24.03.2016 Plastik, Kauçuk ve Kompozit Alt Komite IV Toplantısı Yapıldı
Plastik, Kauçuk ve Kompozit Alt Komitesi IV. Toplantısı’nı, 24 Mart 2016 tarihinde İSO Odakule’de gerçekleştirdi. Toplantıya İSO Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya, İSO Meslek Komite Üyeleri, sektör temsilcileri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve sektörlerden firma temsilcileri katıldı. Toplantıda STK temsilcileri, resmi kurum ve firma temsilcileri sektörel problemleri ve Türkiye'nin bu konularda önünü açmak için neler yapılması gerektiğini konuştu.
15.12.2015 Üyeler İle Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

Odamız 21. Grup Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii Meslek Komitemiz, 15 Aralık 2015 tarihinde Odakule Meclis salonunda üyeler, sektörel dernekler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Tülin Yılmaz’ın açılışını yaptığı toplantıda Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya ve İSO 21. Grup Meslek Komitesi Başkanı Fatih Tunçbilek açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Toplantıya; Ankara OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Derneği, İstanbul Kalkınma Ajansı, İKMİB, Nanomam Danışmanlık, TASK Atık Yönetimi A.Ş ve Kauçuk Derneği temsilcileri konuşmacı olarak katıldı.

Firmaların yenilikçi olabilmeleri için bölgesel kümelenmenin desteklenmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, Kauçuk sektörü için 2016 yılında İstanbul’da kümelenme çalışmasının yapılması gerektiği, kauçuk sektörünün ihracat yapan bir sektör olduğu, en büyük tedarikçisinin otomotiv sektörü olduğu ve bu sektörün gelişimine olumlu bir etkisi olduğu belirtilerek inovasyon, kümelenme ve teknoloji gibi faaliyetlerle daha fazla katma değer elde eden ürünler üretilmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda Nanomam Danışmanlık temsilcisi devlet teşvikleri ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TASK Atık Yönetimi A.Ş. temsilcisi ise atık türleri hakkında bilgi vererek atık yönetimi ve uygulaması ile ilgili kümelenme çalışmasının gerekliliğine değindi. Kauçuk Derneği olarak verilen eğitimler hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Dernek olarak yeni bir proje olan laboratuvar girişiminde bulunulduğu, bu laboratuvar sayesinde fi rmaların analiz sürelerinin daha kısalacağını ve bunun için Avrupa’ya başvurmak zorunda kalmayacakları ifade edildi.

Toplantının son bölümünde katılımcılar sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini bildirdiler. Bu bölümde kümelenme modelleri içindeki hedefl erin belirlenmesi gerektiği, ulusal ve uluslararası regülasyonların ek maliyetlerinin kimya sektörü üzerindeki yükü, uluslararası alanda pazar dinamiklerinin göz önüne alınması ve atıkla ilgili mevzuatlarda uygun kodların bulunmaması gibi konuların altı çizildi.