06.01.2020 İhracatta Navlun Teşvikleri Uygulaması

21. Grup Meslek Komitemizin 06 Ocak 2020 tarih ve 01/02 sayılı re’sen kararında; ihracatı arttırmak ve ihracatçı firmaların yeni pazarlara girmesini teşvik etmek amacıyla, 2016/6 Sayılı İhracatta Navlun Teşvikleri Hakkındaki Genelge ile özellikle Afrika kıtası ve Akdeniz’e komşu olan ülkelere gemi ile GTİP bazlı yapılan ihracatlarda kilo başına verilen navlun teşviklerinin 31.12.2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle sonlandırıldığı, ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefine daha kolay ulaşabilmesi ve ihracatçılarımızı teşvik etmek amacıyla bu uygulamanın 2020 yılı içinde tekrar yürürlüğe girmesi yönünde Odamızca başvuru yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

06.01.2020 Yurtdışı Fuar Destekleri Kapsamında Hedef Ülke Listesine Kanada’nın İlave Edilmesi

21. Grup Meslek Komitemizin 06 Ocak 2020 tarih ve 01/01 sayılı re’sen kararında; yurtdışı fuar destekleri kapsamında 2020-2021 yıllarında 20 puan ilave destek sağlanacak hedef ülkeler listesine Kanada'nın da ilave edilmesi yönünde Odamızca başvuru yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

16.12.2019 Mikro İhracat Faaliyetleri

21. Grup Meslek Komitemizin 16 Aralık 2019 tarih ve 12/22 sayılı re’sen kararında; mikro ihracatların hava kargo taşımacılığı ile yapılabildiği, karayolu ile yapılan ihracatların da mikro ihracat sayılabilmesi ile KOBİ’lerin uygun maliyetle hızlı sevkiyat kabiliyetini arttırarak ihracatlarına olumlu katkı sağlayacağı, ayrıca mikro ihracat beyannamelerinin sadece KDV iadesinde kullanıldığı, ilgili beyannamelerin kullanım alanının genişletilmesine yönelik Komitemiz önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

04.11.2019 Dahilde İşleme izin Belgesi’nde Süre Uzatımı

21. Grup Meslek Komitemizin 4 Kasım 2019 tarih ve 11/16 sayılı re’sen kararında; sektörde faaliyette olan firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) süreleri ile ilgili sıkıntılar yaşadığı, 2019/1 sayılı tebliğ ile D.İ.İ.B. için orijinal sürenin yarısı kadar ilgili Bakanlıkça uzatma hakkı verildiği, ancak bu sürenin yetersiz olduğu, firmaların yaşamış olduğu mali sıkıntıları önlemek amacıyla D.İ.İ.B. sürelerinin birer yıl arayla tekrar uzatılması yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

04.11.2019 Atatürk Havalimanı’nda İhracat Muayene ve Tescil İşlemleri

21. Grup Meslek Komitemizin 4 Kasım 2019 tarih ve 11/18 sayılı re’sen kararında; kargo firmalarının iki yıl daha Atatürk Havalimanı’ndan sevkiyatlara devam edeceği ancak Atatürk Havalimanı’ndan yapılan uçak sevkiyatlarının gümrük işlemlerinin 5.4.2019 tarihi itibariyle yapılamadığı, sektördeki firmaların Gümrük Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuruda Atatürk Havalimanı’ndan kargo firmalarının mamul yüklemelerinin yapıldığı ancak 61 Seri No’lu Tebliğe istinaden özel faturalı ihracat yetkisinin kaldırıldığı, bu nedenle ihracat muayene ve tescil işlemlerinin yapılamadığı, firmaların Atatürk Havalimanı’ndan istifade edebilmesi için ihracat işlemlerinin (61 Seri No’lu Tebliğe göre) sorunsuz bir şekilde tescil edilmesi için İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

22.09.2019 21. Grup Meslek Komitesi Üyeleri Sektörel İncelemeler İçin Güney Kore’yi Ziyaret Etti

İstanbul Sanayi Odası organizasyonunda, 22-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Güney Kore’nin başkenti Seul şehrine yönelik, deri ve kürk giyim sanayii sektörel ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirildi. İSO Meclis Üyesi ve 21. Grup Deri, Kürk Giyim ve Aksesuarları Sanayii Meslek Komitesi Üyesi İbrahim Aydoğan başkanlığındaki heyete 12 firmadan 19 kişi katıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

