Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

 • Haberler
grup12-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 12. Grup Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Meclis Üyesi İbrahim Aydoğan, ve Meslek Komitesi Üyesi Cem Özvardar sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İstihdam, İşgücüne Katılım ve Mevzuat

 • İndirim teşvik oranlarının kademeli olarak arttırılması. 5510 sayılı SGK Kanunundan doğan indirim teşvik oranlarının kademeli olarak arttırılmalı, idari para cezalarına rağmen teşvik priminden yararlanmanın devam ettirilmelidir. Düzenli olarak SSK primini ödeyen işverenlerin bu hususta teşvik edilmesi özendirici olacağından kayıt altında olmayan firmaları buna teşvik  edecektir.
 • Mevzuatın anlaşılabilirliği. Anlaşılabilirlik adına karmaşık olan mevzuatı sadeleştirilir ise denetimlerin bilgisizlikten kaynaklanmasının önü kesilecektir. Mevzuat daha sade hale getirilirse tarafımızdan hem anlamak kolay olacak hem de uygulamada sıkıntı ile karşılaşılmayacaktır.

İş Davalarına İlişkin Konular

 • Uzun zaman geçtikten sonra açılan iş davaları. Deri sektörünün ana pazarı Rusya ve Türki Cumhuriyetlerdeki devalasyon sektörü olumsuz yönde etkiledi. İçinde bulunulan zor durum bağlamında kötü niyetli menfaat sağlayan avukatlar grubu da oluştu ve birçok çalışan hak etmediğinin peşine düştü. Çalışanlar işten ayrıldıktan 8-9 yıl sonra açmış oldukları tazminat davalarındaki zaman aşımının daha önceye çekilmesi gerekmektedir. 2 yıl olarak geriye çekilirse işveren olarak mağduriyet giderilecektir. Ayrıca mevcut dava dosyalarının uzlaştırma mahkemelerinde çözüme kavuşturulması daha sağlıklı olacaktır.

Kıdem, Vergi ve Prim Yükü

 • Uzun zaman geçtikten sonra açılan iş davaları. Kıdem tazminatı firmalar için büyük yük oluşturuyor, işçi-işveren hakkını koruyacak yeni bir düzenleme ile kıdem tazminatı fonu oluşturulmalıdır. İşveren aylık ödemelerine ilaveten bu fona ödeme yapmalı işçi ile bu konuda herhangi bir bağı olmamalıdır. İşten ayrılan işçi haklı sebep ile ayrılmış ise bu fondan kıdemini almalı, haksız ise para devletimize kalmalıdır. Özünde, işveren sadece en uygun fiyata üretmeyi ve dünyanın her yerine en yüksek fiyata mal satmaya odaklanmalıdır.
 • Kıdem yükünün gittikçe ağırlaşan durumu. Kıdem yükü gittikçe azalan karlılık ve artan rekabet koşullarında işveren üzerinde artık taşınması güç yükler arasında bulunmaktadır.
  Zorunlu emeklilik ile birlikte düşünülerek yükün çalışan, devlet ve işveren arasında paylaşılması sağlanmalıdır.
 • SGK prim ödemelerini düzenli ödeyen işveren’in yeteri kadar ödüllendirilmemesi. SGK prim ödemelerini düzenli ödeyen işyerlerine mevcut %5 dışında ek teşvik indirimleri verilmelidir.
  İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan ve herhangi bir iş kazası ve meslek hastalığı bulunmayan, tüm kurallara uyan, sorumluluklarını yerine getiren firmalar ile kuralları uygulamayan,  iş kazası ve meslek hastalığı olan firmaların SGK Prim ödemelerinin aynı olması haksız bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.
  İş Sağlığı ve güvenliği hizmeti alan, kurallara uyan ve sorumluluklarını yerine getiren firmalarda iş kazaları ve meslek hastalıkları oranları dikkate alınarak SGK Prim ödemeleri teşvik olarak düşürülmesi faydalı olacaktır.
 • Yatırım yapacak firmalar özel destekler. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve 2012/1 sayılı Tebliğe istinaden düzenlenen Genel Yatırım Teşvikler'de KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti ile birlikte diğer Bölgesel teşviklerde olduğu gibi SSK Prim İşveren Hissesi'nin de sağlanması. Bunun sağlanması ile birlikte özellikle ilk defa yatırım yapacak veya mevcut yatırıma tevsi yapacak olan firmalara ciddi anlamda destek sağlayacaktır.

Nitelikli Çalışan, Eğitim, Üniversite-Sanayi İşbirliği

 • Nitelikli personel temini ve İŞKUR. Özellikle çalışan personelin eğitim düzeyinin düşük olması çalışanların eğitilmesi için kurslar ve meslek okullarının açılması veya çoğaltılması, buna bağlı olarak kalifiye eleman temin edilmesi fayda sağlayacaktır. Elemanların konuya bakış açısı eksik olduğundan yeterli verim alınamamakta ve çalışma devamlılığı sağlanamamakta, deri sezonunda elemanın işi habersiz bırakmasına neden olmaktadır. İŞKUR'da kalifiye eleman kaydı olmadığından, en basit olan bir astar dikim elemanı bile tedarik edilememektedir. Devletin verdiği destek ve teşvikler yeterli olmadığından merdiven altı çalışmaları arttırmaktadır. Daha kaliteli ve daha iyi ürünler üretebilmek için nitelikli eleman ihtiyacının destekler vasıtasıyla karşılanabileceği düşünülmektedir.