YERLİ AMA EVRENSEL, BUGÜN AMA GELECEK

14. Sanayi Kongresi

14. Sanayi Kongremizin temasını YERLİLİK üzerine kurguluyoruz.
2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştireceğimiz Kongremizi, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğiz.

YERLİ AMA EVRENSEL, BUGÜN AMA GELECEK ana temasıyla gerçekleştireceğimiz Kongremizde YERLİLİK kavramını;

  • - Dünyada korumacılık rüzgarı ve küresel rekabet gücümüzün geleceği
  • - Küresel rekabette yerli ve evrensel
  • - Markalaşma yolunda “yerli” kavramında kalite, nitelik ve katma değerin önemi
  • - Üretim ve tüketimde insan davranışları
  • - Toplumdaki yerli ve yabancı ürün algısı
  • - Ürün üretiminde olduğu gibi bilgi üretiminde de yerlilik
  • - Türkiye’nin beşeri sermaye ve teknoloji üretme yetkinlikleri
  • - Yerlileşmede küresel etkileşimin önemi, küresel gücü olan yerlileşme
  • - Bölgesel marka olmaktan küresel marka olmaya

gibi farklı boyutlarıyla psikolojik ve sosyolojik açıdan ele almayı hedefliyoruz.

ÇALIŞTAYLARIMIZ ile
“Yerlilik” temasını 4 eş zamanlı serbest kürsü çalıştayında, tüm kongre davetlilerinin katılımına açık ve katılımcıların söz alacağı interaktif bir formatta ele alıyoruz.