16.09.2019 İhracat Beyanında Kağıtsız Beyanname Ücretleri

21. Grup Meslek Komitemizin 16 Eylül 2019 tarih ve 09/13 sayılı re’sen kararında; hızla değişen dünyada dijitalleşmenin giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı, buna en iyi uyum sağlayan devlet kurumlarının başında Ticaret Bakanlığı’nın geldiği, 20.08.2019 tarihinden itibaren kullanıma giren ihracat beyanında kağıtsız ortama geçişin günümüz koşullarına uygun en güzel örneklerinden olduğu,

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/1 sayılı Genelgesi uyarınca, kağıt ortamda gümrük idaresine beyanda bulunan şirketler 4’lü beyanname başına 2,5 TL, 8’li beyanname başına 3,8 TL ücret ödeyerek işlemlerini gerçekleştirebildiği, kağıtsız beyannameye geçişinde ise ihracat beyannamesi 5 TL alındığı, yakında geçilmesi planlanan ithalat beyannamesi için 7 TL alınmasının planlandığı,

Eski sistemde doküman, baskı, dağıtım ve depolama maliyetleri oluşması ve bu maliyetlerin karşılanması için ihracat için kullanılabilen 2,5 TL ikin her şeyin elektronik ortamda tutulduğu kağıtsız beyannamede %100 fiyat artışı ile 5 TL alındığı,

İhracatçı firmalarımız bir yandan pazar arttırmaya ve maliyetlerini azaltmaya çalışırken hem kağıdı ortadan kald��rmak hem de %100 zamlı beyanname kullanımı ile firmalarımız için ek maliyet oluştuğu, bu çerçevede kağıtsız ortamda oluşturulan beyannameler için herhangi bir ücret alınmaması yönünde Odamızın Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuru yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

16.09.2019 Eximbank İşlemlerinde Islak İmzalı Beyanname Talebi

21. Grup Meslek Komitemizin 16 Eylül 2019 tarih ve 09/14 sayılı re’sen kararında; İhracatta Dijital Gümrük Projesi kapsamında 20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamelerinin kağıt çıktı olarak verilmediği, önceden kağıt beyanname formunda bazı kurum ve bankalara sunulan belgeler söz konusu tarih itibari ile kağıt belge olarak sunulmadığı,

Türk Eximbank’ın eski uygulamalar çerçevesinde hala banka ile yapılan kredi işlemlerinde; ıslak imzalı kağıt beyanname talep edildiği, bu nedenle ihracatçı firmaların zor durumda kaldığı ve mağduriyet yaşadığı belirtilerek, Türk Eximbank ve diğer bankalarda yaşanan sorunun çözümü için Odamızca ilgili Kurumlar nezdinde başvuru yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili Türk Eximbank’a yazılı başvuru yapılmıştır.

10.06.2019 Ata Karnesi İle Yurtdışı Fuarlarda Sergilenmek Üzere Geçici İhracatı Yapılan Ürünlerin Nakliye Bedeli

21. Grup Meslek Komitemizin 10 Haziran 2019 tarih ve 06/09 sayılı re’sen kararında; yurtdışı fuarlarda ATA karnesi ile sergi amaçlı çıkartılan ürünlerin giriş ve çıkışlarında ödenen nakliye bedellerinin firmalara büyük bir külfet oluşturduğu, ATA karnesi ile fuarlarda sergilenmek üzere yurtdışına çıkartılan ürünlerin nakliye bedelinin %80’nin navlun destekleri kapsamına alınması yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

04.03.2019 Kıymetli Kürk Kullanılan Tüm Özel Faturaların DİİB Taahhüdüne Sayılması

21. Grup Meslek Komitemizin 04 Mart 2019 tarih ve 03/04 sayılı re’sen kararında, kıymetli kürklerin aksesuar olarak kullanıldığı; polyester kumaş, örme triko kumaş ve yün kaşmir kumaştan yapılmış ürünlerin ihracatında tüm özel faturaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüdüne sayılması yönünde 2003/3 sayılı Tebliğ’de değişikliğe gidilmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

