business Review, International Marketing Review, Journal of International Management ve Management International Review gibi dünyanın önde gelen dergilerinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.