Kıymetli Maden İthali ile Alakalı 2019/21 Sayılı Genelge'nin Uygulaması Ertelenmiştir

Bilindiği üzere, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2019/21 sayılı genelge ile dahilde işleme izni kapsamında dahi olsa Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca standart işlenmemiş kıymetli maden ithalinin mümkün olmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.

Söz konusu karar kuyumculuk sektörümüzü olumsuz etkileyeceğinden, bu karar öncesindeki sistemde olduğu gibi dahilde işleme izni ile standart işlenmemiş kıymetli maden ithalatını mümkün kılacak düzenlemeler yapılması yönünde Odamızca Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı, 18.6.2019 tarihli 2019/26 sayılı Genelge ile "Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca standart işlenmemiş kıymetli maden ithalini engelleyen" 2019/21 sayılı genelgenin uygulaması 31/12/2019 tarihine kadar ertelemiştir.