40. Grup Ahşap Mobilya Sanayi Meslek Komitesi Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habip Asan’ı Ziyaret Etti

  • Haberler
turk-patent-kurumu-ziyareti-grup40

40. Grup Ahşap Mobilya Sanayi Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Yazıcı ve Meclis Üyemiz Erkan Özkan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habip Asan’ı 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 10:00’da marka başvurularında karşılaşılan güncel sorunları ele almak üzere ziyaret etti.

Başlangıç olarak Türk sanayi, mobilya sektörünün Türk Sanayi’nde yarattığı cari fazla ile yarattığı katma değer, yüksek katma değerli üretimde mobilya sektöründeki gelişmelerin ele alındığı ziyarette mobilya sanayi açısından sanayinin yerleşimi ve ihtisas bölgeleri ihtiyacı üzerinden de değerlendirmelerde bulunuldu. Güncel genel değerlendirmeler akabinde marka başvuruları ile ilgili karşılaşılan güncel sorunlar ele alındı.

Sektörde son zamanlarda marka başvurularında sıklıkla ve kolaylıkla askı süreci başlatıldığına ilişkin kanaat; bu askı sürecinin de sanayici nezdinde hem maliyet hem de ilave iş yükü bağlamında yarattığı rahatsızlık  Sayın Asan’a aktarıldı. Bu duruma Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının söz konusu başvuruları yeterli ön incelemeye tabi tutmadan askı sürecini başlatmalarının neden olduğu düşüncesi de ayrıca belirtildi.  Askıya çıkan marka başvurularına itirazlar akabinde büyük bir oranda marka sahibi sanayici lehine sonuçlanması bu savı kanıtlar mahiyette olduğu da ifade edildi. Yapılan itirazların dosya takip bedellerinin sanayicimize ek bir maliyet getirmesi, işgücü kaybına neden olması ve arka planda belirsiz ama ciddi bir stres yaratması bağlamında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından çözüm yaratılması gerektiği de belirtildi.

Sorunları ayrıntıları ile birlikte dinleyen Sayın Asan konuyla ilgili değerlendirmelerini dünya, AB ve Türkiye ölçeği ve mevcut durumları bağlamında yapmış ve konunun çeşitli dinamiklerini anlatmıştır. Bahsi geçen sorunu sanayici nezdinde anladığını ifade eden Asan konunun çok paydaşlı ve çok dikkat gerektiren yapısına da dikkat çekti. Yılda 120.000 marka başvurusu ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin sürecini nitelikli bir şekilde yönettiğini; bu ekosistemde kültürel dönüşümle birlikte az olan hata oranlarının daha da düşeceğini belirtti. Sürecini durmadan değerlendiren ve geliştiren bir kurum olarak da sanayici açısından sorun yaratan bu durumu özel olarak ele alacağını da belirtti.