Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

  • Haberler
grup8-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 17. Grup Temel Kimya Sanayii sektörünün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Seveso II direktifinin uygulanması bağlamında karşılaşılacak zorluklar. Kimya sektöründe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili en önemli konu Seveso II direktifinin hayata geçmesi ile sektörün karşılaşacağı sorunlardır. Özellikle KOBİ seviyesindeki firmalar buna halen hazır değildir, ayrıca fabrikalarda yapılacak iyileştirmelere kaynak ayırmaları da pek mümkün görünmemektedir. Bu konuda acil devlet desteklerine ihtiyaç bulunmaktadır.
  • Denetimlerin sıklığı ve biçimi. Kimya sektöründeki firmalar hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrı ayrı -bir sene içinde 2-3 kez- denetlenmektedir. Bunun daha koordineli yapılması sektör için önemlidir. Zira küçük gruplarla çalışılmakta, ayrıca bu sık denetimler işlerin aksamasına neden olmaktadır. İlave olarak sadece ve sürekli kurumsal firmaların denetlendiğine dair bir kanı oluşmaktadır.