Hakan Çoban

Müdür

Meltem Arıoğlu

Uzman

Didem Kurt

Uzman Yardımcısı

Sinem Kovancı

Uzman

Çağla Altıntaş

Uzman Yardımcısı

Abdülkerim Çakmak

Uzman Yardımcısı

Sanayimizin güçlenmesi ve rekabet gücünün gelişmesi hedefi ile gerçekleştirilen "İSO Sanayi Kongreleri" ile sanayi ve ekonomide yaşanan küresel gelişmeler ışığında, Türk sanayisi açısından geleceğe dönük beklentiler ve başarı için stratejiler ele alınmaktadır. Eğitim ve Çalışma Hayatı Şubesi, İSO Sanayi Kongrelerinin Program Komitesi ve organizasyon çalışmalarını yürütür.

İSO Akademi çatısı altında verilecek olan tüm eğitim konularına ilişkin planlamaları, organizasyonları ve diğer tüm işlemleri yapar.

Ülke sanayinin rekabet gücünü geliştirecek ve sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkı verecek mesleki eğitim çalışmalarının tümü ile Meslek Liseleriyle yürütülecek olan tüm işbirliği süreçlerini yürütür.

Sağlıklı bir çalışma hayatı iklimi oluşturabilmesi için ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile gerekli mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütür, eğitimler düzenler, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülüklere ilişkin üyelerimiz i bilgilendirir, yaşanan sorunların çözümü noktasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde girişimde bulunur. Bu alanda eğitimler düzenler.

Firmalarımızın kurumsal bir yapı ve süreçlere sahip olabilmesi için, aile anayasası ve yeni neslin yönetime hazırlanması gibi alanlarda danışmanlık, eğitim, organizasyon ve işbirliği çalışmaları yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Sanayimizin güçlenmesi ve rekabet gücünün gelişmesi hedefi ile gerçekleştirilen "İSO Sanayi Kongreleri" ile sanayi ve ekonomide yaşanan küresel gelişmeler ışığında, Türk sanayisi açısından geleceğe dönük beklentiler ve başarı için stratejiler ele alınmaktadır. Eğitim ve Çalışma Hayatı Şubesi, İSO Sanayi Kongrelerinin Program Komitesi ve organizasyon çalışmalarını yürütür.

İSO Akademi çatısı altında verilecek olan tüm eğitim konularına ilişkin planlamaları, organizasyonları ve diğer tüm işlemleri yapar.

Ülke sanayinin rekabet gücünü geliştirecek ve sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkı verecek mesleki eğitim çalışmalarının tümü ile Meslek Liseleriyle yürütülecek olan tüm işbirliği süreçlerini yürütür.

Sağlıklı bir çalışma hayatı iklimi oluşturabilmesi için ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile gerekli mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütür, eğitimler düzenler, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülüklere ilişkin üyelerimiz i bilgilendirir, yaşanan sorunların çözümü noktasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde girişimde bulunur. Bu alanda eğitimler düzenler.

Firmalarımızın kurumsal bir yapı ve süreçlere sahip olabilmesi için, aile anayasası ve yeni neslin yönetime hazırlanması gibi alanlarda danışmanlık, eğitim, organizasyon ve işbirliği çalışmaları yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.