İstanbul Sanayi Odası

"SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ İÇİN BULUŞMA NOKTASI"

Sanayimizin ilgili tüm kesimlerini bir araya getiren, her ölçekteki sanayi kuruluşunun faydalanabileceği bir etkinlik olmasını amaçladığımız ve teması "Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Dalgaları Yöneterek Geleceği Tasarlamak" olarak belirlenmiş olan "10.Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi" 14-15 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde hayata geçirilmiştir.


1.200'e yakın katılımcı ile gerçekleştirilen İSO 10. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi'nde ikisi konuk konuşmacı olmak üzere toplam 28 konuşmacı söz almıştır.

 

Sergi alanında ise Bilgi 10, Fikir-Proje 18, İnovasyon 15 ve Sponsorlar 19 olmak üzere toplam 62 kurum/kuruluş inovatif ürün ve projeleri ile yer almıştır.

 

Kongremizde gerçekleştirilen sunumlara soldaki menüden erişebilirsiniz. Konuşmacıların tebliğlerinin derlendiği Kongre Tebliğ kitabımız Ocak ayında yayınlanacaktır.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyor, bir sonraki Kongremizde de bir arada olabilmeyi diliyoruz.


PAUL ROMER, Stanford Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü Kıdemli Üyesi

PAUL ROMER, NYU Stern School of Business Henry Kaufman Misafir Öğretim Üyesi

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden. Büyüme teorisi ve inovasyon konusunda uzman


Firmalara ve hükümetlere sermaye birikimi konusunda yeni bir bakış açısı sağlayan, “Yeni Büyüme Teorisi”nin mimarı olan Profesör Paul Romer, New York Üniversitesi Stern School of Business Henry Kaufman Misafir Öğretim Üyesi ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü Kıdemli Üyesidir.

 

Yönetim modelleri, şehirleşme ve kalkınma arasındaki etkileşim üzerine odaklanan ve kar amacı gütmeyen bir araştırma kurumunun Charter Cities’in kurucusu ve Başkanı olan Paul Romer, bu çalışması ile 2010 yılında Foreign Policy dergisinin yayınladığı “100 Küresel Düşünür” arasında yer almıştır.

 

Araştırmalarında, iktisat biliminin en eski sorularından olan “kaynakların sınırlı olduğu ve getirinin giderek azaldığı bir fiziki dünya altyapısı ile ekonomik büyümenin nasıl sürdürüleceği” konusuna odaklanmaktadır. Prof. Romer’in bu soruya yanıtı; “büyümenin yeni fikirlerin, yeni teknolojiler ve yeni kurallar halinde ortaya çıkması ile sağlanabileceği”dir. “Yeni Büyüme Teorisi” ile Romer, inovasyona dayalı büyümenin dinamiklerini ve düzenlemelerin inovasyonu ve inovasyonun yayılımını nasıl artıracağını açıklamaktadır.

 

Paul Romer ayrıca, “gerek yasaların ve gerekse sosyal-toplumsal kuralların inovasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi” konusunda da uzmandır. Gelişen ve gelişmiş ekonomilerde uygulanan kurallar arasındaki farklar ve teknoloji arasındaki ilişkileri incelemektedir. Romer, yüksek öğrenimde yeni öğrenme teknolojileri geliştiren Aplia, Inc. şirketinin de kurucusudur.

 

Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörlüğü görevi esnasında Öğretim Üyeliği Onur Ödülü alan Paul Romer, “Yeni Büyüme Teorisi” çalışması ile ekonomi alanında kaydettiği olağanüstü başarı ve toplumsal gelişmeye sağlamış olduğu katkılardan ötürü Horst Claus Recktenwald Ekonomi Ödülü’ne de layık görülmüştür.

AMAR BHIDÉ, Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu Öğretim Üyesi

AMAR BHIDÉ, Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu Öğretim Üyesi

Globalleşen dünyada refah seviyesinin artırılmasında inovasyonun ve girişimciliğin rolü üzerine dünyanın önde gelen otoritelerinden


İnovasyon, girişimcilik ve iş stratejisi alanında önde gelen otoritelerden olan Amar Bhidé, liderlik ve yeni fikirler çerçevesinde iş kurma ve iş geliştirme süreci üzerine birçok kitabın yazarıdır. Amar Bhidé çalışma ve eserlerinde, yeni bir iş kurmanın ve yeni bir iş fikri ile mevcut firma bünyesinden yeni bir işletme yaratmanın başarı yollarını ortaya koyan çok değerli tavsiyelerde bulunmaktadır.


Amar Bhidé; girişimcilik kavramının daha anlaşılabilir olması yolunda yürüttüğü çalışmaları ve yıllar süren derinlikli araştırmalar sonucunda iş ve ekonomi dünyasının çağdaş teorilerini aynı potada eritmekte ve yüzlerce başarılı girişimin incelenmesine dayanan örnek iş modelleri konusunda yeni ve etkili bir bakış sunmaktadır.


Bhidé’nin “The Origin and Evaluation of New Business” isimli kitabı, derin ve temel bir araştırmanın ürünü olarak girişimcilere yönelik çok önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Kitabında Bhidé; “girişimcilikte başarının sırları, girişim sermayelerinin rolü” gibi konular üzerinde durmaktadır.


Profesör Bhidé’nin “The Venturesome Economy: How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World” kitabıise, çağımızda giderek daha cesur bir kimlik kazanan tüketicilere, girişimcilere ve satış ve pazarlama ağı çalışanlarına yönelik olarak, benzersiz ve gerçekçi bir perspektifle global ekonomide zenginleşmenin somut yöntemini ele almaktadır. Çalışma, The Economist dergisi tarafından 2008 yılının en iyi kitapları arasında gösterilmiştir.


Yeni kitabı olan “A Call for Judgement: Sensible Finance for a Dynamic Economy” de ise Amar Bhidé, geçersiz teorilerin ve isabetsiz düzenlemelerin reel ekonomi ve finans arasında nasıl tehlikeli bir ayrışmaya yol açtığına değinmektedir.


Amar Bhidé’nin “finans” ve “girişimcilik stratejileri” üzerine, The Wall Street Journal, The New York Times, BusinessWeek, Forbes, The Financial Times, The LA Times gibi gazete ve dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır.


Kolombiya Üniversitesi’nde İşletme Profesörü olarak görev yapmış ve şu anda Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’nde profesör olan Amar Bhidé, “Kapitalizm ve Toplum Merkezi”nin üyesi ve Merkezin aynı adlı günlük gazetesinin kurucusu ve editörüdür.

 

Bir dönem Harvard ve Chicago Üniversitelerinde de öğretim üyeliği yapan ve Dış İlişkiler Konseyi ve Kraliyet Sanat Topluluğu üyesi de olan Profesör Bhidé, 1987 borsa krizinin araştırılması ile ilgili faaliyet gösteren Brady Komisyonu’nda da görev almıştır.