Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

  • Haberler
grup8-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 21. Grup Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii Meslek Komitesi Üyesi Fahriye Yüksel sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde uygulama zorluğu ve sıkıntıları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sanayici için son derece sıkıntılı olan bu süreçte çok sık yapılması işveren ve çalışanları açısından hem maddi yaptırımlara hem de yüksek zamanlı mesailere ve iş gücü kaybına sebebiyet vermektedir.

İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin kısa sürede tamamlanmasının istenmesi sanayiciyi zor durumda bırakmaktadır.

Sektörlere göre yapılan denetimlerde pozitif farklılıklar oluşturulmalıdır.

Çevre Bakanlığı denetmenleri işletmelerin baca çıkış emisyonlarını isteyip denetimlerini yapmaktadırlar; fakat iş sağlığı ve güvenliği uzmanları da bu konuda işletmelerde ölçüm aletleri ile ölçüm yapmak istemektedirler. Bu durum iki denetimin birbirine karışmasına sebebiyet vermektedir.

İşveren işçisine bütün koruma ekipmanlarını dağıtıp, iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermesine rağmen işçinin kendi umursamazlığı ve kuralsızlığı ile yapmış olduğu kazada işverene ağır sorumluluklar düşmektedir. İşçilerin verilen eğitimleri göz ardı ederek iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını kullanmamaları durumunda işveren tarafından yaptırımların arttırılarak ağırlaştırılmasını talep ediyoruz.

İş güvenliği uzmanlarının yapmış olduğu denetimlerde işçilerin kirli ve temiz dolaplarının ayrı olması hususunda talepler bulunmaktadır. 500 kişi çalıştıran bir işletmeden 500 kirli 500 temiz olmak üzere toplam 1000 adet dolap talep edilmektedir. Böyle bir alan her işletmeye metrekare olarak sıkıntı yaratacaktır.

İşletmelerde her makinenin üzerine davlumbaz istenmektedir; fakat bu makinelere vinç sistemi ile malzeme konulduğu için bu davlumbazlar iş akışına büyük derecede engel olmaktadır. Bu durumdan ziyade ortam havalandırmaları üzerinde durulması gerektiğini düşünülmektedir.

Makinelerde çalışır durumdayken vibrasyon olmaması istenmektedirler. Büyük valfli 20-30 ton ağırlığındaki bir makinenin çalışırken vibrasyon yapmaması söz konusu olamaz. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması faydalı olacaktır.

Nitelikli Çalışan, Eğitim, Üniversite-Sanayi İşbirliği

Vasıflı eleman/çalışan bulma sıkıntısı ve sertifikalandırma talebi zorluğu. İşçilerin sertifikalandırma eğitim süreçlerinde sıkıntılar bulunmaktadır. Vasıfsız eleman bulunamazken sertifikalı eleman çalıştırma zorunluluğu getirilmektedir. Bu durum tüm işletmeler için büyük sorun teşkil etmektedir.