Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

  • Haberler
grup8-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 16. Grup Basım, Yayın, Kağıt ve Kağıt Ambalaj Sanayii Meclis Üyesi F. Ülkü Büyükgönenç, Meclis Üyesi Fatma Saral Kaya ve Meslek Komitesi Başkanı Ramazan Güven sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İstihdam, İşgücüne Katılım ve Mevzuat

  • Kadın çalışanları için oluşturulan mevzuatın olumsuz sonuç üretme potansiyeli. Çalışan kadının doğum öncesinde 4 ay, doğum sonrasında da çocuk bir yaşına gelene kadar günde 1,5 saat süt izni ve ayrıca 6 ay ücretsiz izin hakkı vardır. Bunlara ilave olarak, 6 yaşına gelene kadar çalışan kadına esnek çalışma hakkı verilmiştir. Bu durumda işverenler, kadın istihdam ederken iki defa düşünmektedir. Zira özellikle KOBİ’lerde tüm departmanlar kısıtlı kadrolarla çalışmakta ve 1 kişinin bile uzun bir süre işe gelememesi işyerinde işlerin sağlıklı yürütülmesini imkânsız kılmaktadır. İşveren bu süreçte mecburen yeni bir kişiyi istihdam etme zorunda kalmaktadır. Daha sonra işveren iznini bitirip işe dönen çalışanı ya tazminat vererek işten ayırmak ya da ona hayali de olsa yeni bir iş yaratmak zorunda kalmaktadır. Bu da firmaya ciddi  bir mali, idari ve psikolojik bir yük getirmektedir. Kadın çalışanın maliyeti erkeğe göre çok daha yüksektir. Bu sosyal haklar tanınırken, kadınların korunmasından ziyade çalışma maliyeti arttığından kadın istihdamının önüne geçildiği değerlendirilmektedir.

İş Davalarına İlişkin Konular

  • Eski çalışanların haksız talepleri ve uygulama sorunları. Şirketlerde çalışan personel, istifa dilekçesi dahi vermeden işten ayrılmakta, daha sonra noter kanalıyla belli alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle protesto çekmekte ve dava açmaktadır. Bu davalar sürekli işveren aleyhine sonuçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Matbaa sektörü kurşun kullanımı olmaması. Matbaa sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından halen ağır ve tehlikeli işler sınıfındadır. Bunun nedeni matbaa sektöründe “kurşun” kullanılması olarak belirtilmektedir. Ancak gelişen teknoloji çerçevesinde artık matbaa sektöründe “kurşun” kullanılmamaktadır.