İstanbul Sanayi Odası - Gündem Konuları
10.06.2019 Ata Karnesi İle Yurtdışı Fuarlarda Sergilenmek Üzere Geçici İhracatı Yapılan Ürünlerin Nakliye Bedeli

21. Grup Meslek Komitemizin 10 Haziran 2019  tarih ve 06/09 sayılı re’sen kararında; yurtdışı fuarlarda ATA karnesi ile sergi amaçlı çıkartılan ürünlerin giriş ve çıkışlarında ödenen nakliye bedellerinin firmalara büyük bir külfet oluşturduğu, ATA karnesi ile fuarlarda sergilenmek üzere yurtdışına çıkartılan ürünlerin nakliye bedelinin %80’nin navlun destekleri kapsamına alınması yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

04.03.2019 Kıymetli Kürk Kullanılan Tüm Özel Faturaların DİİB Taahhüdüne Sayılması

21. Grup Meslek Komitemizin 04 Mart 2019 tarih ve 03/04 sayılı re’sen kararında, kıymetli kürklerin aksesuar olarak kullanıldığı; polyester kumaş, örme triko kumaş ve yün kaşmir kumaştan yapılmış ürünlerin ihracatında tüm özel faturaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüdüne sayılması yönünde 2003/3 sayılı Tebliğ’de değişikliğe gidilmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

04.03.2019 KEP Sisteminde Değişiklik Talebi

21. Grup Meslek Komitemizin 04 Mart 2019 tarih ve 03/03 sayılı re’sen kararında;  01.04.2018 tarihinden itibaren tüm müracaatların KEP üzerinden elektronik olarak yapılmasının zorunlu hale geldiği, elden evrak tesliminin iptal edildiği ve sadece KEP sistemine bağlı kalarak müracaat zorunluluğunun getirildiği ve Bakanlığın KEP’e geçiş tarihi itibariyle başvuruları evrak kayıt sistemine giriş yapıldığı tarih olarak esas aldığı, giriş ve kayıt tarihleri arasındaki bu fark nedeniyle firmaların destek başvurularının reddine yol açtığı, KEP sisteminde başvuru dosyalarının gönderim tarihinin başvuru tarihi olarak kabul edilmesi yönünde ilgili Bakanlık nezdinde başvuru yapılması talep edilmektedir  

Koni ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

05.11.2018 Aracı İhracatçı İle Yapılan İhracatlar

21. Grup Meslek Komitemizin 05 Kasım 2018 tarih ve 08/24 sayılı re’sen kararında; Gümrük Yönetmeliği’nin (RG:07.10.2009-27369 Mükerrer Sayı) 24/2’nci maddesinde “Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılması durumunda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarlarından dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da imalatçı kişinin ihracatı olarak kabul edilir ve imalatçı kişinin başvurusunda dikkate alınır.” ibaresinin bulunduğu  belirtilmiştir.  

İlgili yönetmeliğin 24/2’nci maddesine; Dış Ticaret Statüsünü kaybetmiş olan firmalar üzerinden halen Aracı İhracatçı olarak ihraç kayıtlı mal teslim eden firmaların Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alabilmesi ve/veya Dış Ticaret Statüsünün yitirilmesi durumunda ihracatların performansa saydırılabilmesi için, “Aracı İhracatçı ile yapılan ihracatlar………dahil” ifadesinin eklenmesi yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

01.10.2018 Deri-Kürk Konfeksiyon Ürünlerinde Meydana Genel Sektörel Fire Oranları

21. Grup Meslek Komitemizin 01 Ekim 2018 tarih ve 07/23 sayılı re’sen kararında; deri-kürk konfeksiyon ürünlerinde meydana gelen genel mahiyetli sektörel fire oranları ile ilgili Odamızca bir çalışma yapılması yönündeki talebi çerçevesinde Odamızca düzenlenecek ekspertiz raporlarında aşağıda yer alan fire oranları referans alınacaktır.

Deri-Kürk Konfeksiyon Ürünlerinde Sektörel Fire Oranları

16.07.2018 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Ham ve İşlenmiş Derinin Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Ölçü Birimi Değişikliği

21. Grup Meslek Komitemizin 16 Temmuz 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ham ve işlenmiş deri ithalatı yapan üyelerimizden Odamıza ulaşan bilgiler, 13 Mayıs 2015 tarihli Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Mamullerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 5. maddesi “e” bendi uyarınca ikinci ölçü birimi olan kilogram (kg) değerinin işlenmesi halinde sorun yaşandığı yönündedir.

Sektör temsilcilerinden aktarılan bilgi; 01.01.2018 tarihinden önce tek ölçü biriminde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapama işlemleri sırasında hammadde-sarfiyat uyumu hesaplamalarında eksik ihracat gözüktüğü, ikinci birim olmadığından gerçekleşen değerlerden de belge revize edilemediği ve belgenin müeyyideli (cezalı) kapatılması söz konusu olduğu görülmektedir.   

01.01.2018 tarihinden sonra iki birimli düzenlenen belgeler de ise, özellikle Özel Fatura ve Tax Free faturalar ile yapılan ihracatlarda kg’ler doğru tespit edilemediğinden sisteme fatura bilgileri girilirken sadece adet giysi girildiği ve burada da kg’ler doğru olmadığından manuel olarak girilen kg’ler için gerçekleşenlerden revizede ikinci birimde eksik ihracat çıktığı yönündedir.

Bu çerçevede, yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, söz konusu Genelgenin sektörün ihtiyaçları ve katkısı çerçevesinde yeniden kurgulanmasını ve 01.01.2018’den önce düzenlenen belgelerde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Raporuna istinaden eksik ihracat olmadığının teyit edilmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

07.05.2018 21. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.
  • Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nden intikal eden yazı çerçevesinde; Rusya Federasyonunda gerçekleştirilen fuar katılımlarında, firmaların sergi ürünleri ile beraber havayolu seyahatinin akabinde Rusya'nın çeşitli gümrük noktalarında standart ve olağan dışı prosedürlere tabi tutulması kaynaklı sorunların tekrar yaşanmaması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Odamızca yazılı başvuru yapılmıştır.