29. Grup Meslek Komitesi’nin Mart Toplantısında Sektörün Sorunları Değerlendirildi

  • Haberler
29grup-sektor-toplantisi-02

İstanbul Sanayi Odası’nda 29. Grup Meslek Komitesi Toplantısı, 18 Mart 2016 tarihinde sektöre mensup üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul Sanayi Odası’nın hizmetleri ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi; sektörün sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Odamız Ekonomik Araştırmalar Şube Müdürü tarafından, Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi ana başlığı altında yer alan “Sektör Raporları” ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; genel bilgiler, projenin amaçları, hazırlanan raporlar, içerik ve yöntem ile hazırlık süreci hakkında katılımcılara kısa bir bilgi aktarıldı. Üye İşlemleri ve Kapasite Şubesi Müdürü tarafından gerçekleştirilen sunumda; üyelik hizmetleri, üyelerin sektörlere göre dağılımı, kapasite raporları ve hazırlama süreci ile hizmet süreleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Sanayi Şubesi Müdürü tarafından gerçekleştirilen sunumda ise yatırım teşvik belgeleri, teşvik sistemi, ekspertiz raporları, ekspertiz raporu hizmet süreçleri, teşvik masası ile üyelik aidatları hakkında bilgi verildi. Sonraki sunum, Çevre ve Enerji Şubesi Müdürü tarafından gerçekleştirildi. Sunumda; çevre ihtisas kurulu, enerji ihtisas kurulu, enerji verimliliği ödülleri ve şubenin diğer faaliyetleri hakkında bilgi aktarıldı. AB ve Uluslararası İlişkiler Şube Müdür Yardımcısı tarafından gerçekleştirilen sunumda ise Avrupa İşletmeler Ağı Projesi, dış ticaret eğitimleri, dış ticaret okulu, UR-GE projeleri, uluslararası temaslar ve ikili görüşmeler ile uluslararası işbirlikleri hakkında bilgi aktarıldı.

Odamız hizmetleri ve faaliyetleri hakkında yapılan sunumların ardından son olarak Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Utku İnan tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, ısıl işlemin ne olduğu, nerelerde kullanıldığı, rekabetin adil bir çizgiye çekilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi konularının derneğin amaçları arasında yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, NACE kodlarının sadeleştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, fazla mesai yönetmeliği, ısıl işlemin teşvik kapsamına alınması ve ısıl işlem ekipmanlarının amortisman süreleri ile ilgili Odamız ile yapılabilecek işbirlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının sonunda, sektörün tehlike sınıflaması, yaşanan kirli enerji problemi, atıkların yasal bertarafında yaşanan sorunlar ile “Isıl İşlem” sektörünün diğer sektörler gibi ayrı bir kategoride değerlendirilmesi başlıklarında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.