01.10.2018 Deri-Kürk Konfeksiyon Ürünlerinde Meydana Genel Sektörel Fire Oranları

21. Grup Meslek Komitemizin 01 Ekim 2018 tarih ve 07/23 sayılı re’sen kararında; deri-kürk konfeksiyon ürünlerinde meydana gelen genel mahiyetli sektörel fire oranları ile ilgili Odamızca bir çalışma yapılması yönündeki talebi çerçevesinde Odamızca düzenlenecek ekspertiz raporlarında aşağıda yer alan fire oranları referans alınacaktır.

Deri-Kürk Konfeksiyon Ürünlerinde Sektörel Fire Oranları

16.07.2018 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Ham ve İşlenmiş Derinin Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Ölçü Birimi Değişikliği

21. Grup Meslek Komitemizin 16 Temmuz 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ham ve işlenmiş deri ithalatı yapan üyelerimizden Odamıza ulaşan bilgiler, 13 Mayıs 2015 tarihli Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Mamullerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 5. maddesi “e” bendi uyarınca ikinci ölçü birimi olan kilogram (kg) değerinin işlenmesi halinde sorun yaşandığı yönündedir.

Sektör temsilcilerinden aktarılan bilgi; 01.01.2018 tarihinden önce tek ölçü biriminde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapama işlemleri sırasında hammadde-sarfiyat uyumu hesaplamalarında eksik ihracat gözüktüğü, ikinci birim olmadığından gerçekleşen değerlerden de belge revize edilemediği ve belgenin müeyyideli (cezalı) kapatılması söz konusu olduğu görülmektedir.   

01.01.2018 tarihinden sonra iki birimli düzenlenen belgeler de ise, özellikle Özel Fatura ve Tax Free faturalar ile yapılan ihracatlarda kg’ler doğru tespit edilemediğinden sisteme fatura bilgileri girilirken sadece adet giysi girildiği ve burada da kg’ler doğru olmadığından manuel olarak girilen kg’ler için gerçekleşenlerden revizede ikinci birimde eksik ihracat çıktığı yönündedir.

Bu çerçevede, yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, söz konusu Genelgenin sektörün ihtiyaçları ve katkısı çerçevesinde yeniden kurgulanmasını ve 01.01.2018’den önce düzenlenen belgelerde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Raporuna istinaden eksik ihracat olmadığının teyit edilmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

07.05.2018 21. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.
  • Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nden intikal eden yazı çerçevesinde; Rusya Federasyonunda gerçekleştirilen fuar katılımlarında, firmaların sergi ürünleri ile beraber havayolu seyahatinin akabinde Rusya'nın çeşitli gümrük noktalarında standart ve olağan dışı prosedürlere tabi tutulması kaynaklı sorunların tekrar yaşanmaması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Odamızca yazılı başvuru yapılmıştır.