Ufuk Koç

Uzman

Nurşah Aksu

Uzman

İbrahim Güven

Uzman Yardımcısı

İSO’nun iş dünyasına yönelik faaliyet gösteren STK’lar ile ilişkilerini geliştirir ve işbirliği alanlarını belirler, İSO’nın görev alanına giren kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini geliştirir, Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar planlar ve gerçekleştirir, Üyelerle Yönetim Kurulunu buluşturmaya yönelik bölgesel toplantılar organize eder, Üyelerin karşılaştıkları sorunları tespit edip Yönetim Kurulu gündemine taşımaya yönelik araştırmalar yapar,

Üye bilgi bankasını oluşturur, Üye bilgilerinin güncellenmesi ve zenginleştirilmesi için çalışmalar yürütür,  Sanayicilerin yoğun olarak bulunduğu “OSB” ve “Sanayi Siteleri” ile ilgili özel projeler gerçekleştirir ve ortak organizasyonlar planlar, İSO’nın tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirir, Seçim çalışmalarını organize eder, Üyelere yönelik indirim çalışmaları yapar, Üyelerle interaktif iletişimi güçlendirmek için çalışmalar planlar, İSO hizmetlerinin üyeler nezdinde bilinirliğini artırmak amacıyla tanıtıcı çalışmalar yapar, Üyelerin yeni gelişmelerden haberdar olması için duyuru ve sirküler yayınlar, İSO Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili çalışmalar belirler ve yürütür, Üyelerin katılabileceği sosyal aktiviteler planlar ve yürütür, Üyelerin “özel başarılarını” tespit ederek “SANAYİ” dergisinde yayınlatmak yönünde çalışmalar yapar ve Üyelere yönelik Vize çalışmaları gerçekleştirir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İSO’nun iş dünyasına yönelik faaliyet gösteren STK’lar ile ilişkilerini geliştirir ve işbirliği alanlarını belirler, İSO’nın görev alanına giren kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini geliştirir, Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar planlar ve gerçekleştirir, Üyelerle Yönetim Kurulunu buluşturmaya yönelik bölgesel toplantılar organize eder, Üyelerin karşılaştıkları sorunları tespit edip Yönetim Kurulu gündemine taşımaya yönelik araştırmalar yapar,

Üye bilgi bankasını oluşturur, Üye bilgilerinin güncellenmesi ve zenginleştirilmesi için çalışmalar yürütür,  Sanayicilerin yoğun olarak bulunduğu “OSB” ve “Sanayi Siteleri” ile ilgili özel projeler gerçekleştirir ve ortak organizasyonlar planlar, İSO’nın tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirir, Seçim çalışmalarını organize eder, Üyelere yönelik indirim çalışmaları yapar, Üyelerle interaktif iletişimi güçlendirmek için çalışmalar planlar, İSO hizmetlerinin üyeler nezdinde bilinirliğini artırmak amacıyla tanıtıcı çalışmalar yapar, Üyelerin yeni gelişmelerden haberdar olması için duyuru ve sirküler yayınlar, İSO Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili çalışmalar belirler ve yürütür, Üyelerin katılabileceği sosyal aktiviteler planlar ve yürütür, Üyelerin “özel başarılarını” tespit ederek “SANAYİ” dergisinde yayınlatmak yönünde çalışmalar yapar ve Üyelere yönelik Vize çalışmaları gerçekleştirir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.