Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

 • Haberler
grup18-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii Meclis Üyesi Kenan Baytaş sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İstihdam, İşgücüne Katılım ve Mevzuat

 • Yetişmiş personelin (kritik yerlerde çalışan) rakiplere transferi sorunu. İş sözleşmelerinde fikri ve sınai hakları koruyucu hukuksal düzenlemeler ile önlem alınmasına ilişkin imkânlar olmalıdır.
 • Ar-Ge ve çevre ile ilgili istihdama teşvik hususu. Ar-Ge çalışmalarında ve çevre koruma ile ilgili istihdam edilen teknik personelin istihdamında kolaylıklar sağlayan teşvikler olmalıdır. Bugünkü düzenlemeler yeterli ve uygulanabilir nitelikte görülmemektedir.

İş Davalarına İlişkin Konular

 • İş davalarının her zaman işveren aleyhine sonuçlanması sorunu. İsten çıkan veya çıkartılan çalışanların işveren aleyhine çok kolay dava açıp işvereni %100 haksız çıkartan sonuçlar ortadan kaldırılmalıdır.

Kıdem, Vergi ve Prim Yükü

 • Vergi dilimlerindeki değişimin yıl içinde ek yükler getirmesi sorunu. Yıl içinde maliyetlerde değişim ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemek için diğer ülkelerde olduğu gibi yıllık brüt ücret esasına dönülmelidir.
 • Kıdem tazminatı fonu uygulamasının henüz başlatılmamış olması. Kıdem tazminatı fonu uygulaması istihdamı kolaylaştıracaktır. Her yıl dönem karından istihdama ilişkin bir bölümünün kurumlar vergisi matrahına konulmadan kıdem tazminatı fonu olarak ayrılması sanayi şirketlerinin uzun vadeli planlama yapmasına olanak sağlayacaktır.
 • Kıdem yükünün gittikçe ağırlaşan durumu. Kıdem yükü gittikçe azalan karlılık ve artan rekabet koşullarında işveren üzerinde artık taşınması güç yükler arasında bulunmaktadır.

  Zorunlu emeklilik ile birlikte düşünülerek yükün çalışan, devlet ve işveren arasında paylaşılması sağlanmalıdır.
 • SGK prim ödemelerini düzenli ödeyen işveren’in yeteri kadar ödüllendirilmemesi. SGK prim ödemelerini düzenli ödeyen işyerlerine mevcut %5 dışında ek teşvik indirimleri verilmelidir.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan ve herhangi bir iş kazası ve meslek hastalığı bulunmayan, tüm kurallara uyan, sorumluluklarını yerine getiren firmalar ile kuralları uygulamayan,  iş kazası ve meslek hastalığı olan firmaların SGK Prim ödemelerinin aynı olması haksız bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

  İş Sağlığı ve güvenliği hizmeti alan, kurallara uyan ve sorumluluklarını yerine getiren firmalarda iş kazaları ve meslek hastalıkları oranları dikkate alınarak SGK Prim ödemeleri teşvik olarak düşürülmesi faydalı olacaktır.
 • Yatırım yapacak firmalar özel destekler. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve 2012/1 sayılı Tebliğe istinaden düzenlenen Genel Yatırım Teşvikler'de KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti ile birlikte diğer Bölgesel teşviklerde olduğu gibi SSK Prim İşveren Hissesi'nin de sağlanması. Bunun sağlanması ile birlikte özellikle ilk defa yatırım yapacak veya mevcut yatırıma tevsi yapacak olan firmalara ciddi anlamda destek sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş güvenliği konusunda sertifikalandırılmış kişilerin sektörlere göre ayrılması ve sorumlu olacağı sektörlerin belirlenmesi hususu. Bu hususta yalnız bir basit imtihanla değil belirli bir eğitimden sonra sertifikalandırma yapılmalıdır. Her sektöre bakan iş güvenliği uzmanı yerine sektör spesifik uzmanlar olmalıdır. Örnek: Kimya sektöründe orman mühendisi iş güvenliği uzmanı olarak yer almamalıdır.

Nitelikli Çalışan, Eğitim, Üniversite-Sanayi İşbirliği

 • Yetişmiş teknik eleman bulma sorunu. Eskiden olduğu gibi teknik liselerin çoğaltılmasının sorunu azaltacağı düşünülmektedir.