Bitkisel Gıda Ürünleri ve İçecek Sektörü Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
gelir-idaresi-toplanti-3grup-02

İstanbul Sanayi Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili güncel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere 7 Şubat 2018 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü ve beraberindeki Başkanlık yetkilileri ile Meslek Komitesi Üyeleri bir araya geldi.  

3.Grup Bitkisel Gıda Ürünler ve İçecek Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Üyesi Şükrü Çin’in toplantıda aşağıdaki konuyu dile getirdi.

Bitkisel yağların ithalatında KKDF oranı 08/04/2015 tarih ve 2015/7511 sayılı Kararname ile %0 seviyesine indirilmiş, margarin üretimi sürecinde ham palm yağı ile aynı süreçlerden geçen RBD palm yağı bu kapsamda değerlendirilmemiştir.

Türk Gıda Sanayii tarafından ham palm yağı yerine RBD palm yağı ithal edilmesinin üç ana sebebi bulunmaktadır:

  1. Palm üreticisi olan ülkeler ham palm yağının yurtdışına ihracına ek vergi uygulamaktadır. Bu nedenle ham palm yağı ve RBD Palm yağı ihraç fiyatları birbirine çok yakın oluşmaktadır (%0 - %10 arası).
  2. Ham palm yağı proses fire ve zayiatları RBD Palm yağından yaklaşık %12 oranla daha fazla gerçekleşmektedir.
  3. Türk Gümrük mevzuatı uyarınca ham palm yağının ithalatında ve RBD palm yağının ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı aynı olup, bu oran halihazırda %31,2 olarak uygulanmaktadır. Malezya’dan yapılan ithalatlarda ise her iki ürün için Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca gümrük vergisi %21,8 oranında uygulanmaktadır.

Türk gıda sanayiinde ana hammadde girdisi olarak kullanılan, aşağıda GTİP numaraları verilen süreçlerindeki fireleri daha düşük olan RBD palm yağının 25 tonun üzerinde dökme olarak ithalatında KKDF oranının %0’a indirilmesi talep edilmektedir.

Yağ Cinsi

GTİP No

PALM OIL                        

1511.90.99.00.19          

PALM OLEIN                   

1511.90.99.00.19          

PALM KERNEL OIL          

1513.29.90.00.11          

COCONUT OIL                

1513.19.99.00.19

PALM KERNEL OLEIN             

1513.29.90.00.11

PALM STEARIN               

1511.90.19.00.29

PALM KERNEL STEARIN             

1513.29.19.00.19