Dr. Nesrin Akçay Eriçok

Müdür

Muhittin İlhan Uz

Uzman

Zehra Ter Temür

Uzman

Ekonomik Araştırmalar Şubesi, sanayicilerimizi bilgilendirmek amacıyla Türk sanayisi ve Türk ekonomisi ile ilgili konularda çeşitli araştırmalar yapar, bu araştırmalardan elde edilen bulguları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşır. Böylece Türk sanayisi ve Türk ekonomisi ile ilgili gündemin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Ekonomik gelişmelerin son derece önemli olduğu günümüzde başta sanayiciler olmak üzere çeşitli kitlelere bilgi akışını sağlamak amacıyla global makroekonomik gelişmelerin ve Türkiye’ye etkilerinin yanı sıra ulusal ekonomideki gelişmelerin geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiği çeşitli araştırmalar gerçekleştirir. Bu araştırmalar arasında İSO’nun en önemli marka değeri olan ve sanayi sektörünün aynası olarak değerlendirilen “Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışmaları ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bunun dışında makroekonomik araştırmalar, sektörel araştırmalar, istihdam/sosyal politika alanındaki araştırmalar gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapar. Bu araştırmalar ile Türk sanayisi ve ekonomisinin gelişimi takip edilmeye çalışılmakta, öngörü ve politika önerileriyle geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkıda bulunulmaktadır. Güncel, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak amacıyla geniş bir bakış açısıyla hazırlanan bu araştırmalar, kullanıcıların ekonomi gündemini kolayca takip edebilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Ekonomik Araştırmalar Şubesi, sanayicilerimizi bilgilendirmek amacıyla Türk sanayisi ve Türk ekonomisi ile ilgili konularda çeşitli araştırmalar yapar, bu araştırmalardan elde edilen bulguları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşır. Böylece Türk sanayisi ve Türk ekonomisi ile ilgili gündemin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Ekonomik gelişmelerin son derece önemli olduğu günümüzde başta sanayiciler olmak üzere çeşitli kitlelere bilgi akışını sağlamak amacıyla global makroekonomik gelişmelerin ve Türkiye’ye etkilerinin yanı sıra ulusal ekonomideki gelişmelerin geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiği çeşitli araştırmalar gerçekleştirir. Bu araştırmalar arasında İSO’nun en önemli marka değeri olan ve sanayi sektörünün aynası olarak değerlendirilen “Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışmaları ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bunun dışında makroekonomik araştırmalar, sektörel araştırmalar, istihdam/sosyal politika alanındaki araştırmalar gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapar. Bu araştırmalar ile Türk sanayisi ve ekonomisinin gelişimi takip edilmeye çalışılmakta, öngörü ve politika önerileriyle geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkıda bulunulmaktadır. Güncel, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak amacıyla geniş bir bakış açısıyla hazırlanan bu araştırmalar, kullanıcıların ekonomi gündemini kolayca takip edebilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.