Burçin Değirmencioğlu

Müdür

Hakan Çoban

Müdür Yardımcısı

Eda Çığ

Mühendis

Cemile Köseler

Mühendis

Emrah Erkin Bilaloğlu

Uzman Yardımcısı

Sinem Kovancı

Uzman

Çağla Altıntaş

Uzman Yardımcısı

Abdülkerim Çakmak

Uzman Yardımcısı

Gamze Belek

Uzman Yardımcısı

Endüstriyel Strateji Şubesi, İSO üyelerinin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon, sanayi-üniversite işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, eğitim ve finansman alanlarında üretilen rafine bilgiye çabuk, etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi ve bu yolla Türk sanayiinin rekabet edebilirliğinin arttırılması amacıyla farklı alanlarda hizmetler geliştirmektedir.

Sanayimizin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme yetkinliklerini artırmak, İstanbul’da inovasyon ikliminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanan projeler geliştirir, ulusal ve uluslararası Ar-Ge destekleri, teknoloji ve inovasyon yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında eğitimler düzenler, yayınlar hazırlar. Bu çerçevede, "Uluslararası Teknolojik İşbirlikleri", "Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon Eğitimleri", "AB Ar-Ge Programları", "İSO İnovasyon Ödülleri", "İnovasyon Yönetimi Öz-Değerlendirme", "Ulusal Ar-Ge Destekleri" alanında çalışmalar yürütmektedir. Firmaların inovasyon yetkinliğini geliştirmek üzere "İSO İnovasyon Ödülleri" sürecini uygular.

Üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirliklerinin oluşturulması ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olunması yolunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Üniversite-sanayi işbirliği alanında politika ve stratejiler geliştirmekte ve işbirliklerinin daha işlevsel hale getirilmesi için politika önerilerinde bulunmakta ve gerekli iletişim ve uygulama platformlarını oluşturarak yönetmektedir.

Sanayimizin güçlenmesi ve rekabet gücünün gelişmesi hedefi ile gerçekleştirilen "İSO Sanayi Kongreleri" ile sanayi ve ekonomide yaşanan küresel gelişmeler ışığında, Türk sanayisi açısından geleceğe dönük beklentiler ve başarı için stratejiler ele alınmaktadır. İSO Sanayi Kongrelerinin Program Komitesi ve organizasyon çalışmalarını yürütür.

Sanayide yaşanan finansman sorunlarının çözümüne yönelik politika önerileri hazırlar, sanayinin özellikle alternatif finans araçlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak eğitim ve proje çalışmaları yapar. Sanayinin yetişmiş iş gücü ihtiyacı doğrultusunda meslek eğitim odaklı çalışma ve projeler yürütür. Odanın mevcut hizmetlerini geliştirmeye, yeni ürün ve hizmet oluşturmasına yönelik projeler geliştirir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Endüstriyel Strateji Şubesi, İSO üyelerinin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon, sanayi-üniversite işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, eğitim ve finansman alanlarında üretilen rafine bilgiye çabuk, etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi ve bu yolla Türk sanayiinin rekabet edebilirliğinin arttırılması amacıyla farklı alanlarda hizmetler geliştirmektedir.

Sanayimizin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme yetkinliklerini artırmak, İstanbul’da inovasyon ikliminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanan projeler geliştirir, ulusal ve uluslararası Ar-Ge destekleri, teknoloji ve inovasyon yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında eğitimler düzenler, yayınlar hazırlar. Bu çerçevede, "Uluslararası Teknolojik İşbirlikleri", "Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon Eğitimleri", "AB Ar-Ge Programları", "İSO İnovasyon Ödülleri", "İnovasyon Yönetimi Öz-Değerlendirme", "Ulusal Ar-Ge Destekleri" alanında çalışmalar yürütmektedir. Firmaların inovasyon yetkinliğini geliştirmek üzere "İSO İnovasyon Ödülleri" sürecini uygular.

Üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirliklerinin oluşturulması ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olunması yolunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Üniversite-sanayi işbirliği alanında politika ve stratejiler geliştirmekte ve işbirliklerinin daha işlevsel hale getirilmesi için politika önerilerinde bulunmakta ve gerekli iletişim ve uygulama platformlarını oluşturarak yönetmektedir.

Sanayimizin güçlenmesi ve rekabet gücünün gelişmesi hedefi ile gerçekleştirilen "İSO Sanayi Kongreleri" ile sanayi ve ekonomide yaşanan küresel gelişmeler ışığında, Türk sanayisi açısından geleceğe dönük beklentiler ve başarı için stratejiler ele alınmaktadır. İSO Sanayi Kongrelerinin Program Komitesi ve organizasyon çalışmalarını yürütür.

Sanayide yaşanan finansman sorunlarının çözümüne yönelik politika önerileri hazırlar, sanayinin özellikle alternatif finans araçlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak eğitim ve proje çalışmaları yapar. Sanayinin yetişmiş iş gücü ihtiyacı doğrultusunda meslek eğitim odaklı çalışma ve projeler yürütür. Odanın mevcut hizmetlerini geliştirmeye, yeni ürün ve hizmet oluşturmasına yönelik projeler geliştirir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.