04.03.2019 KEP Sisteminde Değişiklik Talebi

21. Grup Meslek Komitemizin 04 Mart 2019 tarih ve 03/03 sayılı re’sen kararında; 01.04.2018 tarihinden itibaren tüm müracaatların KEP üzerinden elektronik olarak yapılmasının zorunlu hale geldiği, elden evrak tesliminin iptal edildiği ve sadece KEP sistemine bağlı kalarak müracaat zorunluluğunun getirildiği ve Bakanlığın KEP’e geçiş tarihi itibariyle başvuruları evrak kayıt sistemine giriş yapıldığı tarih olarak esas aldığı, giriş ve kayıt tarihleri arasındaki bu fark nedeniyle firmaların destek başvurularının reddine yol açtığı, KEP sisteminde başvuru dosyalarının gönderim tarihinin başvuru tarihi olarak kabul edilmesi yönünde ilgili Bakanlık nezdinde başvuru yapılması talep edilmektedir

Koni ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

05.11.2018 Aracı İhracatçı İle Yapılan İhracatlar

21. Grup Meslek Komitemizin 05 Kasım 2018 tarih ve 08/24 sayılı re’sen kararında; Gümrük Yönetmeliği’nin (RG:07.10.2009-27369 Mükerrer Sayı) 24/2’nci maddesinde “Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılması durumunda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarlarından dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da imalatçı kişinin ihracatı olarak kabul edilir ve imalatçı kişinin başvurusunda dikkate alınır.” ibaresinin bulunduğu belirtilmiştir.

İlgili yönetmeliğin 24/2’nci maddesine; Dış Ticaret Statüsünü kaybetmiş olan firmalar üzerinden halen Aracı İhracatçı olarak ihraç kayıtlı mal teslim eden firmaların Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alabilmesi ve/veya Dış Ticaret Statüsünün yitirilmesi durumunda ihracatların performansa saydırılabilmesi için, “Aracı İhracatçı ile yapılan ihracatlar………dahil” ifadesinin eklenmesi yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

01.10.2018 Deri-Kürk Konfeksiyon Ürünlerinde Meydana Genel Sektörel Fire Oranları

21. Grup Meslek Komitemizin 01 Ekim 2018 tarih ve 07/23 sayılı re’sen kararında; deri-kürk konfeksiyon ürünlerinde meydana gelen genel mahiyetli sektörel fire oranları ile ilgili Odamızca bir çalışma yapılması yönündeki talebi çerçevesinde Odamızca düzenlenecek ekspertiz raporlarında aşağıda yer alan fire oranları referans alınacaktır.

Deri-Kürk Konfeksiyon Ürünlerinde Sektörel Fire Oranları

16.07.2018 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Ham ve İşlenmiş Derinin Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Ölçü Birimi Değişikliği

21. Grup Meslek Komitemizin 16 Temmuz 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ham ve işlenmiş deri ithalatı yapan üyelerimizden Odamıza ulaşan bilgiler, 13 Mayıs 2015 tarihli Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Mamullerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 5. maddesi “e” bendi uyarınca ikinci ölçü birimi olan kilogram (kg) değerinin işlenmesi halinde sorun yaşandığı yönündedir.

Sektör temsilcilerinden aktarılan bilgi; 01.01.2018 tarihinden önce tek ölçü biriminde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapama işlemleri sırasında hammadde-sarfiyat uyumu hesaplamalarında eksik ihracat gözüktüğü, ikinci birim olmadığından gerçekleşen değerlerden de belge revize edilemediği ve belgenin müeyyideli (cezalı) kapatılması söz konusu olduğu görülmektedir.

01.01.2018 tarihinden sonra iki birimli düzenlenen belgeler de ise, özellikle Özel Fatura ve Tax Free faturalar ile yapılan ihracatlarda kg’ler doğru tespit edilemediğinden sisteme fatura bilgileri girilirken sadece adet giysi girildiği ve burada da kg’ler doğru olmadığından manuel olarak girilen kg’ler için gerçekleşenlerden revizede ikinci birimde eksik ihracat çıktığı yönündedir.

Bu çerçevede, yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, söz konusu Genelgenin sektörün ihtiyaçları ve katkısı çerçevesinde yeniden kurgulanmasını ve 01.01.2018’den önce düzenlenen belgelerde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Raporuna istinaden eksik ihracat olmadığının teyit edilmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

07.05.2018 21. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.
  • Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nden intikal eden yazı çerçevesinde; Rusya Federasyonunda gerçekleştirilen fuar katılımlarında, firmaların sergi ürünleri ile beraber havayolu seyahatinin akabinde Rusya'nın çeşitli gümrük noktalarında standart ve olağan dışı prosedürlere tabi tutulması kaynaklı sorunların tekrar yaşanmaması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Odamızca yazılı başvuru yapılmıştır.