Resmi Gazetede Sanayi, 07.01.2016

YÖNETMELİKLER

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası “(1) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen sürelerde dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur:

  1. 1996-1998 model araçlar, 30/6/2016 tarihine kadar.
  2. 1999-2001 model araçlar, 31/12/2016 tarihine kadar.
  3. 2002-2004 model araçlar, 31/12/2017 tarihine kadar.
  4. 2005-2007 model araçlar, 31/12/2018 tarihine kadar.
  5. 2008 ve sonrası model araçlar, 31/12/2019 tarihine kadar.” şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160107-1.htm