Aydınlatma Sektörünün Sorunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine İletildi

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-33grup-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Aydınlatma Donanımları Sanayii sektörünün Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili aşağı belirtilen sorunları da dile getirildi.

  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere Sistemi ile entegre olarak hazırlanan EEE ve AEEE Bilgi Sistemi yurt dışından ürün ithal eden üreticilerin sisteme dahil edilmesini sağlayacaktır. Bu uygulamayla ekonomimizin en önemli sorunlarından biri olan kayıt dışı devreye alınabilmesi için “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kısa süre içinde yürürlüğe girmelidir.

    Yönetmelikte belirsizlik yaşanan konulara ilişkin düzenlemeleri içeren tebliğ (Koordinasyon Merkezi, vd.) yayımlanmalıdır.
    Belediyeler AEEE toplamaları konusunda özendirici faaliyetlerle teşvik edilmelidir.
    AEEE’lerin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan atık gazların bertaraf edilmesi konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu atık gazların bertaraf edilmesi işlemlerinin ülkemizdeki tam teşekküllü bertaraf tesis veya tesislerinde yapılması için Bakanlığımızın yer tahsisi ve yatırım desteği gerekmektedir.